Inspirativní debaty

Zveme k nám osobnosti veřejného života, které nás inspirují svým životním dílem nebo svými jasnými názory. Věříme, že debatou právě s těmito lidmi si tříbíme své vlastní postoje a názory na svět kolem nás.

Archiv debat