Členství v Hospodářské komoře České republiky.

Členem Hospodářské komory České republiky se může stát každá právnická nebo fyzická osoba zapsaná v obchodním rejstříku nebo vlastnící živnostenský list. Jste podnikatel, vlastníte firmu nebo podnikáte na svůj vlastní účet? Hledáte podporu, pomoc, informace? Uvažujte o členství v hospodářské komoře, nejsilnější organizaci zastupující zájmy českých podnikatelů.

ETICKÝ KODEX

Výše ročního členského příspěvku:

podnikatel, fyzická osoba - 500 Kč za rok
podnikatel, právnická osoba - 5.000 Kč za rok

PŘIHLÁŠKA