Etický kodex

01. 12. 2016

Etický kodex člena byl schválen představenstvem Hospodářské komory České republiky dne 19. 9. 2007.

Členové hospodářské komory mají možnost připojit se svým podpisem k Etickému kodexu člena Hospodářské komory České republiky, jehož znění je uvedeno v příloze.

Člen hospodářské komory je na základě podpisu etického kodexu oprávněn užívat logo člena pro svoji prezentaci při všech činnostech svého podnikání. To znamená, že logo může umístit na dopisní papíry, na prospekty, letáky i reklamní předměty ke svému názvu, na vývěsní štíty se jménem firmy i na výstavách.

A co vlastně etický kodex je?

Obecně je to nástroj, který zajišťuje, aby aktivity podniku i jeho zaměstnanců odpovídaly stanoveným zásadám. Kodex nemá právní platnost, porušení lze však řešit postihem v kodexu stanoveným. Přijetí etického kodexu zvyšuje důvěryhodnost organizace, sjednocuje komunikaci a prezentaci, a přispívá k rozvoji firemní kultury.

Máte-li zájem podepsat Etický kodex, obraťte se na OHK Pelhřimov.

Soubory ke stažení:

Etický kodex [PDF, 238.67 kB]