Členství v Hospodářské komoře České republiky.

Členem Hospodářské komory České republiky se může stát každá právnická nebo fyzická osoba zapsaná v obchodním rejstříku nebo vlastnící živnostenský list. Jste podnikatel, vlastníte firmu nebo podnikáte na svůj vlastní účet? Hledáte podporu, pomoc, informace? Uvažujte o členství v hospodářské komoře, nejsilnější organizaci zastupující zájmy českých podnikatelů.

ETICKÝ KODEX

Členské příspěvky do Hospodářské komory ČR se budou od 1. ledna 2022 řídit novým Příspěvkovým řádem HK ČR. Jejich výše se bude odvíjet od přepočteného počtu zaměstnanců v dané společnosti. Tento údaj lze snadno nalézt v daňovém přiznání, nebo využít automatického stažení informace z aplikace ARES, či ho doložit formou jednoduchého čestného prohlášení.

Přesnou výši příspěvku Vám rádi sdělíme, kontaktujte nás na e-mailu info@hkpe.cz

PŘIHLÁŠKA