Ve středu 16. 3. 2023 se konalo další krajské kolo soutěže T-profi, kterého se zúčastil i náš pelhřimovský tým. Tým byl složen ze žáků 5. třídy ZŠ Komenského, studentů 2. ročníku SOU a SPŠ Pelhřimov a ze zástupce firmy Conteg spol. s r.o., pana Dvořáka. Na soutěžící čekaly speciální konstrukční sestavy stavebnice Merkur, na kterých ukázali svou zručnost.

Všem zúčastněným děkujeme za reprezentaci. 
 

 

 

Datová schránky bude od 1.1.2023 povinně zřízena Podnikajícím fyzickým osobám, Právnickým osobám (neobchodní povahy, což jsou především SVJ, Nadace, Ústavy, Spolky,....), tj. osobám, které jsou zapsány v Registru osob a zatím o zřízení datové schránky dobrovolně nepožádaly a Fyzickým osobám nepodnikajícím, které poprvé po 1.1.2023 použijí k přihlášení svoji elektronickou identitu (NIA, Bankovní identitu, MojeID, Mobilní klíč eGovernmentu,...).

Proto jsme pro naše firmy připravili seminář  věnovaný datovým schránkám, kde si účastníci prošli základy užívání datové schránky krok po kroku prakticky a jednoduše.

 

Ve foyer Hospodářské komory v pražském Florentinu je nově k vidění originální obklad známý ze stanic pražského metra. Dílo Hospodářské komoře dodala společnost Metroform.

Obklad slavnostně odhalil prezident Hospodářské komory spolu s Martinem Plachým, jednatelem firmy Metroform a členem Představenstva Hospodářské komory ČR a Petrem Novaguem, designérem a jednatelem Metroformu.

 

Jaroslav Otruba

Český architekt a výtvarník Jaroslav Otruba svojí prací ovlivnil podobu mnoha míst v tehdejším Československu a několika míst v zahraničí. Byl klíčovou osobností tehdejší architektury a ovlivnil podobu pražského metra. Jeho dnes nejznámější prací je design ikonických tvarových obkladů z eloxovaného hliníku na lince metra A. Čas potvrdil mimořádnou kvalitu tohoto díla, které se stalo symbolem pražského metra, potažmo celé Prahy.

Metroform

Značka Metroform společně s dcerou Jaroslava Otruby, paní Vítězslavou, mají za cíl pečovat o jeho odkaz, připomínat šíři a kvalitu jeho díla a popularizovat jeho nejslavnější autorský počin. Přichází s novými aplikacemi a odvozeninami, které budou zaručovat vysokou kvalitu a dodržovat všechna autorská práva. Metroform tak přináší všem obdivovatelům díla Jaroslava Otruby možnost si je nově pořídit. Více na www.metroform.cz

 

 

Vzhledem ke zvětšujícímu se počtu dotazů, které se týkají zakládaní datových schránek pro OSVČ případně pro právnické osoby tzv. neobchodní povahy, Vám níže zasíláme bližší informace.

Na základě novely zákona č. 300/2008 Sb. zákonem č. 261/2021 Sb. aktuálně platí, že:

Datová schránky bude od 1.1.2023 povinně zřízena Podnikajícím fyzickým osobám, Právnickým osobám (neobchodní povahy, což jsou především SVJ, Nadace, Ústavy, Spolky,....), tj. osobám, které jsou zapsány v Registru osob a zatím o zřízení datové schránky dobrovolně nepožádaly a Fyzickým osobám nepodnikajícím, které poprvé po 1.1.2023 použijí k přihlášení svoji elektronickou identitu (NIA, Bankovní identitu, MojeID, Mobilní klíč eGovernmentu,...).

POZOR, u posledně zmiňovaných (Fyzický osob nepodnikajících) lze ale s největší pravděpodobností očekávat, že jim tato povinnost bude od 1.1.2023 ZRUŠENA. V PSP ČR byl schválen zákon, který tuto povinnost ruší a aktuálně je připraven k projednání v Senátu ČR jako senátní tisk č. 22

Hospodářská komora ČR si uvědomuje, že povinné zřízení datových schránek, především pro fyzické podnikající osoby bude určitým přelomovým krokem a dotkne se statisíců fyzických podnikajících osob nejrůznějších oborů. Z tohoto důvodu připravila příručku pro datové schránky, ve které podnikatelé najdou ve stručné a přehledné podobě všechny podstatné informace o problematice datových schránek, včetně praktických tipů a praktických upozornění při jejich používání a také celou řadu odkazů na oficiální informační zdroje MVČR. 

Příručku naleznete ZDE.

Dovolíme si ještě upozornit, že příručka odráží aktuální platný stav legislativy s naznačením možného vývoje, po předpokládaném úspěšném legislativním procesu, jak je naznačeno výše. Jakmile vstoupí v účinnost předpokládané změny, bude příručka ještě drobně aktualizována.

Kraj Vysočina i v tomto roce vyhlásil program na podporu inovačních aktivit firem Inovační vouchery 2022.

I letos je k dispozici 3,5 mil. Kč na nákup znalosti od vědecko-výzkumné instituce (měření, testování, návrhy funkčních vzorků nebo prototypů, design atd.) nebo expertní organizace související s digitalizací výrobního procesu. Novinkou pro letošní rok je výrazné prodloužení termínu pro příjem žádostí a také možnost podat dvě žádosti o dotaci. Nově nebudou žádosti hodnoceny dle specifických kritérií, ale v případě splnění formálních náležitostí budou navrhovány orgánům kraje k podpoře v pořadí jejich přijetí, až do okamžiku vyčerpání celkové alokace programu.

 

Žádost o dotaci ve výši 30 až 200 tisíc korun je možné podávat v termínu od 14. 3. 2022 do 13. 10. 2022. Minimální spoluúčast žadatele je stanovena na 30% hodnoty projektu. U projektů realizovaných v progresivních odvětvích definovaných v Krajské příloze Národní RIS3 strategie 2021+ za Kraj Vysočina je spoluúčast snížena na 20%. Nově může žadatel podat dvě žádosti o podporu.

 

Výzva programu Inovační vouchery 2022, včetně formuláře pro podání žádosti, povinných příloh žádosti a dalších dokumentů je k dispozici na webových stránkách Fondu, kde jsou nově k dispozici také návody pro žadatele.

ZASTROPOVÁNÍ CEN PRO ROK 2023

Vláda na svém jednání 5. října zrušila příspěvek na elektřinu, plyn a teplo (tzv. úsporný tarif) pro rok 2023, který bude nahrazen právě zastropováním cen energií, tedy formou podpory s vyšší finanční alokací. Pomoc v podobě zastropování cen energií by mohla dosáhnout výše až 130 miliard korun. Pro srovnání – na úsporný tarif na rok 2023 bylo připraveno 22 miliard korun.

Stanovené ceny za dodávku elektřiny ve výši 5.000,- Kč/MWh a dodávku plynu ve výši 2.500,- Kč/MWh jsou bez daně z přidané hodnoty a daně z elektřiny nebo plynu a nezahrnují cenu související služby v elektroenergetice nebo plynárenství. Nařízení také stanovuje stálý měsíční plat za dodávku elektřiny a plynu ve výši 130,- Kč na odběrné místo za měsíc bez ohledu na spotřebu.

Pro poskytnutí pomoci ve formě zastropování je z pohledu firem v případě větší spotřeby energií rozhodující naplnění definice malého a středního podniku, a to podle čl. 2 doporučení Komise 2003/361/ES ze dne 6. května 2003 o definici mikropodniků a malých a středních podniků (MSP). Jiný případný výklad či dělení podniků podle velikosti nejsou možné.

ELEKTŘINA

Schválené nařízení vlády pomůže s vysokými cenami elektřiny a plynu nejen domácnostem, ale také všem firmám, zejména živnostníkům, malým a středním podnikatelům, a dále vládním institucím, školám, poskytovatelům zdravotních a sociálních služeb, provozovatelům městské hromadné dopravy a dalším subjektům připojeným na síti nízkého napětí, a to v plné výši bez dalších omezujících podmínek.

Oproti původnímu záměru pomoci jen odběratelům připojeným na nízkém napětí se podařilo také díky vyjednávání Hospodářské komory docílit rozšíření pomoci i na malé a střední podniky připojené na síť vysokého a velmi vysokého napětí. MSP budou mít zastropovánu cenu odběru až do výše 80 % nejvyšší spotřeby za posledních pět let. Pokud tedy tyto podniky zavedou patřičná úsporná opatření, je dokonce možné, že by strop pokryl celou jejich spotřebu.

PLYN

U plynu se zastropování týká také všech domácností a všech maloodběratelů plynu s ročním odběrem plynu do 630 MWh. Zastropování pokryje také střední odběr všech malých a středních podniků s roční spotřebou od 630 do 4 200 MWh, ale pouze do úrovně 80 % z jejich nejvyšší spotřeby za posledních pět let, a pokud v odběrném místě nevyrábí elektřinu z plynu. To je také významné rozšíření oproti původním návrhům. I zde je potřeba pozitivně vnímat úspěšně proměněný tlak Hospodářské komory na to, aby zastropování pokrylo co největší počet firem.

Cenový strop se bude uplatňovat také u plynu pro výrobu tepla, a to bez ohledu na objem odběru plynu. To se týká zejména tepláren, ale i bytových domů s vlastní kotelnou.

KDY A JAK SE ZASTROPOVÁNÍ PROJEVÍ

Zastropované ceny pro rok 2023 by se měly začít projevovat už během listopadu v zálohách odběratelů, protože dodavatelé, i když se cenový strop týká cen od 1. ledna 2023, mají povinnost do 30 dnů po vyhlášení nařízení vlády upravit zákazníkům zálohy a zaslat jim upravený rozpis záloh. Zastropování začne platit automaticky, a firmy tedy nemusí administrovat žádné žádosti (jedinými úkony jsou případná čestná prohlášení zákazníků dle podmínek stanovených v nařízení).

Zákazník, který má sjednanou nižší cenu elektřiny či plynu, než je stanovený strop, hradí dodavateli sjednanou cenu podle smlouvy o dodávce nebo sdružených službách dodávky elektřiny či plynu. Stávající smluvní vztah zůstává nedotčen novou regulací, a to do té doby, dokud platí ve smlouvě sjednaná nižší cena.

Nařízení vlády zavádí kontraktační povinnost. To znamená, že dodavatelé poslední instance budou mít povinnost nabídnout smlouvu na dodávky energií za zastropovanou cenu těm zákazníkům, na které se vztahuje cenový strop a kterým se nedaří uzavřít smlouvy na dodávky energií s jiným dodavatelem.

 

Jako užitečný zdroj informací můžete využít také webovou stránku www.energiezamene.cz, která shrnuje nejen všechna přijatá opatření, ale nabízí také poradenství. Naleznete zde informace o stropech cen pro domácnosti, firmy, přehled aktuálních dotačních možností či praktickou kalkulačku úspor.

V případě doplňujících dotazů k energetice je vám k dispozici webová poradna pro podnikatele.

Klíč k elektronickým službám - řešíte COVID nájemné nebo jinou kompenzaci, pro kterou potřebujete eIdentitu? Toto i spoustu dalších agend vyřídíte u nás na CzechPointu.                                                                                         

Úřední hodiny:

Po: 8:00 - 11:30 12:30 - 15:30
Út: 8:00 - 11:30 12:30 - 15:30
St: 8:00 - 11:30 12:30 - 15:30
Čt: 8:00 - 11:30 12:30 - 15:30
Pá: 8:00 - 12:00  

 

Od 17.10.2022 08:00:00 - 27.10.2022 mohou podnikatelé zažádat o podporu z FONDU VYSOČINY  /POZOR!!!  týká se pouze projektů jejichž realizace proběhne ve správních obvodech obcí s rozšířenou působností: Pacov, Chotěboř, Světlá nad Sázavou, Bystřice nad Pernštejnem, Moravské Budějovice, Třebíč, Náměšť nad Oslavou a Telč./

Popis programu:
Program podporuje pořízení nových technologií a výrobních prostředků v oblasti zpracovatelského průmyslu a stavebnictví, případně starších strojů/zařízení se znaleckým posudkem o jejich ceně. Jedná se o nákup např. pily, frézky, olepovačky, kolíkovačky, stavebních strojů apod.

Alokace:8 100 000 Kč

Typ žadatele: 

Bližší informace včetně konkrétní výzvy a formuláře žádosti naleznete: ZDE
 

Výborná zpráva pro podnikatele přišla z Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky, které prodloužilo příjem žádostí o dotaci na FVE s/bez akumulace z Národního plánu obnovy.

 

 

Zdraví a zábava pro celou firmu s výzvou 10 000 kroků

Více informací zde.

Zástupci českých firem z oblasti herního průmyslu jsou srdečně zváni na podnikatelskou misi českých herních vývojářů do Švédska, která se uskuteční ve dnech 11. – 13. října 2022. 

Velvyslanectví České republiky ve Stockholmu ve spolupráci s Asociací českých herních vývojářů si dovolují pozvat zástupce českých herních vývojářů a kreativního průmyslu na podnikatelskou misi do Švédska organizovanou v rámci projektu na podporu ekonomické diplomacie.

Potvrzení osobní účasti na akci nejpozději do 31. srpna 2022 na e-mail: pavel.barak@gda.cz a v kopii také na e-mail: martin_basta@mzv.cz.

Digitalizace je cestou, jak ve své firmě dosáhnout vyšší efektivity a ušetřit široké spektrum nákladů. V oblasti digitální transformace aktuálně představujeme dvě výzvy, a to „Digitální podnik“ a druhou „Virtuální podnik“.

Více k výzvám se dozvíte v přiložených souborech nebo na chystaném webináři

Digitální podnik

Virtuální podnik

34. sněm HK: Podnikatelé představí náměty pro zlepšení podnikatelského prostředí v zemi

Živnostníci, malé i velké podniky ze všech odvětví a regionů České republiky na jednodenním 34. sněmu v Olomouci zhodnotí aktuální podmínky pro podnikání, představí vybrané náměty pro zlepšení podnikatelského prostředí a směřování Hospodářské komory v následujícím roce. K podnikatelům promluví mimo jiné předseda Senátu, předseda vlády, ministři i zástupce opozice.

Se svými projevy k podnikatelům vystoupí:

Sledujte on-line (10:00-11:30 hod.) ZDE.

 

Ve čtvrtek 7. dubna se u nás na komoře uskutečnilo první společné setkání kariérových poradců základních a středních škol Pelhřimovska, jehož cílem bylo vytvoření platformy pro odborníky z oblasti kariérového poradenství a další zájemce o tuto oblast zaměřenou na podporu kvality a dostupnosti kariérového poradenství a kariérového rozvoje, vzájemného sdílení zkušeností a předání příkladů dobré praxe.

Představili jsme kariérovým poradcům, kdo jsme, co děláme a umíme nabídnout v rámci spolupráce firem a škol. 

Pan Zdeněk Sadecký, vedoucí odboru školství, kultury a tělovýchovy MÚ Pelhřimov přítomné informoval o ukotvení stávající role kariérového poradce ve školském systému a představil závěry z návrhu koncepce Integrovaného systému kariérového poradenství tzv. desatero kariérového poradenství.

Zkušenosti z oblasti kariérového poradenství ze zahraničí konkrétně ze Švýcarska nám předal pan Josef Musil - FARMA POŘÍČÍ, s.r.o., který tam 14 let působil zpočátku jako kuchař později jako šéfkuchař a rád by předal své zúročené zkušenosti našim učňům a učitelům odborného výcviku.

Zástupkyně Vysočina Education paní Dolejská ve své prezentaci informovala o aktivitách projektu C4PE a I KAP II v souvislosti s podporou kariérového poradenství na Vysočině.

Paní Eva Havlíčková zase předala informace o projektu MAPII na území Pelhřimovska  o workshopech na téma osobního rozvoje, komunikace, sebepoznání, seberozvoje a programech dlouhodobé primární prevence.

Poté jsme se přesunuli na Vyšší odbornou školu a Střední školu hotelovou SČMSD v Pelhřimově, kde nás přívítal pan ředitel Libor Capák a paní Floriánová, zástupkyně ředitele školy pro praktickou výuku a představili nám svou školu. Exkurze ve škole obsáhla také ukázku praktického vyučování zakončenou společným obědem připraveným žáky školy.

Všem zapojeným subjektům tak chceme vyjádřit své díky za účast a podnětné připomínky k současné situaci v rámci kariérového rozvoje na našich školách.

Hospodářská komora ČR odsuzuje vpád ruských ozbrojených sil na ukrajinské území, který je v rozporu s mezinárodním právem a projevem nebezpečné agrese ohrožující bezpečnost Evropy i celého světa. Komora vyjadřuje jednoznačnou podporu ukrajinským občanům i firmám, které v zemi působí. O situaci dnes dopoledne mj. jednalo prezidium Hospodářské komory. Hospodářská komora vyzývá vládu ČR, aby společně se spojenci z NATO a EU udělala vše pro to, aby se dnešní útok Ruska na Ukrajinu nestal začátkem invaze Ruska do celé postkomunistické Evropy.

 

Informace pro zaměstnavatele a cizince v návaznosti na konflikt na Ukrajině 

V dokumentu ZDE najdete přehledně informace k legislativním změnám, které platí od pondělí 21. března

Agentura CzechInvest ve spolupráci s HK ČR a dalšími partnery připravila platformu Jobs4ua. Nabídky práce mohou vkládat čeští zaměstnavatelé, kteří jsou členem asociací v ČR. Pracovní nabídky, stejně jako další užitečné informace pro občany Ukrajiny, je možné na webu zobrazit také v ukrajinské jazykové mutaci.

 

Návod, jak má občan Ukrajiny postupovat při vyřízení náležitostí opravňující pobyt a práci na území ČR

HK ČR po návštěvě Krajského asistenčního centra pomoci Ukrajině v Praze připravila podrobný návod, jak má občan Ukrajiny postupovat při vyřízení náležitostí opravňující pobyt a práci na území ČR, včetně zajištění pojištění. Více informací naleznete ZDE. Aktuálně pracujeme na verzi v ukrajinském jazyce, kterou budeme po jejím dokončení publikovat na komorovém webu.

Pracovně-lékařské prohlídky uprchlíků z Ukrajiny

Ministerstvo zdravotnictví v souvislosti s očekávaným vyšším zájmem o vstupní lékařské prohlídky uchazečů o zaměstnání například z Ukrajiny vydalo doporučený postup pro poskytovatele pracovnělékařských služeb a registrující poskytovatele v oboru všeobecné praktické lékařství a praktické lékařství pro děti a dorost zajišťující provádění pracovnělékařských prohlídek a posuzování zdravotní způsobilosti k práci při vstupní lékařské prohlídce uchazečů o zaměstnání. Předmětný dokument naleznete na webových stránkách MZ ČR ZDE. Doplňuji, že MZ ČR v souvislosti s poskytováním zdravotní péče, včetně lůžkové péče, vydává a bude vydávat další doporučení, která by měla korelovat a navazovat na nyní přiložené doporučení.

Přehled lékařů, kteří poskytují bezplatnou zdravotnickou péči najdete na webu Lékaři pro Ukrajinu.

Aktuální informace k prodlužování krátkodobých víz pro ukrajinské pracovníky:

Krátkodobá víza se automaticky prodlužují, a to na Oddělení azylové a migrační politiky (OAMP).

Pro prodloužení víza je potřeba:

Víza budou automaticky prodloužena zatím o 4 měsíce. 

 

Povolávací rozkazy pro zaměstnance z Ukrajiny: odborné stanovisko právní sekce Ministerstva práce a sociálních věcí

V případě, že občan Ukrajiny, který je zaměstnancem českého zaměstnavatele, požádá v souvislosti s povolávacím rozkazem, který obdržel, o poskytnutí pracovního volna, jde podle našeho názoru o nepojmenovanou jinou důležitou osobní překážku v práci podle § 199 zákoníku práce a zaměstnavatel je v daném případě povinen omluvit nepřítomnost zaměstnance v práci.

Zaměstnanci náhrada mzdy nebo platu od zaměstnavatele za dobu trvání překážky v práci nepřísluší (ledaže by ji zaměstnavatel poskytl nad rámec zákona). Zaměstnanec je podle § 206 zákoníku práce povinen uvědomit zaměstnavatele o překážce v práci bez zbytečného průtahu a rovněž je povinen zaměstnavateli překážku v práci prokázat (např. předložením povolávacího rozkazu). Záleží na zaměstnanci, zda o pracovní volno požádá. Zákon nestanoví formu žádosti – může být písemná nebo ústní.

S ohledem na to, že zaměstnavatel je povinen omluvit nepřítomnost zaměstnance v práci, není zde dán výpovědní důvod pro rozvázání pracovního poměru výpovědí ze strany zaměstnavatele. Zaměstnanec však sám může pracovní poměr výpovědí rozvázat, je také možné rozvázat pracovní poměr dohodou, shodne-li se na tom zaměstnanec se zaměstnavatelem. Pracovní poměr na dobu určitou skončí uplynutím doby, na kterou byl sjednán. Podle § 48 odst. 4 zákoníku práce pracovní poměr zaniká též smrtí zaměstnance. Podle § 48 odst. 3 zákoníku práce pracovní poměr cizince nebo fyzické osoby bez státní příslušnosti, pokud k jeho skončení nedošlo již jiným způsobem, končí

 

Export

Státní exportní pojišťovna EGAP od čtvrtka 24. 2. zastavila pojišťování vývozu českých firem do Ruské federace a Běloruska. Důvodem je agrese Ruska vůči Ukrajině a navazující sankce uvalené na Rusko. Cílem dynamicky stupňujících se sankcí je co nejvíce zasáhnout a omezit financování ozbrojené agrese Ruska na území Ukrajiny. Více informací ZDE

EU vyhlásila sankce v reakci na ruskou agresi vůči Ukrajině. Přehled sankcí ZDE

 

Informační platforma pro nově příchozí občany Ukrajiny

HK ČR ve spolupráci s partnerskou firmou nula advisory s.r.o. vytvořila informační platformu pro nově příchozí občany Ukrajiny prostřednictvím digitální wallet karty, kterou nabídne k využití resortu ministerstva vnitra. Platforma má sloužit k zajištění efektivní a komplexní informovanosti ukrajinských občanů a v důsledku tak přispět k jejich co nejrychlejší integraci a zapojení do běžného a pracovního života.

 

Nedostatek surovin a vstupních materiálů

Uvědomujeme si, že další významnou komplikací pro podnikatele a živnostníky je také nedostatek vybraných komodit, jakožto vstupních zdrojů pro hospodářskou činnost. Tento problém se zdaleka netýká pouze oborů jako např. hutnictví či stavebnictví, ale i mnoha dalších. Situace, která byla významně ovlivněna koronavirovou pandemií, je bohužel v současnosti umocněna rovněž probíhajícím válečným konfliktem na Ukrajině. I na toto téma iniciujeme jednání s představiteli státu ve snaze pomoci řešit tento mnohdy až kritický stav.

 

Růst cen a vývoj inflace

Významným aktuálním problémem je růst cen a vývoj inflace. Vedení HK ČR se tímto tématem soustavně zaobírá. Naposledy o věci diskutovalo včera prezidium, které si všímalo např. růstu cen pohonných hmot. Je patrné, že bez zavedení včasných opatření je přímo ohrožena konkurenceschopnost českých dopravních firem i mobilita zboží a osob, proto jsme navrhli, aby stát uplatnil svá vlastnická práva ve firmě ČEPRO, který je jedním z největších velkoobchodníků s palivy v České republice a zároveň provozuje síť s 200 čerpacími stanicemi, čímž by ovlivnil cenu pohonných hmot na trhu. Detailní informace naleznete v této tiskové zprávě.

Samostatným tématem je samozřejmě i energetika. Vnímáme dramatické dopady na vaše podnikání, a proto se danému tématu intenzivně věnuje Energetická sekce HK ČR, která v rámci svých pravidelných zasedání za účasti zástupců gesčně příslušných ministerstev a předsedy ERÚ navrhuje a diskutuje možná řešení.

 

HK ČR zřídila platformu pro podnikatele, kteří se na ni mohou obracet s nabídkami pomoci pro ukrajinské občany i firmy, pokud to vyhrocená situace na Ukrajině umožní. Následné zprostředkování pomoci bude koordinováno s vládou a dalšími úřady. Nabídky lze posílat na mail ukrajina@komora.cz.

Ve čtvrtek 17.3. se v třebíčském Alternátoru konalo krajské kolo soutěže T-Profi. Pro soutěžící byly připraveny speciální konstrukční sestavy stavebnice Merkur. T-Profi je pravidelné každoroční klání zaměřené na podporu a popularizaci techniky, technických profesí u dětí a mládeže, k otestování zručnosti, digitální znalosti a komunikace nejen s vrstevníky, ale i s dospělými. 

Úkolem čtyř soutěžních týmů bylo sestrojit funkční model tepelné elektrárny pohánějící model soustruhu. Porota kromě dodržení časového limitu a splnění podmínky funkčnosti modelu hodnotila také přesnost sestrojení, soulad s projektovou dokumentací a další kritéria. 

Děkujeme za účast žákům 5. tříd ZŠ Komenského a žákům 2. ročníku ze SPŠ a SOU Pelhřimov a panu Dvořákovi z firmy Conteg, spol. s r.o. za vedení týmu.

 

Od pondělí 21. 3. 2022 začal platit zákon tzv. Lex Ukrajina, který by měl zjednodušit pobyt ukrajinským uprchlíkům a také usnadnit jejich zaměstnávání. Lex Ukrajina, který tvoří tři zákony, získají uprchlíci například dlouhodobé vízum za účelem dočasné ochrany. Stanou se cizincem s trvalým pobytem, budou mít přístup k sociálnímu zabezpečení i zdravotnímu pojištění a budou mít volný vstup na trh práce. Všechny tři zákony prozatím platí do 31. 3. 2023.

65. Zákon o některých opatřeních v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace

66. Zákon o opatřeních v oblasti zaměstnanosti a oblasti sociálního zabezpečení v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace

67. Zákon o opatřeních v oblasti školství v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace

Zdroj: SPCR

Město Pelhřimov organizuje sbírku materiální pomoci družebnímu městu Mukačevo a dalším. Ubytovává desítky matek s dětmi a začíná začleňovat děti do místních škol a běhu města.

V příloze je seznam požadovaných věcí, které město po ukončení sbírky odveze na Ukrajinu.

Pomoc Mukačevu

Aktuálně k 7.3.: potřebné jsou především matrace 90x200 cm, mikrovlnné trouby, autobaterie, generátory zatím nejsou potřeba. 

Moc vám děkují za pomoc za přátele z Mukačeva. 

 

 

Kontaktní osoby města Pelhřimov pro občany Ukrajiny, kteří se ocitli v tíživé životní situaci v důsledku válečného konfliktu na Ukrajině.

 

Oblast ubytování pro uprchlíky, nabídka ubytování pro uprchlíky od soukromých subjektů

Ladislav Med, starosta města Pelhřimov

e-mail: med.l@mupe.cz

tel: 565 351 390; 774 724 010

 

Oblast stravování, školství a volnočasových aktivit pro uprchlíky

Dobrovolníci FOKUS Vysočina, z.ú.

Ing. Josef Koch, místostarosta města Pelhřimov

e-mail: koch.j@mupe.cz

tel: 565 351 392; 720 304 670

 

Oblast materiální pomoci

Zdeněk Jaroš, místostarosta města Pelhřimov

e-mail: jaros.z@mupe.cz

tel: 565 351 393; 602 421 843

 

Oblast sociální pomoci – registrace, sociální dávky atd.

Mgr. Bc. Jana Sládková, vedoucí odboru sociálních věcí MěÚ Pelhřimov

e-mail: sladkova.j@mupe.cz

tel: 565 351 304; 777 724 464

 

Kraj Vysočina v poslední době zaznamenal zvýšené množství podvodných telefonátů. Rádi bychom upozornili na možná rizika s těmito telefonáty související. Více informací níže v článku.
 
Jak mohou podvodné telefonáty vypadat?
Krajský úřad Kraje Vysočina zaznamenal v poslední době podvodná volání ze zahraničních čísel s prefixy 00336, 00441, 00495, 00499 apod., kdy volající hovořil anglicky, představoval se jako pracovník společnosti Microsoft a chtěl řešit „zavirovaný“ počítač.
Další scénář, který KrÚ zaznamenal, byl telefonát z českého mobilního čísla, kdy se česky mluvící žena s východním přízvukem snažila přesvědčit uživatele k vyřešení ohrožené investice v krypto-měně bitcoin.  
Předpokládáme, že cílem obou těchto podvodných hovorů bylo přimět uživatele k nainstalování škodlivého software (malware – počítačového viru) do počítače oběti či útočníkovi zpřístupnit vzdálené ovládání počítače.
Nicméně scénáře podvodných hovorů mohou být různé. Mohou být vedeny jak ze zahraničních telefonních čísel, tak z těch českých.

Cílem těchto hovorů bývá nejčastěji:

 
Co doporučujeme?


A co dělat v případě, že máte podezření, že jste nějakou informaci přeci jenom vyzradili? 
Pokud by se stalo, že jste se nějakou informaci útočníkovi vyzradili nebo do soukromého či služebního počítače útočníka vzdáleně vpustili či otevřeli útočníkem zaslaný soubor, určitě si to nenechávejte pro sebe. Obraťte se na někoho o pomoc: 

PREVENTIVNÍ TESTOVÁNÍ VE FIRMÁCH 

Vzhledem ke klesajícímu trendu šíření onemocnění covid-19 končí 18. února 2022 preventivní screeningové testování ve školách a firmách. Díky němu se podařilo izolovat zdroje nákazy a zpomalit nástup šíření ve firemních a školních kolektivech, zpomalilo se její zavlečení mezi zranitelnou skupinu obyvatel a podniky i školy zůstaly v drtivé většině otevřené. (MZ ČR)


Od 31. ledna vstupuje v platnost nové opatření Ministerstva zdravotnictví, podle kterého se lidé 30 dní po pozitivním PCR testu na koronavirus nemusí testovat ve školách či v zaměstnáních, nebo jít do karantény.


Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví o preventivním testování zaměstnanců a některých dalších osob (celé znění je součástí přílohy), s účinností ode dne 17. ledna 2022, odsouhlasila vláda na své schůzi dne 5. ledna 2022 v podobě, která:

V praxi pro zaměstnavatele znamená:

1. Zajistit pravidelné testování všech svých zaměstnanců s frekvencí 2 x týdně.

V případě, že zaměstnanec odmítne podstoupit test a není schopen prokázat, že se na něj vztahuje alespoň jedna ze stanovených výjimek (jejich přehled je uveden na konci tohoto sdělení, popř. přímo v příslušném mimořádném opatření MZ ČR), pak je zaměstnavatel povinen zajistit organizačním opatřením omezení setkávání tohoto zaměstnance s ostatními osobami v době přítomnosti na pracovišti pouze na nezbytnou míru. Zároveň se zaměstnavateli nařizuje tuto skutečnost bez zbytečného odkladu ohlásit místně příslušnému orgánu ochrany veřejného zdraví (KHS).

2. Každý zaměstnavatel je v souvislosti se zavedením povinného testování dále povinen:

a) vést pro kontrolní účely evidenci provedených testů, a to v rozsahu: datum testování, jména a příjmení osob, které k danému datu podstoupily test, včetně uvedení jejich data narození, čísla pojištěnce a názvu zdravotní pojišťovny, u které jsou pojištěny, a výsledky testů, a uchovávat tuto evidenci po dobu 90 dnů,

b) zaslat místně příslušnému orgánu ochrany veřejného zdraví seznam osob, které byly testovány s pozitivním výsledkem, který obsahuje stejné údaje jako evidence podle písmena a) a kontaktní telefonní číslo testované osoby, a to formou elektronického hlášení nejpozději následující den po testování (datovou schránkou).

V praxi pro zaměstnance znamená:

1. Na výzvu zaměstnavatele podstoupit rychlý antigenní test

Zaměstnanci, který odmítne podstoupit test, se nařizuje:

a) nosit respirátor třídy FFP2 nebo jiný obdobný ochranný prostředek dýchacích cest (vždy bez výdechového ventilu) naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek), včetně filtrační účinnosti alespoň 94 % dle příslušných norem, po celou dobu přítomnosti na pracovišti,

b) dodržovat rozestup alespoň 1,5 m od ostatních osob, pokud je to vzhledem k povaze práce možné,

c)  stravovat se odděleně od ostatních osob; po dobu konzumace potravin neplatí povinnost nosit ochranný prostředek dýchacích cest, a

d) respektovat organizační opatření zaměstnavatele k omezení setkávání s ostatními osobami na pracovišti.

2. Zaměstnanci, který si sám provedl nebo mu byl proveden test, se nařizuje v případě pozitivního výsledku testu, aby bezodkladně uvědomil svého zaměstnavatele o plánované nepřítomnosti na pracovišti kvůli podezření na pozitivitu na přítomnost viru SARS-CoV-2.

3. Pro pozitivně testovanou osobu dále platí, že musí pracoviště opustit a poskytnout součinnost

V praxi pro OSVČ (vykonávající hlavní samostatnou výdělečnou činnost na území ČR) znamená:

1. Podstoupit rychlý antigenní test (RAT) na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2 určený pro sebetestování (použití laickou osobou), a to s frekvencí dvakrát za týden tak, že následující testování proběhne nejdříve třetí den po předchozím testování.

2. OSVČ není povinna podstoupit testování, jestliže se v místě, kde vykonává svoji činnost, nesetkává s dalšími osobami s výjimkou osob žijících s ní ve stejné domácnosti.

Obdobná pravidla se týkají i všech osob, které jsou orgánem nebo členem orgánu právnické osoby, pokud nejsou zaměstnanci této právnické osoby. Testování se nařizuje zajistit právnickým osobám, jejichž jsou tyto osoby orgánem nebo členem orgánu.

Výjimku z testování má osoba, která:

a) podstoupila v posledních 72 hodinách RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS CoV-2 s negativním výsledkem, nebo

b) podstoupila v posledních 24 hodinách rychlý antigenní test (RAT) na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2, který provedl zdravotnický pracovník, s negativním výsledkem, nebo

c) podstupuje preventivní testování podle tohoto mimořádného opatření u jiného zaměstnavatele, jehož je zaměstnancem, nebo u jiné právnické osoby, jejímž je orgánem nebo členem orgánu.

Výše uvedenou skutečnost však musí taková osoba prokázat:

a) záznamem v Informačním systému infekčních nemocí (digitální certifikát EU COVID) nebo potvrzením vystaveným poskytovatelem zdravotních služeb, nebo

b) písemným potvrzením zaměstnavatele nebo právnické osoby, jejímž je orgánem nebo členem orgánu, o tom, že u nich podstupuje preventivní testování podle tohoto mimořádného opatření.

Stejnou povinnost má osoba, která je orgánem nebo členem orgánu právnické osoby, vůči této právnické osobě.

 

Na základě vystoupení ministra zdravotnictví na tiskové konferenci po jednání vlády se zdá, že by povinné testování trvalo cca 3 týdny.

 

TESTOVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ A OSVČ – PŘÍSPĚVEK ZA PROVEDENÍ TESTU

V souvislosti s obnovením povinného testování ve firmách od 17. ledna 2022 je možné podávat žádosti o příspěvek prostřednictvím aplikace na portálu https://www.samotesty-covid.cz/ s tím, že pojišťovny jsou připraveny uhradit provedené testy v lednu a v únoru ve výši 60 Kč v odpovídajícím počtu schváleném vládou po dohodě se zdravotními pojišťovnami.

Podmínkou pro úhradu bude mj. uvedení testu v přehledu antigenních testů povolených SÚKL nebo ZDE, a to optimálně označených rizikovou třídou IVDst.

Dle informace ze strany Státního ústavu pro kontrolu léčiv je možné využít předzásobené testy z loňského jara, pakliže splňují tyto 2 podmínky:

1. Nedošlo k jejich expiraci. 

2. Lze doložit nákup v době, kdy figurovaly ze strany výjimek z strany SÚKL (do 30. června 2021)

 

Od 1. ledna 2022 byl pozastaven režim B programu Antivirus. Vláda rozhodla, že je třeba monitorovat situaci a vyhodnotit přínosy a náklady programu Antivirus B a prozatím jej pozastavit. Žádosti, které se týkají měsíců listopad a prosinec 2021, je možné v souladu s podmínkami programu podávat. Pozastavení se týká až měsíce leden 2022 a nemusí být definitivní, protože se jedná o mzdové náklady poskytované zpětně.


 

Aktuální informace k testování zaměstnanců ve firmách naleznete na:

Hospodářská komora ČR

Ministerstvo průmyslu a obchodu

Ministerstvo zdravotnictví

 

Také představujeme firmy, jejichž testy lze použít ve spolupráci s pojišťovnami, a které se na nás s nabídkou testů či respirátorů obrátili.

IQS Group s.r.o. - Veronika Motalíková, +420 775 350 443, veronika.motalikova@smartcovid.cz (www.smartcovid.cz)

I.T.A. – Intertact s.r.o. - https://www.ita-intertact.com/

Abbott – Mgr. Alena Bergr, +420 739 003 774, +420 296 328 328, objednavky@abbott.comvíce informací zde

SPUR a.s. – Petr Jumar, +420 770 157 657, +420 577 601 643, petr.jumar@spur.cz (www.spur.cz)

CHIRONAX-DIZ s.r.o. – více informací zde

4BIZ B2B - více informací zde

Nantong Diagnos Biotechnology Co., Ltd. - více informací zde

 

V pátek 28. ledna 2022 proběhl již tradiční dvojseminář s daňovým poradcem a účetním Ing. Václavem Dvořám, MBA na téma "Daň z příjmů 2022 a další změny, DPH 2022". Seminář proběhl kombinovanou formou. Několik účastníků využilo prezenční formy výuky v zasedací místnosti OHK Pelhřimov a ostatní se připojili on-line. 

V průběhu semináře lektor účastníky seznámil s novelami přijatými v průběhu roku 2021 a novou daňovou politikou, kterou vydala finanční správa. Podrobněji rozebral několik nových zajímavých judikátů a důležité koordinační výbory. Část výkladu se také věnovala nedaňovým novinkám, které jsou důležité pro práci účetních, týkajících se např. covidových podpor.

V průběhu celého semináře lektor zodpovídal na dotazy a připomínky účastníků. 

TROUFNEŠ SI ZA 24 HODIN VYMYSLET A REALIZOVAT ŘEŠENÍ JEDNÉ ZE 4 VÝZEV?

PRAVIDLA SOUTĚŽE

Přihlášení:
- Pouze do jedné výzvy; lze jich řešit více, ale pouze v jedné výzvě
- Jedna škola může přihlásit více týmů v každé kategorii
- Každý tým musí být zapsán u jedné výzvy
- Týmy jsou tříčlenné
- Výzvu lze před potvrzením změnit
Autor zůstává autorem, je povinen firmám poskytnout dané řešení s časovou garancí
Po celou dobu akce (čtvrtek od 12:00 - pátek 12:00) se účastníci musí pohybovat pouze v areálu školy
Pokud u nějaké výzvy bude přihlášen pouze jeden tým, mají organizátoři právo tuto výzvu odstranit ze soutěže

REGISTRACE

FORMA - Hackathon proběhne hybridní formou, lze se zúčastnit online i offline

VÝZVY

IT kategorie:

Strojírenská kategorie:

ČASOVÁ OSA

1.den (čtvrtek 9. 12. 2021)
10:00 Oficiální zahájení + hlavní prezentace (seznámení s akcí + partneři)
11:00 Seznámení s výzvami (mentoři)
12:00 Hacking - start
19:00 Potvrzení výzvy

2.den (pátek 10. 12. 2021)
08:00 Workshop (pitch) (Martin Lahučký)
12:00 Hacking - konec
12:10 až 13:20 Prezentace
13:30 Zasedání poroty
17:00 Vyhlášení + ukončení akce

MÍSTO KONÁNÍ AKCE - Růžová 34, 393 01 Pelhřimov

CENY

IT Kategorie

Strojírenská kategorie

OBČERSTVENÍ V PRŮBĚHU AKCE - Jídlo a pití je pro účastníky zajištěno

ODPOČINEK - Pokud je spánek zvažován, prostory pro spánek zajištěny, je však potřeba si s sebou vzít karimatku a spacák

DALŠÍ OPATŘENÍ

Při vstupu do školy bude probíhat kontrola a vstup bude povolen pouze osobám, které předloží jedno z následujících osvědčení:

Vláda na své večerní schůzi, konané 22. listopadu 2021 schválila 4 kompenzační opatření pro podnikatele v souvislosti se vznikem a nadále pokračujícím rozšířením onemocnění COVID-19 a s mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví, kterým se stanovuje omezení v oblasti maloobchodního prodeje a služeb, účinným od 22. listopadu 2021. Epidemie koronaviru v současnosti dále pokračuje, přičemž nelze jednoznačně predikovat její další vývoj a dobu trvání jednotlivých mimořádných opatření.

Dopad zmíněných zákazů a omezení se negativně projeví u řady podnikatelských subjektů, i když se nejedná o plošnou uzávěru podnikatelských aktivit (lockdown), ale pouze o omezení v určitém rozsahu, který ovšem není zanedbatelný.

Aktuální reakce vlády vychází z opatření, která znají podnikatelé z minulých vln epidemie. Jde o programy COVID – Nepokryté náklady a COVID 2021 z dílny ministerstva průmyslu a obchodu, režim B programu Antivirus v působnosti ministerstva práce a sociálních věcí a kompenzační bonus v gesci ministerstva financí.

Vláda po ostré, ale korektní diskuzi s vyjednávači za HK ČR a s představiteli dalších podnikatelských organizací přistoupila na již v minulosti komorou prosazovaný požadavek, aby kvalifikační vstupenkou pro čerpání prostředků z programů COVID – Nepokryté náklady a COVID 2021 i pro výplatu kompenzačního bonusu finanční správou byl pokles obratu, resp. tržeb o 30 % (na jaře to byl 50% pokles).

Na peněžní prostředky tak dosáhne širší okruh podnikatelů dotčených vládními restrikcemi. Zatímco u kompenzačního bonusu se podařilo vládu přesvědčit, aby zároveň nesnížila výši bonusu známou z jara, tedy 1000 Kč za každý den bonusového období, stejně tak v případě programu Antivirus, který bude definitivně schválen na další schůzi vlády, a který by tak měl nadále umožňovat, aby zaměstnavatel v případě omezení odbytu či výpadku výrobních vstupů obdržel kompenzaci ve výši 60 % z vyplacených náhrad mzdy včetně pojistných odvodů, u programů COVID – Nepokryté náklady a COVID 2021 dojde k významné změně.

Tato změna spočívá ve snížení kompenzace. Zejména v souvislosti s možnostmi předluženého státního rozpočtu, dochází ke snížení podpory za zaměstnance a den z jarních 500 Kč na 300 Kč (program COVID 2021) a z náhrady 60 % nepokrytých nákladů na náhradu 40 % nákladů (program COVID – Nepokryté náklady). Výsledek je určitým kompromisem mezi naší snahou ošetřit jarní situaci, kdy na kompenzace MPO nedosáhla řada objektivně omezených podnikatelů, a možnostmi státního rozpočtu.

 

 

 

 


Od 28. června do 13. září budou moct podnikatelé žádat o podporu z druhé výzvy plošného programu COVID – Nepokryté náklady. Žádosti se budou, stejně jako dosud, podávat prostřednictvím informačního systému AIS MPO. V aktuální 1. výzvě ze stejného titulu lze žádosti podávat do 19. července.

Nadále platí, že všichni podnikatelé bez ohledu na sektor, mohou žádat o 60 % nepokrytých nákladů za rozhodné období, respektive 40 % nepokrytých nákladů pro podnikatele s majetkovou účastí státu nebo samosprávy. Pokud podnikatelé žádali o podporu z programu COVID – Nepokryté náklady v první výzvě, není nutná nová registrace, budou využita data o identifikaci žadatele a podání žádosti se tak usnadní.

O dotaci mohou žádat všichni podnikatelé, kterým v rozhodném období poklesl obrat alespoň o 50 % oproti stejnému období roku 2019. U 2. výzvy je rozhodným obdobím, tedy dobou, za kterou je možné podporu čerpat, letošní 1. duben až 31. květen. Pokud žadatel splňuje podmínku obratu pouze za duben, může podat žádost pouze za tuto dobu.

Za oba dva měsíce může jeden žadatel dostat podporu v celkové maximální výši 25 milionů Kč. Pokud je rozhodným obdobím pouze duben, maximální výše dotace na jednoho žadatele je 15 milionů Kč.

Více informací naleznete ZDE.


29. března 2021 byla vyhlášena nejnovější kompenzační výzva COVID - 2021, která by měla nahradit dosavadní kompenzační programy mimo Antivirus a kompenzační bonus pro OSVČ. COVID - 2021 je alternativou k programu COVID - Nepokryté náklady. Firmy si mohou vybrat jednu z těchto dvou kompenzací, která je pro ně výhodnější. 

 

COVID 2021 je určen pro podnikatele a OSVČ, kterým v rámci jeho podnikatelské činnosti poklesly tržby za rozhodné období alespoň o 50%. Cílem je zmírnění negativních dopadů omezení spojených s opatřeními v boji proti pandemii nemoci COVID-19 na podnikatelské subjekty v České republice, spočívajících především v razantním poklesu tržeb. 

Program COVID - 2021 je možné kombinovat s programem Antivirus, který bude i s programem pro OSVČ pokračovat.

Příjem žádostí programu COVID 2021 bude otevřen od 12. dubna 2021 od 9:00 do 31. května 2021 do 16:00.

 

COVID - Nepokryté náklady je určen na uhrazení části nepokrytých fixních nákladů podnikatelům ve ztrátě, kterým v rámci jeho podnikatelské činnosti poklesly tržby za rozhodné období alespoň o 50%. Program je plošně zaměřený na firmy bez ohledu na sektor, vlastníka či počet zaměstnanců a pomůže s úhradou části nákladů/výdajů, které nejsou pokryty výnosy/příjmy.

Program COVID - Nepokryté náklady lze kombinovat s Antivirem a dalšími sektorovými programy (například COVID - Kultura, COVID - - Ubytování), přičemž výše těchto podpor sníží ztrátu, a tedy i základ pro výpočet dotace.

Příjem žádostí programu COVID - Nepokryté náklady bude otevřen od 19. dubna 2021 od 9:00 do 19. července 2021.

 

Bližší srovnání obou programů naleznete zde.

Nejaktuálnější informace ke koronavirovým opatřením i kompenzacím naleznete na COVID Portál nebo na Ministerstvo průmyslu a obchodu.

Kraj Vysočina realizuje již 6. ročník soutěže Cena hejtmana Kraje Vysočina za společenskou odpovědnost.

Chce tímto krokem ocenit snahy organizací, které do svých provozních činností integrují zájmy sociální, environmentální, etické, lidskoprávní a také zájmy zákazníků.

Cenu hejtmana Kraje Vysočina za společenskou odpovědnost uděluje Kraj Vysočina. Podporu má od Krajské hospodářské komory  Kraje Vysočina, KOUS Vysočina, z. s., a Vysočina Education, p.o.

Více informací naleznete v letáčku níže či na webových stránkách Kraje Vysočina

2021 - vyhlášení - Cena hejtmana Kraje Vysočina za společenskou odpovědnost 6. ročník-page-001

Tato doporučení obsahují výčet všeobecně přijímaných základních preventivních opatření přispívajících ke snížení rizika nákazy novým typem koronaviru v provozech, ale i nová doporučení pro organizaci práce na pracovištích a systematické zajištění důležitých informací pro rozhodování vedení firem o zavádění vnitropodnikových protiepidemických opatření. Doporučení nejsou závazná, nicméně Hospodářská komora České republiky doporučuje firmám je dodržovat ve vlastním zájmu.

PRACUJTE S OVĚŘENÝMI INFORMACEMI, INFORMUJTE SVÉ ZAMĚSTNANCE A ZÁKAZNÍKY

S ohledem na nově zaváděná protiepidemická opatření, a tím pádem na neustále se měnící podmínky vašeho podnikání, pověřte jednoho z vašich zaměstnanců, aby pro vás průběžně monitoroval a shromažďoval důležité a ověřené informace z oficiálních zdrojů, jako jsou internetové stránky ministerstev, data jsou také zde. Nespoléhejte na zpravodajská média, zajistěte si přesná znění nových nařízení vlády, centrálních a krajských úřadů a úřadů měst a obcí. Informace čerpejte také ze stránek pro podnikatele BusinessInfo.cz a Hospodářské komory. Využívejte právní poradny on-line a informační linky ministerstev. Předem navažte kontakt s místními, národními nebo globálními organizacemi a zaregistrujte se do jejich databáze odběratelů novinek. Budete tak rychle přijímat zprávy, což vám pomůže včas přijímat adekvátní opatření v podniku. Svým zaměstnancům a zákazníkům srozumitelně sdělujte, jakými pravidly se musí ve vaší provozovně řídit. Informujte personál o kontaktní osobě ve firmě, která má otázku koronaviru a hygieny na starosti.

PŘEHODNOŤTE ORGANIZACI PRÁCE V PODNIKU

Pokud to vaše podnikání umožňuje, rozdělte zaměstnance do týmů či skupin, které se nebudou setkávat na pracovišti v jeden okamžik. Zaveďte proto směnný provoz, upravte rozvrh směn a zaveďte práci z domova. Tam, kde je zaveden směnný provoz, doporučuje se směny oddělovat, aby nedocházelo ke kontaktu pracovníků jednotlivých směn. Vybavte zaměstnance přenosnou technikou, která umožní vzdálenou práci. Domluvte se na překlenutí situace dočasnou neplacenou nepřítomností zaměstnance na pracovišti. Zaveďte sick days. Pokud to technické možnosti vašeho provozu umožňují, uspořádejte pracoviště tak, aby rozestupy mezi jednotlivými pracovníky činily 2 metry. Provozujete-li pro zaměstnance jídelnu, upravte rozmístění stolů, aby byly dodržovány odstupy. Výrazně omezte počet osob pohybujících se v kantýně, např. oddělenými časy na výdej jídla, a kontrolujte dodržování odstupů při čekání i výdej jídla. Zakažte vstup veřejnosti do jídelen. Omezte počet osob v šatnách a sprchách, zejména u dělnických profesí. Školení zaměstnanců provádějte prioritně on-line. Omezte služební cesty a firemní akce.

ZVYŠTE DEZINFEKCI PROVOZŮ A VĚTRÁNÍ

Upřesněte si s úklidovou firmou pravidla dezinfekce pracovišť, společných prostor a prodejních ploch. Udržujte pracoviště čisté včetně všech ploch, jako jsou stoly, klávesnice a telefony, a pravidelně utírejte povrch těchto ploch dezinfekčními prostředky. Požadujte záznam o provedení dezinfekce – co bylo dezinfikováno a kdy. Doporučuje se řídit také Metodickými doporučeními pro účinnou dezinfekci povrchů v souvislosti s COVID-19 zveřejněnými na webu Hospodářské komory ZDE. Ve všech prostorách se doporučuje zvýšit výměnu vzduchu, tedy zvýšit výkon vzduchotechniky, u systémů řízených kontrolou koncentrace CO2 snížit práh spínání. Vzduchotechniku zapínejte 2 hodiny před začátkem provozu. Vypněte rotační výměníky tepla a více využívejte přirozeného okenního větrání. Nepoužívejte recirkulační systémy (které nepřivádí čerstvý vzduch) – např. klimatizační split jednotky a nepoužívejte čističky vzduchu, které nemají hepa filter.

ZAJISTĚTE PRO SVÉ ZAMĚSTNANCE OCHRANNÉ POMŮCKY A DOSTATEK TEKUTIN

Doporučuje se nakoupit zásoby certifikovaných jednorázových ústenek, respirátorů a dezinfekce pro zaměstnance, které vystačí na překlenutí epidemie do jara 2021. Zpřístupněte je zaměstnancům přídělem. Zajistěte jejich uskladnění ve vhodných podmínkách, kontrolujte datum expirace ochranných pomůcek i průběžně množství, kterým disponujete, abyste zásoby mohli průběžně doplňovat. Odpovídající zásoby lze pořídit také prostřednictvím partnerů a specializovaných asociací uvedených na webu Hospodářské komory. Zajistěte svým zaměstnancům pitný režim. Zabezpečte dezinfekční prostředky na ruce u vstupu do budovy či pracoviště.

DŮRAZNĚJI VYMÁHEJTE DODRŽOVÁNÍ HYGIENICKÝCH OPATŘENÍ PO ZAMĚSTNANÍCH I ZÁKAZNÍCÍCH

Nošením ochrany úst a nosu a mytím rukou mýdlem pod teplou tekoucí vodou se výrazně snižuje pravděpodobnost onemocnění. Pokud není voda a mýdlo k dispozici, doporučuje se použít dezinfekční gely na ruce na alkoholové bázi. Zajistěte mýdla v dávkovači a zajistěte pravidelnou kontrolu jejich stavu a doplňování. Vydejte ve firmě jasně srozumitelnou směrnici či nařízení, jaká opatření musí zaměstnanci dodržovat. Důležité je, aby management šel příkladem a důsledně vyžadoval dodržování pravidel od zaměstnanců. Při vstupu do prodejny zákazníkům sdělte piktogramy pravidla, kterými se při pohybu v prodejně musí řídit. Svým zaměstnancům nařiďte kontrolu dodržování opatření a sdělte jim, jakým způsobem mají zákazníka na nedodržování pravidel upozornit. Pravidelně informujte zákazníky z reproduktorů o daných pravidlech. Upozorňujeme, že zaměstnavatelé mohou tělesnou teplotu zaměstnanci bezkontaktním teploměrem nebo termokamerou změřit jen a pouze v nezbytném rozsahu a v odůvodněných případech, kdy jiná méně invazivní opatření nedostačují.

PŘIPRAVTE SCÉNÁŘ, CO SE BUDE DÍT, JAKMILE NĚKDO Z FIRMY ONEMOCNÍ NEBO BUDE V KARANTÉNĚ

Připravte si konkrétní a praktický pandemický plán, aby byl bezpečně zajištěn provoz během epidemie. Zařaďte pandemii do registru rizik. Udělejte analýzu, identifikaci a hodnocení tohoto rizika, abyste mohli nastavit a přijmout adekvátní opatření, která budou chránit zaměstnance. Zajistěte a zmocněte osobu nebo subjekt, který bude v případě epidemie řešit nevyhnutelné problémy a bude jednat v souladu s předem stanovenými postupy vyplývající z registru rizik. Při zachyceném výskytu onemocnění na pracovišti okamžitě kontaktujte hygienu a odstavte pracoviště na dobu nezbytně nutnou pro dezinfekci. Zjistěte okruh zaměstnanců, kteří přišli do styku s osobou s podezřením na respirační onemocnění nebo pozitivně testovanou osobou, a neprodleně je informujte, jak mají postupovat či zda mají zůstat doma. Zaměstnavatelé by si měli připravit business restarting plan, ve kterém se budou zabývat postupným návratem zaměstnanců do práce, a současně se doporučuje provést analýzu všech rizik spojených s návratem. Ukládejte si dokumentaci, že tato analýza proběhla.

ZAPOJTE TECHNOLOGIE DO TRASOVÁNÍ POHYBU ZAMĚSTNANCŮ NA PRACOVIŠTI

Použijte moderní technologie pro zavedení režimu interního hlášení. Za účelem rychlého dohledání osob, které byly na pracovišti ve styku s nakaženou osobou, nabídněte zaměstnancům, zda by měli zájem o firemní trasování na pracovištích, které by umožnilo anonymizovaně shromažďovat data o interakcích a dodržování sociálního distancu a v případě potřeby je převést na jména a poskytnout je hygienikům. Použití vhodné technologie umožní rychle identifikovat a nalézt ohraničenou skupinu spolupracovníků, uvalit na ně karanténní opatření a neuzavírat celé provozy. Upozorňujeme, že zaměstnanci by měli s takovým vnitropodnikovým opatřením poskytnout souhlas. Rovněž se doporučuje zaměstnance motivovat k používání aplikací typu eRouška.

ZABRAŇTE ZVÝŠENÉ KONCENTRACI ZÁKAZNÍKŮ

Zabraňte shlukování zákazníků, zajistěte proto řízení front jak uvnitř, tak před provozovnou. Označte prostor pro čekání, umístěte na podlahu značky pro minimální 2metrové rozestupy. Zaveďte tato opatření dříve, než nastanou předvánoční nákupy.

V pátek 1. října 2021 jsme se ve spolupráci s KHK Vysočina a Vysočina 4.0 hub on-line setkali s Radovanem Vávrou, investorem, nadšeným elektromobilistou a bývalým generálním ředitele Komerční banky. 

Ve dvouhodinovém povídání jsme probrali mnoho zajímavých témat týkajících se především průmyslu a digitalizace nejen na Vysočině či o příležitostech pro firmy z Vysočiny a jak se úspěšně na trhu orientovat.

Dotkli jsme se také inovací, nezaměstnanosti a velká část přednášky byla věnována aktuálním tématům jako lithium, Green Deal, elektromobilitě v Čechách a nakonec nemohlo chybět téma inflace a akcií a odpovědi na dotazy účastníků.

Z debaty jsme připravili záznam, který můžete zkouknout na YouTube.

EGYPT - ACID NUMBER - pro import zboží do Egypta od 1. 10. 2021 platí nová legislativa, která zavádí v rámci řízení rizik předběžnou registraci v jejich el. celním systému Advance Cargo Information system/ACI.

Tento nový elektronický celní systém, který je spravován na veřejném webovém serveru NAFEZA, vyžaduje po dovozcích nahrání všech potřebných dokumentů na stanovený portál minimálně 48h před vysláním nákladu z domovského přístavu/letiště/či jiné platformy. Elektronický systém umožní egyptským úřadům monitorovat zboží a aplikovat systém řízení rizik.

Při registraci do sytému ACI získají dovozci jedinečné předběžné registrační číslo, které budou muset uvádět na dopravních dokladech včetně Certifikátu o původu zboží.

ACID NUMBER je možné uvádět v kolonce č. 5 určené pro poznámky nebo případně v kolonce č. 6 určené pro popis zboží. Další info ZDE.

Ve středu 22. září 2021 proběhl celodenní workshop zaměřený na inovace a inovační strategie. Workshop se uskutečnil prezenčně v zasedací místnosti Okresní hospodářské komory v Pelhřimově a vedl ho pan Filip Plevač, expert na robotizaci, digitalizaci a Průmysl 4.0. 

V kontextu dramatických proměn vnějšího prostředí se přednášející věnoval výrazným změnám a inovacím napříč odvětvími. S každým účastníkem prodiskutoval změny v jeho odvětví a předvedl příklady z praxe několika oborů jako například automotive, papírenství, stavebnictví a další. 

 

 

 

 

V pondělí 20. září 2021 proběhl, tentokrát již prezenčně v prostorách Okresní hospodářské komory v Pelhřimově, tradiční podzimní seminář zaměřený zejména na novinky roku 2021 a problematické situace. Lektor Ing. Václav Dvořák, MBA se také dotkl nejnovějších počinů v daňové oblasti. Seminář uzavřela diskuze a odpovídání na otázky účastníků.

 

 

Jak se zaměstnavatelé zneužití inspekce k předvolební kampani a nestandardnímu průběhu kontroly mohou bránit? Trvejte na Férové kontrole práce!

MPSV spustilo kampaň Férová práce, v jejímž rámci se rozhodla provádět kontrolu podniků a dodržování podmínek práce. Právní experti ihned upozornili, že takovým jednáním pravděpodobně porušila zákon. Vyjádření prezidenta Vladimíra Dlouhého k dané záležitosti si můžete přečíst zde.

Připravili jsme pro Vás přehledný informační leták, který lze v případě potřeby využít jako návod, jak se při kontrolách chovat a jak reagovat. V letáku „Férová kontrola práce – Návod Hospodářské komory ČR jak mít kontroly pod kontrolou“ naleznete odpovědi na důležité otázky:

Více informací najdete také na webové stránce Hospodářské komory ČR vč. Příručky Kontroly pod kontrolou.  

Členové Hospodářské komory pokračují v podpoře občanů a podnikatelů na jižní Moravě, které minulý týden zasáhla bouře doprovázená tornádem. Vedle střešních nebo zednických prací a dodání obalových materiálů Hospodářská komora zprostředkovala skrze začleněné Společenstvo kominíků ČR také bezplatné revize spalinových cest pro občany a podniky v zasažené oblasti nebo dřevěný materiál na prvotní úpravy poničených střech. Komora upozorňuje zároveň na nutnost robustnější státní pomoci firmám.

Z hlediska domácností i firem je v současné době stěžejní oprava střešních konstrukcí, které během tornáda doznaly škody v podstatě na všech domech. „Začleněné řemeslné cechy velmi rychle zmobilizovaly své síly a oslovily členské firmy s prosbou o podporu jižní Moravě. V nejbližších dnech se první týmy řemeslníků zapojí do prvních oprav poničených budov. Vedle nezbytné finanční pomoci se tedy podařilo zajistit i personální a odborné kapacity. Mimo jiné z řad klempířů nebo pokrývačů,“ vysvětluje viceprezident Hospodářské komory Roman Pommer.

„Sdílíme sounáležitost se všemi, které postihlo tornádo v obcích na Hodonínsku a Břeclavsku. V těchto dnech už v postižených oblastech pracují desítky našich členů. Provádí zdarma kontroly a revize komínů, aby zjistili rozsah poškození a stanovili způsoby a možnosti provedení jejich nutných oprav či rekonstrukcí. Aktuálně oslovujeme další členy s prosbou o zajištění revizí komínů v poničených domech,“ uvedl prezident Společenstva kominíků ČR a člen představenstva Hospodářské komory Jaroslav Schön.

„Podnikatelům a záchranným složkám v současnosti pomáhají mj. i dopravní firmy v regionu, které daly záchranným složkám své parkovací plochy k dispozici. Poskytují také potřebné pohonné hmoty a další služby spojené s nutnými pracemi na místě,“ připomíná člen představenstva Hospodářské komory Martin Mikl a místopředseda představenstva Unie nezávislých petrolejářů.

Hospodářská komora situaci od minulého týdne sleduje prostřednictvím místních okresních hospodářských komor v Hodoníně a Břeclavi, které zprostředkovávají přímý kontakt poškozených firem s podnikateli nabízejícími pomoc. „Aktuálně dokončujeme databázi firem, které už od koncem tohoto týdne začnou najíždět na tornádem poničená místa a pustí se do práce. Od firem máme zároveň signály, že slibovaná státní podpora ve výši jeden milion korun jim nebude v řadě případů na restart ani zdaleka stačit. I proto by měla vláda zvážit dlouhodobější podporu na bázi covidové podpory mezd nebo ušlých nákladů,“ říká ředitel OHK Hodonín Michal Švagerka.

Pro podnikatele k nabídkám materiální nebo personální pomoci jižní Moravě nadále funguje mailová adresa podpora@komora.cz, kam mohou směřovat své nabídky.

(Miroslav Beneš  - Odbor vnější komunikace)

Ve čtvrtek 24. června 2021 proběhl další on-line workshop pod vedením pana Martínka z První pozice. Tématem navazoval na předchozí workshopy o správném zacílení reklamy a tentokrát se blíže zaměřil na Google Analytics. 

Účastníci se dozvěděli, co je důležité v Google Analytics sledovat, jak vyhodnocovat úspěšnost kampaní, a způsoby měření. Pan Martínek také blíže představil různé verze systému a přiblížil rozdíl hodnot v Google Analytics a dalších reklamních systémech.

Ve čtvrtek 10. června 2021 se uskutečnil další on-line workshop, na kterém jsme Vám poradili  3 tipy, jak na Google "hned" a 5 tipů, jak tam zůstat napořád.

Workshop se tentokrát věnoval analýze klíčových slov, proč a jak ji vypracovat, jak základně optimalizovat text a proč je nutné používat originální text a fotografie. Stručně také přiblížil přehled technických faktorů, Search console a jak ji využívat a také výhody zvyšování CTR.

 

V úterý 8. června 2021 se opět uskutečnil v rámci projektu "Síť asistenčních center k problematice Průmysl 4.0 na Vysočině v roce 2021" workshop, tentokrát na téma "Inovační strategie a inovace v době covidu".

I tentokrát se workshop uskutečnil v on-line prostředí pod vedením speciálního hosta, Filipa Plevače, experta na robotizaci, digitalizaci a průmysl 4.0, který nás provedl inovaceni a změnami v kontextu dramatických proměn vnějšího prostředí. Pan Plevač se také výrazně zaměřil na praktické příklady ze své praxe z oboru automotive, papírenství, stavebnictví, gastronomie, služeb a obchodních firem.

Ve středu 2. června proběhl pod vedením Ing. Václava Dvořáka, MBA on-line seminář věnovaný daňovým aktualitám. Lektor s účastníky probral vybrané kapitoly dańového řádu, který byl od roku 2021 významně novelizován. Podrobně teoreticky i prakticky se věnoval portálu Moje daně, který je významnou novinkou v usnadnění finančí administrativy. Tématem bylo i upřesnění dalších daňových novinek, významnému krácení DPH, které se po letošní novele stalo aktuálnější záležitostí.

Seminář byl částečně pojat i jako odpovědna na nejrůznější otázky účastníků semináře, kteří se do průběhu aktivně zapojovali se svými dotazy. 

Ve čtvrtek 13. května 2021 proběhl další on-line workshop, na kterém jsme účastníkům poradili 7 tipů na správu facebookového účtu firmy nebo organizace. Seminář se pod vedením pana Martínka věnoval tvorbě úspěšných příspěvků a jejich plánování a důležitosti obsahu sdělení.

Také blíže vysvětlilt a představil rozdíly mezi dalšími sociálními sítěmi a workshop ukončil krátkým přiblížením správného zacílení a placené propagace.

 

Ve středu 21.dubna 2021 proběhl webinář zaměřený na představení systému řešení prověřování obchodních partnerů s Key Account Managerem společnosti CRIF Ondřejem Bartoňem. Pan Bartoň blíže představil aplikaci CRIBIS, která zajišťuje snadný, efektivní a rychlý přehled ekonomického zdraví firem a podnikatelů v celé České a Slovenské republice i v zahraničí. Na praktických ukázkách podrobně vysvětlil, jak lze eliminovat riziko spolupráce s nespolehlivými partnery a zároveň šetřit čas. Na závěr proběhla diskuze o možných přínosech do společností přihlášených účastníků. 

 

V úterý 23. února 2020 proběhl ve spolupráci se společností REVITAL SOLUTIONS s.r.o. krátký webinář zaměřený na problematiku exekucí v zaměstnání. Mimo seznámení s legislativou pan Jiří Tůma, specialista na oblast pohledávek a exekucí, také účastníkům představil systém PROTEXO, který zaměstnavatelům pomáhá řešit exekuce jejich zaměstnanců. 

Podnikáte a potřebujete poradit nejen v souvislosti s COVID-19?

Máte jiné dotazy, připomínky či podněty týkající se vašeho podnikání a nevíte, na koho se obrátit?

Obraťte se na pracovníky OHK Pelhřimov.

Nejaktuálnější informace pro podnikatele naleznete na našem webu nebo v našem novém interaktivním chatbotu Komorník, který jsme pro Vás dnes zprovoznili.

Chatbota spouštíme v návaznosti na velké množství dotazů nejen ve spojitosti s COVID-19, se kterými se na nás pravidelně obracejí členové i nečlenové komory. Chatbot Vám dokáže v rekordním čase odpovědět na většinu Vašich dotazů. Zároveň Vás jednoduše provede změtí neustále se vyvíjejících vládních opatření.

Poradna pro podnikatele

 

Hospodářská komora žádá podnikatele v celé zemi, aby protiepidemická opatření v provozovnách zachovali. Pomoci jim mohou metodiky a doporučení sestavené oborovými asociacemi.

Pokud se podnikatelé rozhodnou při neprodloužení nouzového stavu znovu otevřít, Hospodářská komora na ně apeluje, aby sami zajistili bezpečné podmínky jak pro zákazníky, tak pro zaměstnance. Využít mohou pravidla proti šíření onemocnění covid-19, která pro ně sestavily podnikatelské svazy, unie a asociace, jež Hospodářská komora zastřešuje.

Podnikatelé musí sami zvážit, zda v současné situaci povolají zpět své zaměstnance a zákazníkům budou znovu poskytovat služby. Zároveň jsou si vědomi své odpovědnosti provozovat své provozovny tak, aby byly pro zaměstnance i zákazníky bezpečné, tedy aby v prostorech byl minimalizován přenos nákazy.

Hospodářská komora proto v souvislosti se situací, kdy nebude prodloužen nouzový stav, dnes projednávala s desítkami svazů, unií a asociací nastavení pravidel pro zvýšení prevence před šířením onemocnění covid-19 v provozovnách podnikatelů.

Z jednání vyplynulo, že pokud jim to situace umožní, většina podniků je připravena v následujících dnech otevřít své provozovny, a to dokonce za nadstandardních podmínek doporučených podnikatelskými svazy podle oborů.

Pravidla provozů jednotlivé asociace v současnosti aktualizují, aby je podniky mohly co nejdříve využít. Například Česká komora fitness vydala manuál pro provoz vnitřních sportovišť, bazénů, solárií a saun a dnes jej doplnila o 5+5 základních pravidel pro bezpečný provoz jak pro provozovatele, tak i pro zákazníky. Zajištění bezpečného prodejního prostředí pro své zákazníky i zaměstnance dnes garantoval i Svaz obchodu a cestovního ruchu. Základní desatero bezpečného provozu pro ubytovací zařízení a gastropodniky sestavila Asociace hotelů a restaurací. Také Český svaz pivovarů a sladoven připomněl, že už na podzim vznikl program Bezpečná restaurace, který umožní otevřít hospody a restaurace, aniž by se staly zdravotním rizikem pro návštěvníky nebo obsluhu.

Hospodářská komora vyzvala podnikatele, aby využili všech dostupných možností, kterými můžou přispět k tomu, aby se nezvyšovaly stavy nemocných a hospitalizovaných. Kromě toho, aby důrazně vymáhali dodržování základních pravidel u zaměstnanců i na zákaznících, jako jsou rozestupy, správné nošení roušek a dezinfekce rukou, mají zvýšit dezinfekci prostor, zintenzivnit větrání a použít moderní technologie, kupříkladu na vytrasování zaměstnanců nebo vyčištění vzduchu. Rovněž mají nadále zabránit zvýšené koncentraci zákazníků.

Hospodářská komora zároveň konstatovala, že ukončení nouzového stavu bude mít vážné dopady do kompenzací pro podnikatele. Proto vyzývá vládu, aby zahájila s podnikatelskými svazy jednání o tom, jak by měla vypadat státní podpora, kdy činnost podnikatelů bude nadále omezena třeba zákonem o ochraně veřejného zdraví.

 

Veškeré informace spojené s COVID a kompenzacemi naleznete na COVID PORTÁL.

V úterý 2. února 2021 proběhl celodenní on-line dvojseminář na téma: Daň z příjmů 2021 a další změny + DPH 2021 přednášený Ing. Václavem Dvořákem, MBA. Lektor, jako již tradičně, seznámil účastníky s novinkami v oblasti daní a účetnictví a s novelami daňových zákonů pro rok 2021. Seminář byl také zaměřen na daňovou metodiku, kterou v předchozím roce vydala finanční správa s několika důležitými judikáty a koordinačními výbory. Část přednášky byla také věnována nedaňovým novinkám důležitých při práci účetních. Odpolední blok byl věnovaný změnám v oblasti DPH pro letošní rok. Po celou dobu semináře také lektor zodpovídal otázky zúčastněných.

 

Velký přehled vládou schválených programů!

Vzhledem k aktuálnímu vývoji ekonomické situace v České republice bylo vládou ČR schváleno pokračování kompenzačních bonusů. V odkazu níže naleznete přehled a informace k probíhajícím podporám podnikatelů a živnostníků. 

Přehled podpory pro podnikatele

Hospodářská komora začala v lednu vydávat dokumenty pro mezinárodní obchod s Velkou Británií a celní dokumenty pro dočasný vývoz a dovoz zboží. Největší zájem podnikatelů je o karnety ATA, které jim uspoří náklady a čas nutný pro celní odbavení ve Velké Británii. Výhodou je i to, že při dočasném vývozu a dovozu pod karnetem ATA není nutné skládat v zemi dočasného dovozu celní jistotu.

Hospodářská komora kromě karnetů ATA začala do Velké Británie vydávat také první certifikáty o původu zboží. Službu využívají podnikatelé, kteří potřebují prokázat skutečnosti potřebné pro mezinárodní obchod, získat celní zvýhodnění či preference. V této souvislosti Komora rovněž potvrzuje obchodní a dopravní faktury, inspekční certifikáty, důležité dopisy, obchodní smlouvy a další dokumenty při uskutečňování zahraničního obchodu.

V rámci své zákonné působnosti vystavuje také osvědčení o skutečnostech důležitých v právních vztazích, které vznikají v mezinárodním obchodě. Nejčastějšími žádostmi jsou osvědčení o zápisu společnosti v obchodním rejstříku, členství v Hospodářské komoře České republiky, kdo je oprávněn za společnost jednat, o předmětu její činnosti, že není v konkurzu, v úpadku ani v likvidaci, zda dosahuje určitého obratu či zisku nebo zda má povolení vyvážet určité zboží.  

Hospodářská komora v posledních dnech zaznamenává zvýšenou poptávku po praktických podnikatelských informacích k vzájemnému obchodování v roce 2021. Informace k obchodování s Velkou Británií Hospodářská komora zveřejnila zde.

Ve spolupráci s Generální ředitelstvím cel a Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví také proběhlo několik webinářů a konzultací k exportním příležitostem v zahraničí pro české firmy a podnikatele. Na nabídku plánovaných webinářů i záznam již proběhlých webinářů se můžete podívat zde.

TISKOVÁ ZPRÁVA

 

V úterý 12. ledna 2021 proběhl pod vedením lektorky Ivony Klabouchové on-line seminář pro celní specialisty zaměřený na obchod se zbožím přes hranice Evropské unie. Věnoval se základním informacím o změnách očekávaných v roce 2021, aktuálním změnám celních předpisů, celním důsledkům vystoupení Spojeného království z EU a novinkám v oblasti preferenčního obchodu. Seminář uzavírala diskuze o praktických problémech z každodenní praxe dovozu a vývozu zboží.

 

Hospodářská komora České republiky připravila pro podnikatele publikace, informační brožury a další propagační materiály pro podnikatele.

Přehled vydaných publikací ke stažení zdarma najdete v odkazu.

https://www.komora.cz/o-nas/publikace/

Od 1. 1. 2021 došlo ke změně cen pro ověřování certifikátů o původu zboží, karnetů ATA a legalizace.

Nový ceník zvyšuje ceny za služby agendy ověřování certifikátů o původu zboží o 10%, mimo položky týkající se ověřování globálních certifikátů, kde je zvýšení ceny o cca 4%. Ceny za vystavení karnetů ATA a legalizaci dokumentů se nemění.

Nový ceník je k dispozici  na internetových stránkách našich služeb: https://www.komora.cz/obchod-a-sluzby/certifikaty/

Děkujeme za pochopení.

Vláda prodloužila nouzový stav o dalších 30 dnů, přísnější opatření začnou platit od 27. prosince!

Nouzový stav v České republice, vyhlášený kvůli pandemii koronaviru SARS-CoV-2 bude platit prozatím do 22. ledna 2021. O jeho čtvrtém prodloužení, a to na 30 dnů, na základě předchozího souhlasu uděleného Poslaneckou sněmovnou rozhodla vláda Andreje Babiše na mimořádném jednání ve středu 23. prosince 2020. Rozhodla rovněž o zpřísnění přijatých krizových opatření s ohledem na přechod do stupně 5 protiepidemického systému PES, k němuž dojde v neděli 27. prosince.

Současně s prodloužením nouzového stavu vláda prodloužila platnost všech dosud přijatých krizových opatření do 26. prosince včetně. Přikročila pouze k několika dílčím úpravám v souvislosti s vánočními svátky. Provozovny maloobchodního prodeje a služeb budou moci mít otevřeno na Štědrý den do 12 hodin, výjimku ze zákazu provozu na svátky budou nově mít i půjčovny a servisy sportovního vybavení, lyžařské školy, infocentra, parkoviště a parkovací domy v lyžařských areálech a také provozovatelé lyžařských vleků. Vláda dala také výjimku ze zákazu nočního vycházení pro účastníky půlnoční mše 24. prosince, a to do dvou hodin do rána.

Od 27. prosince přejde Česká republika do 5. stupně PES. Vláda proto schválila odpovídající přísnější opatření, která mají platit až do 10. ledna 2021. V důsledku toho bude opět prodloužen noční zákaz vycházení, který bude nově začínat ve 21 hodin. Ve stejnou dobu budou muset zavřít všechny prodejny a služby včetně výdejních okének, přičemž vláda opět přikročila k jejich výraznému omezení, budou povoleny opět jen vymezené základní druhy prodávaného zboží a poskytovaných služeb.

Zároveň ale vláda zrovnoprávnila všechny druhy provozoven tím, že se zákaz bude týkat výhradně sortimentu a služeb a nebude již vázán na velikost prodejny. To v praxi znamená, že velké supermarkety nebudou smět nabízet zákazníkům doplňkové zboží, které nelze prodávat a nabízet v jiných provozovnách. Všechny povolené maloobchody a provozovny služeb budou moci mít otevřeno i v neděli.

Zákaz se od 27. prosince bude týkat i lyžařských vleků a lanových drah pro veřejnost, které slouží k využívání lyžařských tratí. Povolena bude pouze přeprava zboží a materiálu a doprava osob za jiným účelem. Opět bude zakázán i prodej nepotravinářského zboží na tržištích, v tržnicích a v mobilních provozovnách.

Omezeno bude shromažďování osob na veřejnosti na dvě. Svateb, pohřbů a vstupu do registrovaného partnerství se bude moci účastnit nanejvýš patnáct osob. Pro církevní a náboženská shromáždění byla snížena povolená kapacita v kostelech a modlitebnách na maximálně deset procent míst k sezení, nově byl ale povolen hromadný zpěv za podmínky, že zpěváci nebo sbor budou oddělení od ostatních účastníků shromáždění tak, aby bylo zabráněno šíření kapének.

Do přísnějšího režimu se po skončení vánočních prázdnin vrátí i školy. Až do 10. ledna budou moci být v provozu pouze mateřské školy a první a druhé ročníky základních škol. V platnosti zůstávají výjimky pro speciální školy, praktické vyučování a praxe, zkoušky či individuální konzultace. Vláda současně opět nařídila hejtmanům a pražskému primátorovi, aby zajistili nezbytnou péči pro děti od 3 do 10 let, jejichž zákonní zástupci pracují v oborech, které jsou důležité pro chod státu, například pro zaměstnance integrovaného záchranného systému, bezpečnostních sborů a armády, obecní policie, hygieny, zdravotnictví, pracovníky v sociálních službách, na úřadech práce, zaměstnance škol a školek či České pošty. Omezen bude opět na nezbytné minimum i chod úřadů a institucí a rozsah úředních hodin pro veřejnost.

Vláda rozhodla také o úpravě platného opatření, jímž zakázala lety mezi Velkou Británií a ČR. Kromě ambulantních, repatriačních a záchranných letů budou povoleny lety s cestujícími, kteří před nástupem do letadla leteckému dopravci předloží doklad o negativním výsledku antigenního nebo RT-PCR testu, který byl proveden na území Spojeného království Velké Británie a Severního Irska nejpozději 72 hodin před odletem. Pasažéry takového letu mohou být pouze občané ČR a jejich rodinní příslušníci, občané EU, kteří mají v ČR povolení k přechodnému nebo trvalému pobytu, a jejich rodinní příslušníci, držitelé platného dlouhodobého víza, průkazu o povolení k dlouhodobému nebo trvalému pobytu na území České republiky. Ostatní cizinci mohou letu využít jen pro letecký tranzit nebo přestup na stejném letišti s podmínkou, že v ČR nesmí pobývat více než 12 hodin.

Vláda se zabývala také informací vicepremiéra a ministra průmyslu a obchodu o aktuální podpoře podnikatelů zasažených pandemií covid-19. Kabinet rozhodl, že MPO nebude nadále připravovat sektorový podpůrný program Covid – Gastro, ale bude připraven nový kompenzační program pro všechny postižené provozovny Covid – Uzavřené provozovny. Cílem je, aby byly všechny zasažené sektory podpořeny spravedlivě stejně. Vicepremiér Havlíček dostal za úkol předložit takto upravený dotační program na příštím jednání vlády.

Podnikatelé tak budou mít k dispozici čtyři základní podpůrné programy – Antivirus Plus, Covid – Nájemné, kompenzační bonus a právě nový program Covid – Uzavřené provozovny.

Kompletní výsledky jednání vlády naleznete na http://www.vlada.cz/cz/media-centrum/aktualne/vysledky-jednani-vlady-23--prosince-2020-185799/.

Zdroj: Úřad vlády České republiky

Podíleli jsme na přípravě podkladů pro Katalog významných firem zpracovatelského průmyslu Kraje Vysočina. 

Najdete zde i svou firmu? 

Katalog významných firem KV

Okresní hospodářská komora Pelhřimov Vám prostřednictvím Hospodářské komory České republiky přináší brožuru Právního elektronického systému, tzv. PES, která Vás seznámí se základními informacemi, ohlédnutím, aktuálním stavem a blízkou budoucností této služby.

PES_brozura

Dnes 12.08.2020 proběhla v prostorách Okresní hospodářské komory Pelhřimov další z přednášek týkajících se projektu Síť asistenčních center k problematice Průmysl 4.0 na Vysočině na téma "Jaké mají data konkrétní efekty ve firmách?"

 

Nově si u nás můžete v rámci služby Czech POINTu nechat vystavit "Výpis z lékového záznamu pacienta".

Bližší info naleznete zde.

Hospodářská komora pomůže firmám. Otevřela sklad zásob ochranných prostředků určený pro zaměstnavatele a jejich zaměstnance

 

Praha, 7. července 2020 – Česká republika bude mít kromě státních hmotných rezerv i soukromé rezervy ochranných prostředků, které budou určené výhradně pro podnikatele a jejich zaměstnance. Hospodářská komora ve spolupráci s firmou Monto a dalšími partnery otevřením nového rezervního fondu pohotovostních zásob chce předcházet situaci, která nastala po vládou vyhlášeném nouzového stavu v březnu letošního roku. Zaměstnavatelé se ocitli v situaci, kdy pro svůj provoz a zaměstnance neměli dostatek ochranných prostředků, a proto v některých případech museli omezit nebo zcela uzavřít svůj provoz. Státní rezervy totiž míří primárně do veřejných institucí.

Hospodářská komora již před čtrnácti dny otevřela jednání se Správou státních hmotných rezerv o tom, jak pro mimořádné situace zajistit dodávky materiálů i do provozů podniků. „Z tohoto jednání i z jednání s úřady ale vyplynulo, že stát podnikatelům a jejich zaměstnancům ochranné prostředky nezajistí,“ uvedl prezident Hospodářské komory Vladimír Dlouhý.

Šéf Komory připomněl, že vláda podnikům nařídila povinnost zavést zvýšená protiepidemiologická opatření v provozech, ale rovněž dodávky dezinfekce a ochranných prostředků vázly. Hospodářská komora musela ochranné pomůcky pro zaměstnance firem nakonec zajišťovat vlastními silami. „Z této zkušenosti jsme se poučili, firmy teď budou připravené na podobné krize, pokud přijdou,“ dodal šéf Komory.

Hospodářská komora už dříve uvedla, že rozumí tomu, že prioritou je ochrana zdravotníků. Kvůli zvýšené poptávce se ochranných pomůckách se ale nedostávaly ani řemeslníkům a zaměstnancům průmyslových podniků, kteří potřebují pro výkon svého povolání chránit dýchání před prachem a zdraví nebezpečnými látkami. Ačkoliv se dostupnost materiálů během nouzového stavu postupně zlepšovala, podle posledního šetření Hospodářské komory mezi téměř 1.400 podniky na začátku letošního dubna postrádalo pro své zaměstnance sanitární prostředky, respirátory a roušky v kvalitě nezbytné pro řádný výkon povolání více než dvě pětiny všech živnostníků a zaměstnavatelů v zemi.

Hospodářská komora sklad privátních zásob ochranných prostředků situovala do jižních Čech. Nákup, ochranu, obměnu a výdej ochranných prostředků bude zajišťovat společnost Monto, se kterou Hospodářská komora zabezpečovala materiály do podniků v posledních čtyřech měsících. „Objednávky ode dneška probíhají přes web Hospodářské komory. V této chvíli jsme pro firmy do skladu připravili 40 tisíc ústenek a 1,3 milionu respirátorů. Zásoby budou postupně doplňovány,“ upřesnil člen dozorčí rady Hospodářské komory a jednatel Monta Miroslav Mühlböck.

Miroslav Diro 
Tiskový mluvčí a vedoucí Tiskového oddělení
Hospodářská komora České republiky
M: +420 724 613 088

diro@komora.cz • www.komora.cz

Richard Horký na členské schůzi znovu obhájil místo předsedy Krajské hospodářské komory Kraje Vysočina. Hostem tohoto jednání byl hejtman Kraje Vysočina Jiří Běhounek.

Program podporuje přípravu a realizaci propagace turistické nabídky na letní sezónu 2020 nebo na zimní sezónu 2020/2021. Prezentovaná turistická nabídka musí obsahovat alespoň jeden produkt zahrnující přenocování. 

Termín pro podání žádosti: 17.7.2020 - 31.3.2021

Více informací naleznete ZDE!

Dotační Newsletter 

Pořízení nových technologií a výrobních prostředků v oblasti zpracovatelského průmyslu a stavebnictví, případně starších strojů/zařízení se znaleckým posudkem o jejich ceně. Jedná se o nákup např. pily, frézky, olepovačky, kolíkovačky apod. Program je určen pro firmy do 50 zaměstnanců.

Termín pro podání žádosti: 15.06.2020 - 03.07.2020

Více informací včetně žádosti naleznete ZDE!

Zachraň práci!

Máte zaměstnance, pro které dočasně nemáte pracovní uplatnění?

Chybí vám momentálně zaměstnanci?

Máme pro vás řešení!

Banner Zachran práci

 

 

Vysočina má svého krajského exportního specialistu

Hospodářská komora České republiky a její regionální síť ve spolupráci s Ministerstvem zahraničních věcí ČR zavedla pozici tzv. Krajského exportního specialisty (dále jen KES), mezi jehož hlavní činnosti patří orientace českých firem v systému podpory při pronikání na zahraniční trhy (export, rozšiřování zahraniční pobočkové sítě, nebo i příprava poradenských a vzdělávacích akcí).

Počet těchto specialistů se nadále zvyšuje a v tuto chvíli už i region Vysočina disponuje svým specialistou. Je jím Jana Vránová z Okresní hospodářské komory Pelhřimov. 

Tisková zpráva_Krajský exportní specialista

V úterý 29.10.2019 se uskutečnil seminář „Daně 2019 v příkladech“, který vedl zkušený lektor, daňový poradce a certifikovaný účetní, pan Ing. Václav Dvořák. Na semináři se účastníci dozvěděli novinky týkající se daní 2019, sporné oblasti a měli též i dostatek prostoru, aby kladli nejrůznější otázky, jež je zajímali. Jedním z témat byla daň z příjmů a samotná daň z přidané hodnoty. 

Tisková zpráva Daně

Na středu 2. října 2019 Okresní hospodářská komora Pelhřimov ve spolupráci s Celním úřadem pro Kraj Vysočina připravila v souvislosti s návrhem na zrušení územního pracoviště Celního úřadu pro kraj Vysočina Pelhřimov pracovní setkání se zástupci Celního úřadu pro Kraj Vysočina panem Michalem Burdou a Jiřím Kolmanem, kteří přítomným vysvětlili veškeré náležitosti ohledně zjednodušeného postupu v celním řízení. 
 

Provoz nového satelitního mýtného systému bude v ČR zahájen od 1. prosince 2019.

Všechny další informace naleznete na na webu KHK KV - http://www.khkvysocina.cz/5-clanky//85-predregistrace-do-noveho-systemu-myta.html

 

TISKOVÁ ZPRÁVA

Počet projektů a režimů na zaměstnávání cizinců se sníží na polovinu. Zároveň se sjednotí podmínky pro zařazování pracovníků i zaměstnavatelů do programu

 

Praha, 23. srpna 2019 – Místo v šesti bude Česká republika od 1. září přijímat kvalifikovanou pracovní sílu jen ve třech programech. Ty budou odstupňované podle úrovně kvalifikace uchazečů o práci. Zatímco ministerstvo průmyslu a obchodu bude vyřizovat žádosti zaměstnavatelů jen o vysoce kvalifikované zaměstnance nebo vědecké pracovníky, Hospodářská komora bude firmám pomáhat se všemi ostatními žádostmi o zaměstnance. Vláda tento krok projedná v pondělí.

V nově transformovaném vládou regulovaném Programu kvalifikovaný zaměstnanec bude Hospodářská komora přijímat žádosti firem o pracovníky z celkem osmi zemí – Ukrajiny, Černé Hory, Srbska, Filipín, Indie, Kazachstánu, Moldavska a Mongolska. Pro každou zemi vláda stanoví zvláštní roční kvóty. Nadále platí, že i tento program nebude firmám umožňovat zaměstnávat nekvalifikované cizince, jako jsou třeba dělníci výkopových prací, uklízečky, doplňovači zboží, doručovatelé balíků nebo pomocné síly ve stavebnictví či v kuchyni.

„Oceňuji, že vláda je ve zvláštních režimech pro regulované zaměstnávání pracovních sil z ciziny relativně pružná a rychle přizpůsobuje tyto programy potřebám trhu. Není totiž potřeba připomínat, k jakým škodám kvůli nedostatku kvalifikovaných zaměstnanců v naší ekonomice dochází, a proto je potřeba jednat rychle,“ uvedl prezident Hospodářské komory Vladimír Dlouhý.

Hospodářská komora už dříve uvedla, že státní kasa kvůli rekordnímu počtu neobsazených míst loni tratila nejméně 84 miliard korun na daních a odvodech, letos potenciální ztráty dosáhnou dalších přibližně 110 miliard korun.

Od 1. září bude také postupně zvyšována kvóta pro příjem pracovníků z Ukrajiny na 40 tisíc ročně. Navýšení kvót si vyžádá náklady 100 milionů korun ročně, přičemž podle propočtů Hospodářské komory se díky daním a odvodům 40 tisíc pracovníků z Ukrajiny zvýší příjmy státního rozpočtu nejméně stonásobně, tedy o 10 miliard korun ročně.

„Ano, je to kapka v moři. Ani taková kvóta neuspokojí poptávku zaměstnavatelů po pracovnících, protože jim podle našich analýz aktuálně chybí 500 tisíc lidí. Díky pracujícím cizincům ale tolik neodmítají zakázky a udržují si i za pomoci investic do efektivnější výroby konkurenceschopnost vůči jiným zemím. Zároveň díky tomu naše ekonomika roste, zvyšuje se životní standard všech lidí v zemi a rostou mzdy sedmi až osmiprocentním tempem,“ dodal Dlouhý s tím, že se Česká republika musí připravit na to, že stejně jako v jiných západních zemích bude zřejmě trvale závislá na pracovní síle ze zahraničí. Důvodů je několik, demografie, klesající zájem učňů o řemesla i to, že Češi bohatnou a o některé profese už nebudou mít jednoduše zájem.

Nově se také všechny vládou regulované režimy sjednotí i procesně. Zatímco dosud v případě Režimu ostatní státy, který je zaměřen na státy Srbsko, Mongolsko a Filipíny, Hospodářská komora poskytovala zaměstnavatelům pouze doporučení, se kterým se pak zaměstnavatelé museli obrátit na ministerstvo průmyslu, nově budou všechny režimy sjednocené do Programu kvalifikovaný zaměstnanec mít stejný postup jako v Režimu Ukrajina. Hospodářská komora by se od září měla na základě usnesení vlády stát garantem pro všechny zapojené země.

„Firmy tak vše potřebné k náboru pracovních sil ze zahraničí vyřídí na jednom místě a nebudou dokumenty zasílat na více adres, což jim usnadní práci a ušetří čas,“ vysvětluje vedoucí Oddělení služeb pro podnikatele Hospodářské komory Tomáš Zelený, který zodpovídá za přijímání žádostí o kvalifikované pracovníky z ciziny.

Základní data pro novináře:

V současné době probíhá realizace šesti migračních projektů a režimů zvláštního zacházení určených pro pracovní migranty ze třetích států, které byly postupně zahajovány v průběhu let 2012 až 2018:

Fast Track: Zrychlená procedura pro vnitropodnikově převáděné a lokalizované zaměstnance a statutární orgány zahraničních investorů;
Welcome Package pro investory;
Zvláštní postupy pro vysoce kvalifikované zaměstnance z Ukrajiny a Indie (tzv. Projekt Ukrajina a Indie);
Režim zvláštního zacházení pro kvalifikované zaměstnance z Ukrajiny (tzv. Režim Ukrajina);
Režim Ostatní státy (Mongolsko, Filipíny a Srbsko);
Zvláštní postupy pro pracovníky do zemědělství, potravinářství a lesnictví z Ukrajiny.

Nově budou existovat jen tři programy:

Program vysoce kvalifikovaný zaměstnanec;
Program kvalifikovaný zaměstnanec (určený pro středně a nízko kvalifikované migranty);
Program klíčový a vědecký personál (určený pro specialisty a manažery nadnárodních firem investujících v ČR, výzkumných organizací, technologických společností a obchodních společností typu start-up).

Projekty a režimy fungují ve prospěch seriózních přímých zaměstnavatelů, kteří jsou přínosem pro českou ekonomiku. Do projektů a režimů jsou zaměstnavatelé zařazeni na základě splnění stanovených transparentních kritérií. Zahraničním zaměstnancům těchto zaměstnavatelů je garantován přednostní přístup na zastupitelský úřad v přiděleném termínu za účelem podání žádosti o pobytové oprávnění ke vstupu na území ČR.

Nově stanovené roční kvóty Programu kvalifikovaný zaměstnanec:

Ukrajina – 40 000 osob
Černá Hora / Srbsko – 2 000 osob
Filipíny – 1 000 osob
Indie – 600 osob
Kazachstán – 300 osob
Moldavsko – 1 000 osob
Mongolsko – 1 000 osob

 

Miroslav Diro 
Tiskový mluvčí a vedoucí Tiskového oddělení
Hospodářská komora České republiky
M: +420 724 613 088

diro@komora.cz  www.komora.cz

 

Nabízíme k pronájmu konferenční prostory.

Naše zasedací místnost se nachází v centru Pelhřimova a je ideálním místem pro školení, obchodní jednání, workshopy nebo prezentace.

U nás můžete snadno a rychle uspořádat školení dle Vašich představ.

Nabídka konferenčních prostor

Konferenční místnost
70 m 2

Kapacita dle typu uspořádání:

  1.  Škola: 20                    2. „U“ uspořádání A: 20         3. „U“ uspořádání B: 36         4. Divadlo: 40                                                                                                                            

Internet – připojení k síti Wi-Fi

Cena:                                      4000,- Kč/den

Člen OHK Pelhřimov 25% sleva z uvedené částky.

Další naše služby:

Coffee break - zajistíme dle dohody

Zapůjčení data-projektoru

Parametry:

Vstupy: USB 2.0, VGA 2x, HDMI 2x, Audio, Audio výstup

Výkon a svítivost: DLP, Full HD 1080p, max. WUXGA 1920x1200, 3300 ANSI Lum, 15000:1, obraz 60-300", lampa 200W

Cena:                                      1000,- Kč/den   

Zapůjčení notebooku

Parametry: Wi-Fi, Bluetooth 4.2, HDMI, USB 3.1 Gen 1, USB 3.1 Type-C Gen 1, OS: Windows 10, MS Office

Cena:                                      1000,- Kč/den

Zapůjčení Flip-chartu

Cena:                                       200,- Kč/den

Kopírování, skenování, tisk dokumentů a laminace

 

Vážení členové,

Obracíme se na Vás s aktuálními informacemi ohledně systému PES, který vytvořila Hospodářská komora České republiky, jejíž posláním je bojovat za práva a výhody podnikatelů a živnostníků proti zbytečné byrokracii. Právní elektronický systém je jedna ze zbraní, díky které v tomto boji můžeme zvítězit.

Důležité informace:

Prostřednictvím Okresní hospodářské komory Pelhřimov, která Vám vydá přístupový kód, můžete Právní elektronický systému též využívat. Jako členové OHK PE máte navíc slevu 25%  na zpoplatněný provoz.

Neváhejte a zatočte i Vy s džunglí zákonů a dalších předpisů, administrativními a daňovými povinnostmi.

 

Pro více informací nás neváhejte kontaktovat.

 

Dominika Davidová
OKRESNÍ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA PELHŘIMOV
Dr. Tyrše 2176 | 393 01 Pelhřimov
telefon: 565 322 004 |GSM: 727 885 589 
info@hkpe.cz | www.komora.cz | www.hkpe.cz

 

 

Nový ceník přináší zvýšení většiny ceníkových položek za ověření certifikátů o 50 Kč vč. DPH, zvýšení ceny za zpracování další dokumentace ke karnetu ATA do vybraných zemí (např. Bělorusko, Rusko, Ukrajina) z 2000 Kč a 3000 Kč včetně DPH, což se týká pouze HK ČR a zvýšení minimálních poplatků za legalizaci dokumentů na dvojnásobek z 300 Kč na 600 Kč a z 500 Kč na 1000 Kč bez DPH.

 

Nový ceník je k dispozici  na internetových stránkách  našich služeb: www.komora.cz/certifikty a www.komora.cz/karnety.

 

V případě dotazů mě neváhejte kontaktovat. 

Jsme v novém!

Proto dovolte abychom Vás pozvali na setkání u svařáku v nadcházejícím adventním čase. Sejdeme se ve čtvrtek 6. prosince 2018 na adrese Dr. Tyrše 2176, Pelhřimov.

Prosíme o laskavé potvrzení Vaší účasti nejpozději do 4. prosince 2018.

Těšíme se na setkání s Vámi.

A3-elektronicky-pelhrimov

Pozvanka na konferenci_s programem

Ve čtvrtek 1. 11 .2018 proběhl na obchodní akademie 4. ročník "Students Business Day", který připravili žáci 4. ročníku. Students Business Day byl pozvánkou pro žáky 9. tříd základních škol, aby si fiktivně nakoupili různé druhy zboží či netradiční zážitky a zúčastnili se doprovodného programu, tj. seznámili se s 3D grafikou, tvorbou animací a ověřili si své znalosti z finanční gramotnosti v soutěži ZISKUJ, kterou připravili žáci oboru ekonomické lyceum.

12378PB010346

Kraj Vysočina vydává nástěnný kalendář s motivem vzrostlých stromů

Krajský kalendář pro rok 2019 budou zdobit fotografie stromů. Osmý ročník kalendáře, který ve spolupráci s Krajskou hospodářskou komorou Kraje Vysočina a Krajskou agrární komorou Kraje Vysočina vydává hejtmanství, tentokrát nese podtitul Stromy – básně, které země píše do nebe.

„Kraji Vysočina se dlouhodobě daří navazovat a prohlubovat spolupráci s podnikatelským sektorem. Jsme přesvědčeni, že spolupráce firem z oblasti průmyslu, zemědělství a všeobecně podnikatelského sektoru je pro všechny strany přínosem a může posílit pocit sounáležitosti všech k území, na kterém žijeme,“ uvedl hejtman Jiří Běhounek, který novou ozdobu kanceláří i domácností pro rok 2019 pokřtil v krajském sídle v Jihlavě ve druhé polovině října společně se zapojenými partnery.

Autorem všech fotografií je už tradičně havlíčkobrodský fotograf Vladimír Kunc. „Fotky jsou vybrané tak, aby reflektovaly všechny kouty Vysočiny a objevila se na nich také všechna čtyři roční období,“ prozradil Vladimír Kunc s tím, že každý kalendářní měsíc je doplněný úryvkem básně nebo citátu vztahující se ke stromům.

Kalendář vznikl díky podpoře 23 podnikatelských subjektů a firem z Vysočiny, kterým patří velké poděkování. „Nebude běžně v prodeji, v podobě dárkového a propagačního předmětu udělá radost partnerům kraje, obou komor i podporujících firem,“ doplnil na závěr Zbyněk Čech z oddělení vnějších vztahů Kraje Vysočina.

 

2.12.2

3

Ministerstvo práce a sociálních věcí při obhajobě zákazu prodeje o svátcích účelově manipuluje s fakty

Praha, 9. října 2018Hospodářská komora České republiky se vyhrazuje vůči manipulativnímu stanovisku ministerstva práce a sociálních věcí k novému poslaneckému návrhu zrušit omezení otevírací doby o svátcích, který zítra ráno projedná vláda.

Podle ministerstva je jedním z důvodů, proč podnikatelům zakazovat podnikat a lidem zakazovat nakupovat o vybraných státních svátcích, aby zaměstnanci obchodů jen s výměrou nad 200 m2 mohli slaďovat rodinný s pracovním životem.

Hospodářská komora ministerstvu připomíná, že jeho úlohou je pracovat ve prospěch celé společnosti, ne jen skupin, jako jsou odbory. Ministerstvo musí mj. vytvářet podmínky pro vyvážený pracovní trh, a přitom dbát nejen na ochranu zaměstnanců, ale i požadavky zaměstnavatelů.

Hospodářská komora přitom dlouhodobě upozorňuje, že zákon nejenže znevýhodňuje některé podnikatele, ale v důsledku nechrání ani zaměstnance, když je připravuje o možnost příplatků za práci o svátcích. Ostatně mj. také proto iniciovala spolu se Svazem obchodu a cestovního ruchu ústavní stížnost skupiny 19 senátorů.

Rovněž připomíná zásadní fakt, který obhájci regulace včetně odborářů rádi zapomínají zmiňovat, že pokud jde někdo pracovat do obchodního sektoru a podepisuje pracovní smlouvu obsahující i možnost vymezení pracovní doby o víkendech nebo svátcích, činí tak dobrovolně a s vědomím, že mu přísluší kompenzace plynoucí za práci o svátcích vyplývající ze zákoníku práce. Nelze si pak přece vynucovat volno plošným zákazem prodeje. Touto logikou by totiž doma měli být všichni policisté, hasiči, řidiči MHD, pracovníci elektráren, zaměstnanci hotelů a restaurací a další.

Ministerstvo své zamítavé stanovisko k návrhu omezení otevírací doby zrušit opírá také o zdůvodnění, že předkladatelé návrhu nepředložili vyhodnocení sociálních a jiných aspektů platného zákona, analýzu jeho negativních dopadů a že na zkušenosti z praxe odkazují údajně vágním způsobem. Hospodářskou komoru takové zdůvodnění překvapuje, když zákon vznikl bez jakýchkoli analýz, dokládajících, že občané nebo zaměstnanci zavřené obchody žádají, a na vágních, účelových a také lživých tvrzeních. Mj. na tom, že lidé, kteří tráví volný čas v obchodních centrech, se mají vychovávat zákonem, nebo že omezování otevírací doby je trend v Evropě, když evropským trendem je naopak deregulace otevírací doby.

Paradoxů zákazu je přitom více. Navzdory tomu, že jedním z argumentů odborářů a předkladatelů zákona o omezení otevírací doby bylo sladění pracovního a soukromého života, třeba na Svátek práce jdou zaměstnanci obchodů překvapivě do práce. Zákonodárci přitom veřejnosti obstojně ani nevysvětlili nejen důvod, proč byla pro zákaz prodeje zvolena výměra 200 metrů čtverečních, ale také, proč se omezení otevírací doby týká jen některých svátků a proč zrovna těch, které vybrali.

Hospodářská komora je přesvědčena, že regulace trhu má probíhat v omezené míře pouze tam, kde samoregulační mechanismy nefungují. Obchodníci přistoupili na určitou samoregulaci, ačkoli jim to nikdo před účinností zákona nenařizoval, prodejny měly mnohdy standardně zavřeno na první svátek vánoční a nový rok. To naprosto jednoznačně prokazuje, že regulace nebyla a není nutná.

Co se týká dopadů na obchodníky, nejsou tolik dramatické na obchody s potravinami. Daleko větší dopady má ale zákon na nepotravináře, protože celá řada i zboží dlouhodobější spotřeby, móda, obuv, elektro, se nakupují při příležitostných nákupech v obchodních centrech. Přitom nákupní centra si dnes velmi dobře uvědomují, že nejde jen o nakupování, pomineme-li kina, pořádají různé výstavy, funguje v nich řada restaurací. A omezení prodejní doby v tomto případě významně dopadla i na restaurace a provozovny služeb v nákupních centrech.

Zákon tak tvrdě dopadl i na řadu menších obchodů, kterých se regulace týkat neměla. Některá obchodní centra totiž rozhodla, že se jim nevyplatí otevírat jen pro některé, a proto zavírají úplně.

Hospodářská komora České republiky proto věří, že s ohledem na to, že někteří členové vlády mají také podnikatelské zkušenosti, nebude vláda návrhu poslanců Miroslava Kalouska, Dominika Feriho, Heleny Langšádlové, Karla Schwarzenberga, Františka Váchy a Vlastimila Válka na vydání zákona, kterým se zrušuje zákon č. 223/2016 Sb., o prodejní době v maloobchodě a velkoobchodě (sněmovní tisk č. 275), bránit tak, aby jej mohl parlament bez problémů přijmout.

TISKOVÁ ZPRÁVA

MMR a Hospodářská komora se shodly, že české stavební právo po letech dospělo do stavu, ve kterém už nestačí pouhá další novelizace. Společně připraví nový stavební zákon, který by mohl být schválen už za tři roky

Praha, 8. října 2018Návrh věcného záměru nového stavebního zákona, který v ČR zjednoduší a zrychlí přípravu realizace staveb, včetně RIA, by mohly vzniknout už do konce letošního roku. V roce 2021 by potom mohl být schválen již nový stavební zákon. Tak výrazné zkrácení přípravných prací umožní dnes uzavřená dohoda, která do rekodifikace stavebního práva zapojí odborné kapacity Hospodářské komory České republiky.

„Více než dvacet let politici slibovali skutečné zrychlení povolování staveb a princip jedno razítko, jeden úřad a jedno rozhodnutí o stavbě. Místo toho je Česká republika na chvostu všech mezinárodních žebříčků kvůli mnoha desítkám dotčených orgánů, kde je výsledkem jedna z nejdelších povolovacích dob na světě. Naše země ale už konečně potřebuje stavět dálnice, byty, opravovat nemocnice, školy. Mojí prioritou i prioritou vlády je proto nový, kvalitní stavební zákon, který takový princip jednoho razítka zavede. K tomu je nutná celková rekodifikace veřejného stavebního práva,“ uvedla ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová.

Podle ministryně půjde o jednu z největších výzev v novodobé historii země. Nejenže bude nezbytné změnit desítky dalších zákonů, ale také provést reformu veřejné správy v ČR a vyřešit taky složitou strukturu a roztříštěnost stavebních úřadů jednak mezi obecnými, speciálními a jinými stavebními úřady, ale také na úrovni obcí, krajů a rezortů. V současnosti přitom stavebník musí žádat o razítka a různá stanoviska podle 85 zákonů. O složitosti takových změn svědčí i to, že u poslední novely se ministerstvo muselo vypořádat se dvěma tisíci připomínkami. Tak zásadní změny by si vyžádaly roky příprav.

Aby se práce na novém stavebním zákonu výrazně zrychlily a parlament jej mohl schválit již za tři roky, bylo na úrovni pana premiéra dohodnuto do nich zapojit Hospodářskou komoru České republiky, jakožto odborného partnera a největšího představitele malých i velkých podnikatelů. K podobnému kroku stát v minulosti přistoupil třeba u nového občanského zákoníku. Dnes proto ministerstvo uzavřelo s Hospodářskou komoru memorandum, které umožní nejenže přenést do nové úpravy praktické zkušenosti podnikatelů a investorů, ale také již v průběhu prací nalézt co nejširší shodu na její nové podobě.

Podle prezidenta Hospodářské komory je to velký závazek nejen Hospodářské komory, ale celé podnikatelské veřejnosti vůči této zemi. „Máme stejný cíl zjednodušit a zkrátit přípravu staveb. Přitom nedostatečně rozvinutá infrastruktura může být nejen výraznou brzdou ekonomického růstu země, ale také spouštěčem jejího dlouhodobého zaostávání. To samozřejmě může mít nepříznivý dopad na budoucí růst HDP a příjmy státního rozpočtu. Bez zásadní změny stavebního práva, která by přinesla právní úpravu nezatíženou stavebně-právními problémy dneška, nelze současné problémy stavebního sektoru ale vyřešit,“ vysvětlil prezident Hospodářské komory Vladimír Dlouhý důvody, proč Hospodářská komora poskytne jak své odborníky, tak i další odborníky z jiných oblastí.

Zároveň k tomu hodlá přizvat další odborné skupiny, spolky a asociace. „Jsme otevřeni spolupráci se všemi, kdo stejně jako my považují rekodifikaci stavebního práva za zásadní,“ dodal Dlouhý, podle něhož by se mohly na novém stavebním zákonu podílet mimo jiné také Svaz průmyslu, Svaz podnikatelů ve stavebnictví nebo Česká společnost pro stavební právo. 

Hospodářská komora také proto zahajuje otevřenou kontinuální konferenci o rekodifikaci stavebního práva. Na svém oficiálním webu bude postupně zveřejňovat jednotlivé pracovní návrhy, aby se s nimi mohla veřejnost seznámit. Ode dneška nabízí také možnost laické i podnikatelské veřejnosti zasílat k rekodifikaci podněty či připomínky.

„Díky nově nastavené spolupráci a rozšíření zpracovatelského týmu o externí odborníky z různých oblastí se nám díky Hospodářské komoře podařilo výrazně pozměnit harmonogram rekodifikace. Ostatně již na začátku září 2018 byla Vláda České republiky seznámena s materiálem, který nově počítá s termínem v roce 2021, tedy ještě v tomto volebním období,“ připomněla Dostálová. Nový stavební zákon by po legisvakanci mohli úředníci i stavebníci používat od roku 2023.

 

**POZVÁNKA na mezinárodní konferenci**

Dovolte, abychom Vás pozvali na mezinárodní energetickou konferenci Hospodářské komory ČR „Budoucnost jaderné energetiky v ČR“, která se uskuteční v rámci Mezinárodního strojírenského veletrhu v Brně v úterý 2. října 2018 od 14:00 do 17:30 v hotelu Holiday Inn Brno, Křížkovského 20 (součást areálu Veletrhy Brno).
Na konferenci vystoupí s diskuzními příspěvky klíčoví představitelé Ministerstva průmyslu a obchodu, vrcholní představitelé institucí státní správy ovlivňujících energetickou politiku státu, zástupci státní energetické společnosti ČEZ, nejvýznamnější zahraniční společnosti, které jsou v dnešní době schopny nabídnout výstavbu jaderného bloku a další.
Cílem konference je shrnutí aktuálního stavu dostavby jaderných elektráren v ČR, diskuze s představiteli státu o reálných cestách, kterými se vydá jaderná energetika v ČR, a potenciálu, který pro české firmy a celou ekonomiku dostavba jaderných elektráren přináší.

Na konferenci vystoupí například:
Ing. Marta Nováková, ministryně průmyslu a obchodu
Ing. Vladimír Dlouhý, CSc., prezident Hospodářské komory ČR
MUDr. Jiří Běhounek, poslanec PČR, hejtman Kraje Vysočina
Ing. René Neděla, náměstek ministryně průmyslu a obchodu
Ing. Bohdan Zronek, člen představenstva Skupiny ČEZ, ředitel divize jaderná energetika
Kamil Blažek, předseda Sdružení pro zahraniční investice – AFI


Program bude zveřejněn 2 týdny před konáním konference.

Vstupné pro předem zaregistrované účastníky je zdarma, kapacita sálu je omezená!

 


 

Rádi bychom Vám oznámili, že od 1. října 2018 mění Okresní hospodářská komora Pelhřimov své sídlu. Přesouváme se na adresu Dr. Tyrše 2176 (naproti Velosport) 393 01 Pelhřimov.

V případě jakýkoliv dotazů nás neváhejte kontaktovat na:

tel.: +420 565 322 004
mob.: 420 727 885 589
e-mail: info@hkpe.cz

Ve středu 12.9.2018 jsme měli možnost provázet prezidenta Hospodářské komory pana Dlouhého na jeho cestě po Vysočině. Tato pracovní cesta zahrnovala setkání s podnikateli, vedením okresních hospodářských komor i vedením kraje a návštěvu několika podniků. Osobně jsme předali podněty od našich členů “našemu” prezidentovi i radním Kraje Vysočina. Nezapomínejte - jsme tu pro Vás!

 

Třetí ročník filmového festivalu Kraťasy startuje 7. – 9. září v Pelhřimově.

Opět se návštěvníci mohou těšit na kvalitní krátkometrážní filmy z celého světa, zajímavé osobnosti a poutavé přednášky.
Diváci se kromě nápaditých snímků mohou těšit i na známé tváře, které přiblíží filmový svět a vše kolem něj. Jsou připraveny čtyři projekční bloky, z toho jsou dva spojené s koncertem (pátek – Shizzle Orchestra, sobota – En.Dru) a jeden blok je bez cenzury (vymezen pro návštěvníky starší patnácti let).
V neděli 9. září se od 18 uskuteční závěrečné vyhlášení a projekce vítězných snímků.Snímky se promítají v kině Vesmír a večery se uskuteční formou letního kina v Městských sadech. Pro přednášky je vyhrazena aula Obchodní akademie v Pelhřimově.Kraťasy totiž nejsou jen přehlídkou filmů, ale též soutěžní příležitostí pro mladé umělce. Již tradičně se udělují tři ceny, a to cena poroty, cena veřejnosti a čestné uznání města Pelhřimova.Co se týče doprovodného programu, čeká návštěvníky celkem 5 přednášek.
Sobota 8. září odstartuje přednáškou o efektivní práci se zakladateli motivačního diáře Doller. Na Kraťasy dorazí i Marek Najbrt, držitel dvou Českých lvů, a představí své počiny Kancelář Blaník a Prezident Blaník. Odpoledne bude věnováno Markusu Krugovi s virálním pořadem One Man Show.
Nedělní dopoledne bude patřit rodákovi z Vysočiny Michaelu Střechovi. Ten se letos podělí o to, jak fungují vizuální efekty a jaké to je pracovat pro Hollywood. Odpoledne se návštěvníci mohou těšit na Jiřího Svobodu, režiséra filmu Sametoví vrazi, který pohovoří společně s hercem Tomášem Töpferem o chystaném historickém filmu Rašín.
Mezinárodní filmový festival Kraťasy je multižánrovým festivalem krátkometrážních filmů, to znamená, že dokáže v krátkém čase nabídnout řadu žánrů a většina snímků, svou úrovní, myšlenkou i zpracováním, leckdy předčí i celovečerní film.

Vstupenky v předprodeji a více informací o chystaném programu na www.festivalkratasy.cz

Festival ve zkratce:
3 dny 2 projekční scény, 5 přednášek od zajímavých hostů z nejrůznějších filmových sfér, 2 koncerty, 2 odpolední projekce včetně sekce bez cenzury, 2 večerní projekce, letní kino 9x5 metrů, přes 350 přihlášených filmů z celého světa, 30 vybráno k promítání
Podrobný harmonogram:
Místa:
• areál Městských sadů Pelhřimov (1)
• Kino Vesmír Pelhřimov (2)
• aula Obchodní akademie Pelhřimov (3)
Pátek 7. září
17:00 - 19:00 Projekční blok A (2)
20:00 - 23:00 Projekční blok B (1)
23:00 – 00:00 Koncert Shizzle Orchestra (1) (součást projekčního bloku B)
Sobota 8. září
10:00 - 11:00 DOLLER – Plánování, efektivní práce s časem (3)
12:30 - 14:00 O tvorbě prezidenta Blaníka (3)
14:30 - 16:30 Zákulisí One Man Show (3)
17:00 - 19:00 Projekční blok C (2)
20:00 - 23:00 Projekční blok D (1)
23:30 - 00:30 Koncert En.Dru (1) (součást projekčního bloku D)
Neděle 9. září
10:00 - 12:00 Práce pro Hollywood: VFX Black Panther (3)
13:00 - 15:00 Jiří Svoboda a Tomáš Töpfer (3)
16:00 - 18:00 Závěrečné vyhlášení a projekce výherních snímků (2)

 

Spoluorganizátoři:
       

Partněři:
         

Generální partner:

 

Projekt VYSOČINA 4.0 hub si klade za cíl propagovat a popularizovat inovace zejména z oblasti tzv. Průmyslu 4.0. Je zaměřen regionálně především na Vysočinu a jako nejvhodnější způsob propagace zvolil popularizaci konkrétních příkladů dobré praxe z místních firem. Při prodrobném zkoumání prakticky denně nacházíme velmi inspirativní firmy a jejich implementace v našem okolí. Součástí projektu jsou i soukromé konzultace a propagace na mnoha akcích pořádaných Okresními hospodářskými komorami a jejich členy.

Projekt VYSOČINA 4.0 hub je veden Krajskou hospodářskou komorou Kraje Vysočina a finančně podporován Krajem Vysočina.

Tímto bychom rádi vyzvali všechny, kteří by měli zájem sdílet příklad dobré praxe z Vaší společnosti v oblasti využítí nástojů Průmyslu 4.0, aby neváhali a kontaktovali nás.

 

 
 

Meziregionální spolupráce a především diskuse o možnostech spolupráce podniků z Vysočiny, byly hlavními body pracovní návštěvy pana Sergeje Kuzmiče Stupara, obchodního rady Ruské federace.

Ten v závěru minulého týdne svůj celodenní program trávil ve společnosti zástupců firem, krajské samosprávy i hospodářské komory v Pelhřimově, Jihlavě a Třebíči. „Ve spolupráci s hospodářskou komorou jsme se snažili zprostředkovat panu Stuparovi kontakt s firmami z Vysočiny, které již působí, případně mají ambice se na ruském trhu realizovat. Dle zájmu, řady konkrétních nabídek a pozvání na veletrhy v Rusku soudím, že možnosti vzájemné obchodní spolupráce tady jsou,“ uvedl Jiří Běhounek, hejtman Kraje Vysočina.

Obchodní rada Ruské federace navštívil výrobní prostory firmy CONTEG v Pelhřimově, setkal se v Jihlavě se zástupci 7 firem a v odpoledním programu se za přítomnosti předsedy Krajské hospodářské komory Richarda Horkého se seznámil s výrobním portfoliem společnosti PBS INDUSTRY i TTS ENERGO.

Praha, 28. května 2018 – Hospodářská komora tlačí na stát, aby učinil zásadní strategický obrat při poskytování investičních pobídek. Místo toho, aby se vláda investičními pobídkami snažila vyrovnávat regionální rozdíly a vytvářela pracovní místa jako dosud, anebo aby – jak nově navrhuje MPO – pokračovala ve vyrovnávání rozdílů podmiňováním větší role výzkumu a vývoje v podporované investici, Hospodářská komora navrhuje zavedení pobídek dvojího druhu. Úředníci MPO na dnešním vypořádání připomínek k novele investičního zákona o takových změnách ale nechtěli slyšet. Hospodářská komora nicméně bude nadále o tyto změny usilovat, zároveň bude trvat na tom, aby měla vliv na to, jak a komu stát investiční pobídky poskytuje.

Podle Hospodářské komory první typ investiční pobídky by představoval podporu orientovanou na inovace s co nejvyšší přidanou hodnotou bez ohledu na lokaci. Podpora tohoto typu by tak zřejmě směřovala hlavně do univerzitních měst, zpravidla krajských metropolí. Druhý typ investiční pobídky by fakticky sloužil jako kompenzační nástroj, který by vyrovnával mimořádné lokální problémy – ekonomické, sociální nebo environmentální.

Podle Hospodářské komory totiž když se stát snaží dosáhnout několika cílů jedním nástrojem, nebývá ve výsledku efektivní ani u jednoho z nich. Proto by stát už měl přestat pojímat investiční pobídky jako nástroj vnitřní kohezní politiky vyrovnávající teritoriální rozdíly, ale učinit zásadní strategický obrat tak, aby zachytil nástup technologických inovací a motivoval jejich rozvoj v ČR. Kohezní nástroje by podle Komory měl stát řešit separátně.

Hospodářská komora chce, aby stát poskytoval investiční pobídky hlavně jako mimořádný nástroj vlády na inovativní projekty s vysokou přidanou hodnotou a aby se univerzitní města jako přirozená gravitační centra, která koncentrují technologický pokrok, stala plnohodnotnými konkurenty Paříže, Frankfurtu a Varšavy, kam v současnosti směřují atraktivní zahraniční investice. Novela investičního zákona z pera MPO ale stále předpokládá, že bude pobízet zahraniční investory k tomu, aby investovali do venkovských částí Moravskoslezského nebo Ústeckého kraje.

Podle Hospodářské komory je ale nerealistické, když stát očekává, že klíčové služby, technologie a nejlépe placení zaměstnanci budou investorovi k dispozici kdekoliv mimo regionální metropole s dobrou leteckou a železniční dostupností. Také ze zprávy Evropské komise ze 7. března 2018 ohledně výzkumu a vývoje, lze dovodit, že všichni – zjednodušeně řečeno – budou raději pracovat s vědeckými aparáty v univerzitním centru než dojíždět na venkov na nově vytvořené pracoviště formálně „splňující“ umělou podmínku lokalizace mimo město.

Zároveň komora požaduje, aby sami čeští podnikatelé měli vliv na to, komu a jak je podpora poskytnuta. Hospodářská komora jako zákonem zřízený zástupce podnikatelů chce tím do poskytování pobídek vnést racionalitu. Proto v meziresortním připomínkovém řízení požádala MPO, aby ji stát do procesu poskytování podpory zapojil.

Hodláme státu poskytovat doporučení, respektive vyjádření k vládou vybíraným kandidátům na poskytnutí pobídky. Máme za to, že podnikatelé bezprostředněji vnímají aktuální výzvy trhu než byť i kvalifikovaní státní úředníci nebo politická reprezentace. Zapojení Hospodářské komory do procesu poskytování pobídek by mohlo přispět k jejich racionalitě,“ vysvětluje viceprezident Hospodářské komory Bořivoj Minář.

Hospodářská komora zároveň upozornila, že domácí podnikatelé jsou často silnější a kvalitnější, takže poskytování podpory zahraničním investorům v současné podobě bývá nespravedlivé.

Hospodářská komora v meziresortu také připomněla, že celý koncept novely stojí na tom, že investoři budou v ČR budovat dlouhodobý hmotný nebo nehmotný majetek. Hospodářská komora ale namítá, že stát by měl spíše pružně motivovat k přesunu know-how, znalostí, myšlenek, patentů apod.

Praha, 10. května 2018 – Podle dat Hospodářské komory zaměstnavatelům chybí již minimálně 300 tisíc zaměstnanců. Jen státní kasa tratí nejméně 84 miliard korun na daních a odvodech, upozorňuje Hospodářská komora.

Kdyby se zaměstnavatelům podařilo obsadit v současnosti všechna volná pracovní místa, jen na odvodech zaměstnanců a zaměstnavatelů a dani ze mzdy by si státní kasa polepšila o více než 67 miliard a o dalších více než 17 miliard korun na nepřímých daních, jako je DPH. Za dvouleté inkaso těchto peněz by ČR postavila se zapojením 85procentní evropské dotace novou vysokorychlostní železnici mezi Prahou a Brnem, vyplývá z analýzy Hospodářské komory.

Přičte-li se spotřeba zaměstnanců i to, že díky nim by firmy mohly přijímat více zakázek, česká ekonomika by rostla mnohem rychleji než na letos avizovanými 4,2 % dle predikce Hospodářské komory, 3,9 % podle ČNB nebo 3,6 % dle Ministerstva financí.

Hospodářská komora také upozorňuje, že problém s obsazením pracovních míst je mnohem větší, než jak se dosud obecně referuje. Nedostatek lidí už dopadá na téměř každého zaměstnavatele v zemi. V České republice je 280 tisíc zaměstnavatelů, v průměru tak v každé jedné firmě chybí více než jedna pracovní síla.

Vážné problémy, kvůli kterým některé podniky začaly omezovat výrobu, jsou patrné v oblastech s průmyslovými zónami. Do průmyslových zón přitom letos míří i další desítky zahraničních firem, které se chystají zaměstnat tisíce dalších lidí. Příkladem na Prostějovsku vznikne nový závod pro automotive výrobu, převážně strojírenské firmy by chtěly otevřít závody v nově chystané průmyslové zóně v Týnu nad Vltavou, rozšíření výroby se chystá i v poličské průmyslové zóně nebo v Holešově ve Zlínském kraji vznikne závod na zpracování potravin.

Hospodářská komora také zaznamenává zvýšený výskyt predátorských praktik při přetahování zaměstnanců. Objevují se případy, kdy se zaměstnanci nechají přeplatit a přejdou k jinému zaměstnavateli, aniž by u toho prvního podali výpověď, což způsobuje firmám potíže.

Zejména ze západní části země odčerpává pracovníky tuzemskému soukromému sektoru Německo, které se rovněž potýká s rekordním počtem volných míst. Konkurentem soukromé sféry je také veřejný sektor. Stát jen za 5 let vysál z trhu práce 30 tisíc lidí.

Zaměstnavatelé ve skutečnosti postrádají nejméně o 40 tisíc lidí více, než jak dnes uvedl Úřad práce. Podle mínění řady zaměstnavatelů jsou totiž kvůli vysoké poptávce o pracovníky a neochotě lidí evidovaných na úřadech vůbec pracovat možnosti využít tento kontingent vyčerpané. Inzeráty s nabídkami zaměstnání proto vyvěšují rovnou na pracovních portálech nebo angažují speciální HR agentury. A nejedná se jen o manažerské pozice na různých úrovních.

Firmy také žádají o zahraniční pracovníky u Hospodářské komory. Ta prostřednictvím Režimu Ukrajina od srpna 2016 firmám zajistila na 15 tisíc kvalifikovaných pracovních sil z Ukrajiny minimálně s výučním listem, převážně řemeslníky. O Ukrajince žádá už 2000 firem měsíčně. Nedávno začala vyřizovat žádosti firem také z Filipín a Mongolska. To vše nestačí, není proto divu, že jsou některé firmy nuceny se uchýlit i k pracovníkům ze šedého trhu.

Podle informací členů Hospodářské komory do České republiky míří ale čím dál více cizinců i ze zemí Evropské unie. Nepočítáme-li takřka „domácí“ Slováky, nejčastěji jde o občany Španělska, Řecka a Itálie, tedy zemí, které se potýkají s vysokou mírou nezaměstnanosti. Zpravidla nastupují na technicky orientované pozice.

Řada podniků se také snaží zefektivnit výrobu robotizací a digitalizací. Masivní investice v této oblasti potvrzují data Hospodářské komory. V loňském roce rostly investice firem tempem okolo 5 % a letos by se měl být tento růst ještě vyšší, Hospodářská komora jej očekává nad 6 %. Firmy ale i tady narážejí na značné bariéry. Ani výrobci strojů a robotů nestačí pokrývat poptávku a rovněž se potýkají s nedostatkem vysoce specializovaných personálních kapacit, tudíž se dodávky strojů zpožďují.

K významnému 25. výročí svého novodobého působení Hospodářská komora ČR nadělila sobě, ale zejména širokému okruhu zájemců o historii obchodních komor, cechů a společenstev historickou publikaci mapující jejich působení v posledních 150 letech. První část 280stránkové publikace přehlednou formou přináší pohled do historie obchodních komor na českém území a nastiňuje okolnosti vzniku a fungování podobných uskupení.    

Druhá část publikace je věnována novodobé pětadvacetileté historii Hospodářské komory ČR i jejím vizím do budoucna. Soudobá Hospodářská komora České republiky pak úzce navazuje na činnost předválečných obchodních, průmyslových a živnostenských komor, živnostenských spolků a dalších svépomocných podnikatelských sdružení.

V novodobé historii České republiky je Komora nejvýznamnějším, ze zákona pak jediným reprezentantem podnikatelské sféry s bohatým regionálním zastoupením ve všech krajích České republiky. Knihu je možné koupit pod odkazem ZDE.

 

Ve dnech 6. – 7. 6. 2018 se uskuteční ve Varšavě (Polsko) 7. ročník veletrhu China Homelife Trade Show Poland. Jedná se o platformu pro přední čínské společnosti, které se snaží navázat nové obchodní kontakty s podnikateli ze střední a východní Evropy. Akce je určena zejména výrobcům, velkoobchodníkům, majitelům obchodů atp. Pro účastníky je zabezpečena doprava (místa odjezdu: Ostrava, Praha), vstup na veletrh, strava (snídaně a oběd) a 1x ubytování ve dvoulůžkových pokojích zdarma.

7. ročník China Homelife Trade Show Poland vám přinese více než 1000 předních čínských výrobců dodavatelů z kategorie domácí produkty, což představuje lukrativní příležitost pro dovozce, obchodníky a kupce jak získat kontakty, prohlédnout si zboží a v budoucnu pak odebírat vysoce kvalitní produkty přímo od výrobců za konkurenceschopné ceny.

Veletrh Chine Homelife Show představuje skvělou příležitost jak získat obchodní kontakty, prohlédnout si tisíce výrobků a odnést si informace potřebné pro podnikání. Cílem veletrhu je mimo jiné nabídnout zájemcům možnosti setkat se s čínskými společnostmi, nechat se inspirovat ve své práci, podpořit rozvoj firem a také získat rady odborníků na obchodování s Čínou, na témata jako jsou: jak a kde začít obchodovat, na co si dávat pozor a mnoho dalších. 

Cesta proběhne autobusem, v rámci programu Hosted Buyers Programme je hrazena cesta, strava, ubytování a vstup na veletrh. Veletrh je zaměřen na textil, nábytek, domácí spotřebiče, stavební materiály, osvětlení, domácnost a dárky, výrobky z gumy, autosoučástky, obráběcí stroje a bezpečnostní zařízení.

URČENO PRO: firmy, obchodníky (import/export)

DATUM: 6.-7. června 2018 (ÚT-ČT), odjezd 5. června ve večerních hodinách

MÍSTO: Varšava, Polsko

ODJEZDOVÉ MÍSTA: Praha, Ostrava, Bratislava

Letošní výstava se zaměřuje na produktové segmenty:
textil a oděvy, nábytek, domácí spotřebiče, stavební materiály, osvětlení, domácnost a dárky, potraviny, gumové výrobky pneumatiky, autosoučástky, obráběcí stroje, bezpečnostní zařízení.

Pořádatelem je Meorient International Exhibition Co. Ltd, Shanghai, vedoucí zprostředkovatel čínského podnikání. S 22 lety zkušeností na čínském trhu se Meorient International Exhibition Co Ltd zavázala k maximalizaci networkingových příležitostí pro dovozce, velkoobchodníky a kupující od spolehlivých čínských výrobců.

Nabídka je platná pro účastníky, kteří se zaregistrují do 25.dubna 2018.


Stránky veletrhu: http://cz.chinahomelife.com.pl/

Organizátorem cesty je organizátor veletrhu,  partnerem pro komunikaci je Governance Institute. Účast je bezplatná pro obchodníky splňující podmínky organizátora (výše uvedené) v rámci programu “Hosted Buyers Programme”.

Předběžný program

5.6.2018
Praha – odjezd ve večerních hodinách
Ostrava – odjezd v brzkých ranních hodinách
 
6.6.2018
V ranních hodinách příjezd do Varšavy, návštěva veletrhu,  ubytování
 
7.6.2018
Návštěva veletrhu, odpoledne odjezd domů 

 

V případě zájmu nás neváhejte kontaktovat na info@hkpe.cz

19. dubna se soutěžní tým, tvořený žáky ZŠ Komenského a studenty SPŠ a SOU Pe, zúčastnil 3. celorepublikového kola soutěže "Talenty pro firmy". Soutěžící měli za úkol behěm dvou a půl hodiny smontovat zařízení podle obrazového vzoru ze stavebnice Merkur. Druhou část zahrnoval výpočet teoretických, matematicko-fyzikálních příkladů. Poslední část představovala vytvoření jednoduchého programu v rámci blokového editoru a jeho aplikace pomoci mikro:bitu, který ovladá zařizení po jeho smontování.

Jedním z hlavních cílů soutěže bylo přilákat děti k technickému vzdělávání, aktivně podpořit polytechnickou výuku, posílit kvalitu odborné přípravy a propagovat příklady dobré praxe – spolupráci zaměstnavatelů se středními a základními školami. 

Kvůli nedostatku pracovní síly na tuzemském trhu práce Hospodářská komora České republiky začala vyřizovat žádosti firem o doporučení na zaměstnance z Filipín a Mongolska. Učinila tak ve spolupráci s ministerstvem průmyslu a obchodu s výrazným předstihem před plánovaným termínem, vláda totiž chystala spuštění projektu až k 1. květnu. Ročně budou moct tuzemské firmy díky tomuto režimu, jehož cílem je zrychlit přijímání cizinců na pracovní pozice, o které Češi nebo příslušníci států EU nemají zájem, přijmout až 1000 uchazečů z každé země, tzn. přibližně 85 uchazečů měsíčně z Mongolska a 85 pracovníků z Filipín.

O žádostech o zařazení do tohoto programu bude rozhodovat ministerstvo průmyslu a obchodu na základě doporučení od Hospodářské komory České republiky. Nový program označovaný jako Režim ostatní státy je určen jen přímým zaměstnavatelům působícím v České republice alespoň 2 roky v oblasti výroby, služeb nebo ve veřejném sektoru, kteří zaměstnávají alespoň 10 zaměstnanců, nemají žádné závazky vůči státu a nemohou dlouhodobě obsadit volné pracovní místo z českých zdrojů trhu práce.

Zaměstnavatelé se mohou na Hospodářskou komoru obracet ode dneška, informace, dokumenty a kontakty naleznou na internetové stránce: https://www.komora.cz/obchod-a-sluzby/zamestnanci-mongolsko-filipiny/

V rámci projektu budou moct zaměstnavatelé podat také tzv. hromadnou žádost pro 30 a více uchazečů. Spolu s ní ale musí zaměstnavatel dodat čestné prohlášení, že bude spolupracovat s Centrem na podporu integrace cizinců v jeho kraji, čestné prohlášení o projednání svého záměru se zaměstnanci ve smyslu ustanovení § 280 odst. 1 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, a vyjádření starosty či primátora obce, kde budou cizinci po příjezdu do ČR ubytováni.

Hospodářská komora zároveň připravuje službu, která by umožnila žádosti firem zpracovávat kompletně stejně jako v režimu pro zaměstnávání pracovní síly z Ukrajiny.

Například o pracovníky z Mongolska je velký zájem hlavně v masokombinátech. Mongolové jsou zvyklí pracovat s masem, od přírody jsou pastevci a práce s nožem jim je blízká. Je to specializovaná a těžká práce, kvůli čemuž jednak není o tuto práci mezi současnými uchazeči na úřadech práce zájem, jednak je kvalifikovaní řezníci neradi zaučují, protože tito zaměstnanci brzy utečou. Získat povolení v mongolském Ulanbátaru pro tuzemské firmy ale bylo dosud velmi obtížné.

Hospodářská komora upozorňuje, že pro zaměstnavatele zaměstnávání kvalifikovaných cizinců s alespoň výučním listem je krizové řešení nedostatku lidí ve výrobě, zaměstnavatelům takový krok totiž přináší nemalé dodatečné náklady – na vyhledání vhodných uchazečů v zahraničí, jejich dopravu, ubytování, zaškolení, překlady předpisů a pracovních postupů.

Zaměstnavatelé musí podle nařízení MPSV nabídnout pracovníkům ze zahraničí stejné pracovní a mzdové podmínky jako u občana ČR.

V úterý 10. dubna 2018 se konalo Shromáždění delegátů (členů) Okresní hospodářské komory Pelhřimov, na kterém byla schválena Zpráva o činnosti OHK PE za rok 2017, Zpráva o výsledcích hospodaření za rok 2017 a Rozpočet na rok 2018. Dále byli zvoleni delegáti na Členskou schůzi Krajské hospodářské komory KV a na Sněm HK ČR.

Nově byli přijati další dva členové do Představenstva OHK PE, Zdeněk Martínek a Jan Kupec.

 

Hospodářská komora (a další podnikatelské organizace) zaznamenala při jejím dlouhodobé snaze zpružnit, zrychlit a zefektivnit rekrutování pracovních sil z Ukrajiny.

Vláda včera vyslyšela výzvu Hospodářské komory iniciovanou jejím prezidentem Vladimírem Dlouhým i viceprezidentkou Irenou Bartoňovou Pálkovou a schválila navýšení kvót pro Režim Ukrajina, který Hospodářská komora zabezpečuje. Díky tomu dojde v horizontu několika měsíců ke zdvojnásobení kapacity ročně přijímaných žádostí o zaměstnaneckou kartu z 10 na 20 tisíc. Na straně českých úřadů i Generálního konzulátu ve Lvově dojde díky personálnímu posílení k urychlení procesu vyřizování zaměstnaneckých karet.

Zároveň Vás informujeme, že Hospodářská komora už vyřídila 1900 žádostí firem o 11 tisíc kvalifikovaných pracovních sil z Ukrajiny. Vyjednáváme také zapojení pracovní síly ze Srbska. Jsme si vědomi, že nábor sil ze zahraničí není dlouhodobým řešením strukturálních problémů trhu práce, ale krátkodobě firmám pomůže negativní dopady akutního nedostatku pracovních sil, který paralyzuje výrobu, zmírnit.

Více informací o zařazení do Režimu Ukrajina naleznete na webu Hospodářské komory

Kraj Vysočina vyhlásil 3.ročník Ceny hejtmana Kraje Vysočina za společenskou odpovědnost.

3. ročník (2017) Ceny hejtmana Kraje Vysočina za společenskou odpovědnost

 

Cena hejtmana

Nová pravidla pro uplatnění srážkové daně

Od 1. ledna 2018 platí nová pravidla pro uplatnění srážkové daně z příjmů ze závislé činnosti. Ta se využívá u dohod o provedení práce či o pracovní činnosti.
Zatímco srážková daň u příjmů plynoucích z dohod o provedení práce zůstává stejná (včetně stávající hranice maximálních příjmů 10 000 korun měsíčně), nově se srážková daň použije i u příjmů z dohod o pracovní činnosti. Od roku 2018 bude z dohody o pracovní činnosti do 2 500 korun měsíčně srážena daň ve výši 15 procent a tento příjem nebude třeba uvádět do daňového přiznání.

Zvýšení daňového zvýhodnění na první dítě

Od ledna 2018 se zvyšuje daňové zvýhodnění na první dítě ze současných 1117 korun na 1267 korun měsíčně. Zvyšuje se i daňové zvýhodnění na dvě a více dětí.  S dětmi souvisí také významná změna v oblasti otcovské dovolené.

Od února 2018 mohou muži nastoupit na týdenní otcovskou dovolenou, a to kdykoliv během prvních šesti týdnů od narození dítěte. Za tuto dovolenou budou pobírat náhradu mzdy ve stejné výši jako matka, tedy 70 procent z denního vyměřovacího základu. Nárok budou mít jak zaměstnanci, tak i podnikatelé, kteří si platí dobrovolné nemocenské pojištění.

Elektronické prohlášení k dani z příjmů ze závislé činnosti

Prohlášení k dani budou moci zaměstnanci u svých zaměstnavatelů od roku 2018 učinit i elektronicky. Vedle elektronického formuláře bude vydán i nový tiskopis prohlášení k dani vzor 26. V případě elektronické formy je však nutné, aby zaměstnavatel zajistil jednoznačnou identifikaci konkrétního zaměstnance - elektronickým podpisem nebo prostřednictvím interního informačního systému zaměstnavatele.

Od roku 2018 bude tedy zcela na rozhodnutí jednotlivých zaměstnavatelů, jakou formu prohlášení k dani zvolí - zda listinnou či elektronickou. Případně lze obě uvedené formy kombinovat. Doklady prokazující nárok na uplatnění nezdanitelných částek, daňových slev a zvýhodnění na děti budou také akceptovány v elektronické podobě.

Snížení základu daně o odběry krve a krvetvorných buněk

Podle zákona schváleného v roce 2017 je oceněno bezúplatné plnění (dar) pro zdravotnické účely za jeden odběr krve částkou 3000 korun, tedy o 1000 korun více než doposud. O tuto částku lze u fyzických osob snížit základ daně, pouze ale v případě, pokud dárci nebyla kromě souvisejících cestovních nákladů poskytnuta jiná finanční úhrada. Nově si mohou dárci od základu daně odečíst také částku dvacet tisíc korun za každý odběr krvetvorných buněk. Obě nezdanitelné části základu daně lze poprvé uplatnit v daňovém přiznání za letošní rok.

Zpřísnění podmínek pro získání daňového bonusu

Od roku 2018 dojde ke zpřísnění podmínek pro vyplácení daňového bonusu na vyživované děti. Příjmy z kapitálového majetku či z nájmu se nebudou započítávat do limitu příjmů, který je nutný pro splnění limitu pro přiznání daňového bonusu. Tím je šestinásobek minimální mzdy, pro rok 2018 tedy částka 73 200 korun. Daňový bonus na vyživované děti se tudíž nově poskytne pouze těm poplatníkům, kteří dosahují příjmů ze závislé činnosti nebo příjmů ze samostatné činnosti nad uvedenou hranici.

Výdaje procentem z příjmů a slevy na dani

Od 1. 1. 2018 je možné uplatnit výdaje procentem z příjmů a současně uplatnit slevu na manžela, manželku či daňové zvýhodnění na dítě. Podrobnosti v textu Rok 2017 přinesl zásadní změny ve výdajových paušálech. To bylo možné doposud pouze v případě, pokud dílčí základy daně stanovené s využitím výdajů určených procentem z příjmů nepřesáhly polovinu celkového základu daně. Tato možnost se zavádí se současným snížením maximálních částek „procentuálních“ výdajů. Nově si paušální daň mohou nechat stanovit i podnikatelé se zaměstnanci nebo ti, kteří si přivydělávají jako OSVČ k zaměstnání. 

Nově začnou platit nižší výdajové paušály pro všechny podnikatele a pronajímatele bez dalších podmínek a omezení. Neuplatní-li poplatník výdaje prokazatelně vynaložené na dosažení, zajištění a udržení příjmů, může nově uplatnit paušální výdaje maximálně ve výši:

800 000 korun u příjmů ze zemědělské výroby, lesního a vodního hospodářství a z příjmů z živnostenského podnikání řemeslného
600 000 korun u příjmů ze živnostenského podnikání
300 000 korun u příjmů z nájmu majetku zařazeného v obchodním majetku
400 000 korun z jiných příjmů ze samostatné činnosti (např. lékaři, autoři, daňoví poradci, tlumočníci, znalci, advokáti, s výjimkou podílů společníka veřejné obchodní společnosti a komplementáře komanditní společnosti na zisku a honorářů autorů za příspěvky do novin, časopisů, rozhlasu nebo televize
300 000 korun u příjmů z nájmu nemovitých věcí (domů, pozemků) a bytů a příjmy z nájmu movitých věcí (např. loď).

Slevy na dani v návaznosti na invaliditu a na průkaz ZTP/P

Možnost uplatnění základní a rozšířené slevy na invaliditu a posouzení dítěte jako vyživovaného je nově navázána na skutečnost, od kdy byl či nebyl přiznán invalidní důchod pro invaliditu určitého stupně. Dosud přitom byla rozhodující skutečnost, kdy začal být příslušný invalidní důchod vyplácen. Obdobně se postupuje u zvýšené slevy na manžela, zvýšeného daňového zvýhodnění na děti nebo slevy na držitele průkazu ZTP/P.

Změny v důsledku růstu minimální a průměrné mzdy

Od 1. 1. 2018 se navyšuje minimální mzda z dosavadních 11 000 na 12 200 korun. V důsledku toho se na stejnou částku zvyšuje také „školkovné“. Dále se tím zvyšuje hranice nároku na výplatu daňového bonusu ve výši šestinásobku minimální mzdy, tj. na 73 200 korun ročně při uplatnění měsíčního bonusu u záloh na daň z příjmů u zaměstnavatele. Výše minimální mzdy také ovlivňuje hranici pro úplné osvobození starobních důchodů ve výši šestatřicetinásobku minimální mzdy, což je 439 200 korun. Na roční důchod, který je vyšší než tato částka, se osvobození v roce 2018 nevztahuje.

U zaměstnanců je minimální mzda také základem, z kterého se povinně odvádí pojistné na zdravotní pojištění ve výši 13,5 procenta (4,5 procenta zaměstnanec a devět procent zaměstnavatel), to je 1 647 korun měsíčně. Stejnou částku budou muset od ledna 2018 odvádět i osoby bez zdanitelných příjmů, tedy ty, které nejsou zaměstnanci, osobami samostatně výdělečně činnými ani státními pojištěnci.

Pro účely důchodového pojištění se zvyšuje průměrná mzda, a to na částku 29 979 korun. Průměrná mzda je rozhodující pro výpočet minimálních i maximálních vyměřovacích základů pro odvody sociálního a zdravotního pojištění. Konkrétně minimální vyměřovací základ pro stanovení odvodů na veřejné zdravotní pojištění OSVČ činí šestinásobek průměrné mzdy, tudíž nově 179 874 korun. Tomu potom odpovídá minimální měsíční záloha ve výši 2 024 korun.

Odpisy technického zhodnocení podnájemcem a nehmotného majetku

Doposud bylo možné odepisovat technické zhodnocení pouze nájemcem, který užívá majetek na základě nájemní smlouvy, a to pouze za předpokladu, že má nájemce písemný souhlas vlastníka s odepisováním. K vůli novele zákona o daních z příjmů byla rozšířena možnost odepisovat technické zhodnocení i pro ostatní ekonomické uživatele majetku. Takovýmto uživatelem je tedy i podnájemce, který užívá majetek na základě podnájemní smlouvy. Novela se vztahuje na všechna technická zhodnocení, jež byla dokončena a uvedená do užívání po 1. červnu 2017.

Doposud byla u nehmotného majetku zákonem stanovená doba, po kterou je možné tento majetek odepisovat. Nově bude možné majetek odepisovat i po delší dobu než je uvedeno v zákoně, pokud budou zachovány zejména pravidla pro rovnoměrné daňové odpisy. Tato novela se bude vztahovat na majetek, u kterého odepisování začne až po 1. červnu 2017.

Nový bič na daňové neplatiče

Stát rovněž rozšiřuje boj s daňovými neplatiči. Proto k institutu nespolehlivého plátce DPH zavádí nový institut nespolehlivé osoby. Nespolehlivou osobou se stane osoba, která není plátcem a která závažným způsobem poruší své povinnosti vztahující se ke správě daně. Stane-li se nespolehlivá osoba plátcem DPH, stává se současně nespolehlivým plátcem.

Stane-li se nespolehlivá osoba nebo nespolehlivý plátce členem skupiny, stává se současně tato skupina nespolehlivým plátcem. Dojde-li ke zrušení registrace nespolehlivého plátce, který je skupinou, stávají se členové této skupiny nespolehlivými plátci dnem nastávajícím po dni, kdy tato skupina přestala být plátcem.

Rozšíření přenesení daňové povinnosti

Dochází k dalšímu rozšíření režimu přenesení daňové povinnosti (tzv. reverse charge) na poslední skupiny komodit, u kterých to směrnice EU v oblasti DPH výslovně umožňuje:

- při poskytnutí zprostředkovatelské služby, která spočívá v obstarání dodání investičního zlata;
- při dodání nemovité věci prodávané dlužníkem z rozhodnutí soudu v řízení o nuceném prodeji plátci;
- při poskytnutí pracovníků pro stavební nebo montážní práce plátci;
- při dodání zboží poskytovaného jako záruka při realizaci této záruky;
- při dodání zboží po postoupení výhrady vlastnictví nabyvateli a výkonu tohoto práva nabyvatelem.

Kartou půjde platit daně a cla na více úřadech

Od příštího roku se rozšíří možnost využívání platebních karet. Poplatníci budou mít možnost kartou uhradit své daně, cla a jiné poplatky, pokud se konkrétní úřad rozhodne tento typ placení nabízet. Platební karty mají potenciál zejména v situacích, kdy samotné zaplacení je podmínkou dalšího postupu daňového subjektu nebo je nepraktické jej odkládat, jako například u dovozních cel nebo některých typů poplatků.

Více informací se můžete dočíst zde.

Svaz českých a moravských výrobních družstev v úterý 28. listopadu informoval o úspěchu našeho dlouholetého člena, výrobního družstva DUP Pelhřimov v soutěži Českých sto nejlepších 2017. Družstvo bylo oceněno v rámci oborové kategorie Zaměstnanost & družstevnictví.

Spolu s DUP Pelhřimov získalo v této kategorii ocenění dalších šest družstev. Ocenění pro družstvo, které tvoří v současnosti tři divize, mezi něž patří i pelhřimovský pivovar, převzal předseda DUP Pelhřimov Miroslav Kerouš. Slavnostní vyhlášení výsledků letošního ročníku soutěže se uskutečnilo v pátek 24. listopadu ve Španělském sále Pražského hradu.

Cenu pro družstvo DUP Pelhřimov převzal jeho předseda Miroslav Kerouš.

V rámci oborové kategorie ZAMĚSTNANOST & DRUŽSTEVNICTVÍ byla za rok 2017 oceněna výrobní družstva:

Cyklos Choltice v.d.
DUP – družstvo
INTEX, výrobní družstvo
IRISA, výrobní družstvo
MODĚVA oděvní družstvo Konice
OBZOR, výrobní družstvo, Plzeň
Severochema, družstvo pro chemickou výrobu, Liberec

2.ročník Students ́ Business Day na Obchodní akademii Pelhřimov se vydařil.

Studenti 4. ročníku Obchodní akademie Pelhřimov zhodnotili v rámci veletrhu fiktivních firem výsledky své práce z předmětu praxe, ve kterém se učí „podnikat“ tzn., vybírají předmět podnikání, zakládají společnosti, propagují své produkty, obchodují. Fiktivně jsme nakoupili různé druhy zboží, zájezdy či netradiční zážitky a zúčastnili se doprovodného programu, tj. seznámili se s 3D grafikou, tvorbou animací a ověřili si své znalosti z finanční gramotnosti v soutěži ZISKUJ. 

 

 

 

5. 10. 2017 se v hotelu Corinthia Hotel Prague uskutečnil 2. ročník konference „Moderní datová centra: efektivní výstavba a úsporný provoz“.Dozvěděli jsme se, jak minimalizovat finanční náklady při investici a provozu moderních datových center, jak optimalizovat energetické nároky v datových centrech a mnoho  dalšího. Záštitu nad touto akcí nabídla i Hospodářská komora.

 

 

 

 

 

Ve čtvrtek 21. září se v sídle Kraje Vysočina konal druhý ročník regionální konference Společenská odpovědnost organizací, na které mimo jiné za Krajskou hospodářskou komoru KV, která byla partnerem akce, vystoupil její místopředseda Ing. Martin Plachý, Ph.D.. Na sedmdesát odborníků z veřejné i soukromé sféry se sešlo u diskuse nad tématem společenské odpovědnosti a téma skloňovali v rozměru regionálním, sociálním, ale také ekonomickém. Konference tematicky navázala na druhý ročník Ceny hejtmana Kraje Vysočina za společenskou odpovědnost, kterou kraj slavnostně udělil v dubnu letošního roku, jejíž někteří vítězové jsou naši členové.

 

První místo v kategorii družstev s nejlepšími ekonomickými výsledky obsadilo Dřevozpracující družstvo Lukavec, náš dlouholetý člen. V kategorii družstev zaměstnávajících osoby se zdravotním postižením se první umístilo výrobní družstvo Služba České Budějovice.

Výsledky soutěže Výrobní družstvo roku byly slavnostně vyhlášeny na 26. valném shromáždění SČMVD v Nymburku. Výrobní družstva jsou v soutěži rozdělena do dvou kategorií: družstva s nejlepšími ekonomickými výsledky a družstva zaměstnávající osoby se zdravotním postižením. Hodnotícími kritérii, podle nichž bylo určeno pořadí družstev v obou vyhlašovaných kategoriích, byly stěžejní ekonomické ukazatele k 31. prosinci 2016.

V kategorii družstev s nejlepšími ekonomickými výsledky se za rok 2016 umístila VD:
1. místo – Dřevozpracující družstvo Lukavec
2. místo – Kovobel Domažlice
3. místo – Sněžka Náchod

Dovolujeme si Vás pozvat na doprovodnou podnikatelskou misi ministra průmyslu a obchodu ČR Jiřího Havlíčka do Bulharska a Moldavska, kterou organizuje Hospodářská komora České republiky ve spolupráci s Komorou pro hospodářské styky se SNS, s.o.k. ve dnech 19.9.-21.9.2017.

 

Během mise se uskuteční Česko-bulharské podnikatelské fórum a B2B jednání firem v Sofii, Česko-moldavské podnikatelské fórum a B2B jednání firem v Kišiněvě, další program (možnost účasti firem na zasedání Česko-moldavské Smíšené komise, společenské akce, apod.) se v tuto chvíli připravuje. Předběžný program zasíláme v příloze.

 

Výše účastnického poplatku činí 1.428,- EUR či 37.300,- Kč (výše účastnického poplatku pro členy HK ČR či Komory pro hospodářské styky se SNS) a 1.499,- EUR či 39.165,- Kč (výše účastnického poplatku pro nečeleny HK ČR či Komory pro hospodářské styky se SNS) a zahrnuje: transfery, 2x ubytování se snídaní, podíl na poplatku za pronájmy prostor, podíl na poplatku za tlumočení, podíl na poplatku zahraničním organizátorům mise, podíl na poplatku za catering, poplatek za organizaci firemních jednání, službu pracovníků HK ČR a Komory pro hospodářské styky se SNS po dobu mise a organizační náklady HK ČR a Komory pro hospodářské styky se SNS spojené s přípravou mise.

 

V případě zájmu o účast v misi nám zašlete vyplněnou závaznou přihlášku (MS WORD + sken), profil v Aj a Rj (MS Word), snímek pro prezentaci, sken pasu (strana s fotografií) emailem na info@hkpe.cz nejpozději do 1.9.2017.

 

Na podnikatelskou misi budeme připravovat katalog českých firem společně s agenturou PP Agency. Každá účastnická firma bude mít základní zápis v katalogu zdarma. Ten se bude distribuovat partnerům na podnikatelských setkáních v uvedených městech a mohou zde inzerovat i firmy, které se mise účastnit nebudou. V tomto případě, prosím, kontaktujte přímo agenturu, která Vám sdělí podrobnější podmínky Vaší propagace: pí. Renata Rudlofová, rudlofova@ppagency.cz, tel: 221 406 652.

PROFIL ENG

Předběžný program k 17.8

Závazná přihláška_2

PROFIL rj

 

 

 

 

Hospodářská komora ČR byla pověřena organizací podnikatelské mise do Libanonu, v termínu 24.–28. 9. 2017. V programu, který nyní ve spolupráci s naším zastupitelským úřadem připravujeme, počítáme např. s uspořádáním podnikatelského fóra v Bejrútu s následnými B2B jednáními s libanonskými firmami. V jednání je i účast zástupců syrských firem na daném podnikatelském fóru (toto bude ještě upřesněno/potvrzeno). Dále je v jednání návštěva Zvláštní ekonomické zóny v Tripoli a mj. plánujeme také uspořádat pracovní setkání české delegace se zástupci ZÚ.

Libanon je rozvojovou zemí se svobodným trhem a silnou tradicí laissez-faire. Vláda podporuje soukromé investice, veřejné vlastnictví se omezuje prakticky pouze na infrastrukturu a poskytování veřejných služeb. Malá rozloha a tradiční skladba ekonomiky (5 % zemědělství, 15 % průmysl, 80 % služby) předurčují Libanon k silné závislosti na bezpečnostní situaci v celém regionu. Právě tato skutečnost se v současné době promítá do nenaplnění jeho značného ekonomického potenciálu.

Příležitosti pro české firmy se naskýtají zejména v energetice, vodohospodářství, zdravotnictví a farmacii, dopravní infrastruktuře, či zemědělství a potravinářství.

V příloze naleznete závaznou přihlášku a formuláře (firemní profil a company slide). Zájemce o účast prosím, aby vyplněnou a podepsanou závaznou přihlášku spolu s firemním profilem (vyplněný ve WORDU) a company slide zaslali co nejdříve, nejpozději však do středy 30. srpna 2017 na info@hkpe.cz.  

Záloha na účastnický poplatek činí 1.527,- EUR pro nečleny HK ČR. Členové HK ČR mají částku sníženou o 5 % na 1.451,- EUR. Pro firmy, které účastnický poplatek nemohou uhradit v EUR, je stanoven ekvivalent v Kč, a to ve výši 39.700,- Kč (nečlen HK ČR) resp.  37.715,- Kč, člen HK ČR. O této skutečnosti (placení v Kč) nás prosím informujte a vyznačte v závazné přihlášce.
Cena zahrnuje zpáteční let Praha – Bejrút - Praha komerční linkou, 4x ubytování se snídaní v luxusním hotelu, podíl na cateringu, organizaci firemních jednání, službu pracovníků HK ČR po dobu mise a organizační náklady HK ČR spojené s přípravou mise. Podnikatelská mise je organizována s podporou „Projektu na podporu ekonomické diplomacie“ (PROPED).

PROFIL ENG

Závazná přihláška

Energetické Třebíčsko, Okresní hospodářská komora Třebíč a OBK při JE Dukovany pořádali 19. září 2017 kulatý stůl na téma Dodavatelské zajištění výstavby 5. bloku v Dukovanech ve spolupráci s čínskou CGN.

Kde: hotel Atom, Třebíč

 

 

Pozvánka

 

Rok od spuštění vládního pilotního projektu na rekrutování pracovních sil z Ukrajiny Hospodářská komora vyřídila 1023 žádostí firem o 6404 uchazečů o zaměstnání z Ukrajiny. Podle jejího odhadu ve výrobě v ČR už pracuje třetina z nich. Firmy se ale marně snaží obsadit přes 180 tisíc pracovních míst, Hospodářská komora proto navrhuje rozšíření pilotního projektu o další země, jako je kupříkladu Srbsko.

„Firmy čelí nečekanému problému, který ale bude negativně doléhat na celé tuzemské hospodářství. Mají zakázky, ale nemají zaměstnance, kteří by na nich pracovali. Kvalifikace lidí na úřadech práce neodpovídá požadavkům trhu nebo se práci vyhýbají. Firmy proto volí krizové řešení zaměstnávání kvalifikovaných cizinců s alespoň výučním listem, i přestože zaměstnavatelům takový krok přináší nemalé dodatečné náklady – na vyhledání vhodných uchazečů na Ukrajině, jejich dopravu, ubytování, zaškolení, překlady předpisů a pracovních postupů,“ vysvětluje prezident Hospodářské komory Vladimír Dlouhý.

Komora v této souvislosti uvítala, že projekt na rychlejší vyřizování žádostí zahraničních uchazečů o zaměstnanecké karty vláda spustila navzdory odmítavému postoji odborářů. Také ocenila, že vláda pružně reagovala v průběhu realizace na problémy  se zdlouhavým vyřizováním žádostí českými úřady, třeba navýšením kapacit pro přijímané žádosti i personálním posílením na úřadech.

„Projekt nám pomáhá plnit zakázky, s pracovníky z Ukrajiny máme dobré zkušenosti. Jsou pracovití, dobře zvládají fyzicky náročnou práci a dobře se začleňují do kolektivu. Kmenoví zaměstnanci je přijímají pozitivně,“ pochvaluje si jednatelka firmy Abydos Olga Kupec. Tato firma z Chebska, která se zabývá povrchovými úpravami a zušlechťováním kovů, byla prvním zaměstnavatelem, který do projektu vstoupil. Firma se potýká s nedostatkem zaměstnanců i proto, že řada lidí odchází pracovat do Německa. Dnes díky projektu zaměstnává šest pracovníků z Ukrajiny, dalších 10 má nastoupit v srpnu. „Problémem byly právě zdlouhavé procesy, kvůli kterým námi vybraní zaměstnanci mezitím odešli pracovat do Polska a Ruska,“potvrdila.

Největší poptávka firem je po řemeslnících, jako jsou truhláři, tesaři, omítkáři, štukatéři, podlaháři, kamnáři, kameníci nebo malíři. Firmy postrádají ale i pekaře, cukráře, kuchaře, řezníky, švadleny, ošetřovatele skotu, přetrvává vysoká poptávka po řidičích a kvalifikovaných dělnících elektrických a energetických zařízení a skladnících.

Podle Komory pilotní projekt sice není řešením strukturálního problému trhu práce, krátkodobě se ale osvědčuje, a proto navrhuje rozšířit režim o další země s kulturně a jazykově blízkými uchazeči o zaměstnání. Příkladem může být Srbsko, které se dlouhodobě potýká s vysokou nezaměstnaností stejně jako jiné země jižní Evropy, třeba Španělsko nebo Řecko.

„Donedávna v Srbsku zdařile fungoval automobilový průmysl, který po sobě zanechal 30 tisíc kvalifikovaných zaměstnanců. Kvalifikaci řady z nich by mohly využít české podniky,“ míní člen dozorčí rady Hospodářské komory Miroslav Mühlböck. Hospodářská komora už sonduje možnosti na jednotlivých ministerstvech.

Komora se zároveň vymezuje proti hlasu odborů, který očerňuje zaměstnavatele. Podle Hospodářské komory je šíří odborářští předáci od stolu, kteří nemají povědomí o reálné situaci ve firmách a zkušenosti s výrobou.

Ze šetření Hospodářské komory totiž firmy, ve kterých působí odborové organizace, je personální posílení o zaměstnance z Ukrajiny v drtivé většině konzultováno také s odbory. Na 96 % odborových organizací působících ve firmách si uvědomuje tíživou situaci, výhrady k personálnímu posílení proto měla pouhá 4 procenta z nich.

Není pravdivé ani tvrzení, že zaměstnavatelům jde o levnou pracovní sílu. „Jde o individuální pochybení. V případě zaměstnání cizince je totiž podle nařízení MPSV zaměstnavatel povinen nabídnout cizinci pracovní a mzdové podmínky obvyklé u občana ČR ve stejném pracovním zařazení podle platných právních předpisů, případně v souladu s kolektivními nebo pracovními smlouvami,“ doplňuje viceprezidentka Hospodářské komory Irena Bartoňová Pálková.

Firmy navíc těmto zaměstnancům nabízejí řadu benefitů. Nejčastěji jde o ubytování (39 %), stravné (34 %), příspěvek na dopravu (12 %) a jinou pomoc, např. při vyřizování dokumentů, běžných účtů apod. (11 %).

Zaměstnavatelé musí nejprve neobsazené pracovní místo nabídnout prostřednictvím Úřadu práce občanům ČR. Až tehdy, jakmile není volné pracovní místo ani po 30 dnech obsazené, je pozice zařazena do centrální evidence volných míst pro zaměstnaneckou kartu, a tudíž je možné ji nabídnout i uchazečům z Ukrajiny.

Žádosti firem vyřizují mj. i krajské hospodářské komory. Největší zájem je ze strany firem v Jihočeském, Plzeňském a Zlínském kraji a na Vysočině. 

Ve dnech 13. - 15. 9. 2017 se v polské Varšavě uskutečnil veletrh China Brand Show 2017 Poland. Jedná se o jednu z hlavních platforem pro přední čínské společnosti, které se snaží navázat nové obchodní kontakty v zemích střední a východní Evropy.

CHINA_Brandshow_2017_leták

Místní akční skupina Šipka, z.s. vyhlásila pro své území 30. června výzvu na podávání žádostí v Programu rozvoje venkova. Žádosti lze podávat v rámci fiche 1 - Zemědělství s alokací 3 500 000,- Kč a fiche 3 - Podnikání na venkově s alokací 8 132 880,- Kč.

Příjem žádostí bude zahájen 10. 7. 2017 a bude trvat až do 31. 7. 2017 do 12:00.

V případě jakýchkoli dotazů ohledně možností získání dotace nás neváhejte kontaktovat buď prostřednictvím emailu info@massipka.cz nebo telefonicky na tel.: +420 775 343 580. 

Více informací se dozvíte zde

Pro zájemce o obchodní spolupráci s nejsevernější čínskou provincií Heilongjiang, zasíláme pozvánku na seminář, který pořádáme v rámci spolupráce Krajské hospodářské komory Kraje Vysočina a Kraje Vysočina.

POZVÁNKA

Seznam guvernérské části delegace

Profily firem

 

 

 

V rámci nově připravovaného projektu Vzdělávání v cestovním ruchu, který bude v rámci výzvy Operačníhoprogramu zaměstnanost v následujících letech realizovat Česká centrála cestovního ruchu - CzechTourism, bychom Vás chtěli požádat o spolupráci na tomto dotazníku. Vyplněním tohoto dotazníku nám jako budoucí potenciální účastníci tohoto vzdělávacího projektu pomůžete nastavit základní parametry (vzdělávací témata) pro úspěšnou realizaci tohoto projektu.

Připravovaný projekt Vzdělávání v cestovním ruchu je financován z prostředků Evropské Unie a ze Státního rozpočtu ČR. Pro všechny účastníky projektu je tak účast na vzdělávacích kurzech zdarma (resp. kurzy jsou účastníkům hrazeny prostřednictvím veřejné podpory malého rozsahu, tzv. "de minimis").

Projektu se však nemohou účastnit zaměstnavatelé, kteří mají sídlo na území hl. m. Prahy (zapojit se však mohou pobočky stejného zaměstnavatele sídlící mimo území hl. m. Prahy).

dotazník
 

 

V měsíci červnu bude možno podat přihlášku na nový grantový program, který připravil Fond Vysočiny. Tento projekt je zaměřen na podporu zvýšení konkurenceschopnosti malých podniků na Vysočině formou příspěvku na pořízení strojů nebo strojních zařízení.

Žádosti o dotaci lze podávat v termínu od 12. 6. 2017 do 29. 6. 2017.

Projekt bude zahájen po podpisu smlouvy o poskytnutí dotace a ukončen nejpozději do 31. 10. 2018.

Více informací naleznete zde

Od 25. 5. 2018 začalo platit nové nařízení EU k ochraně osobních údajů – GDPR.

GDPR bude mít dopady na všechny právnické a fyzické osoby, které zpracovávají jakékoliv osobní údaje (např. zaměstnanců, členů, partnerů atd.).

Stručný přehled změn:

Zpřísní se požadavky na zpracování osobních údajů. Kromě toho, že souhlas musí být dán svobodně, tak musí být dán ke konkrétnímu účelu. Tento účel musí být jednoznačně specifikován.
Novým právem je „právo být zapomenut“, tedy právo na vymazání údajů.
Jmenování pověřence pro ochranu osobních údajů.
Nově se upravuje přenositelnost údajů.
Porušení ochrany dat musí být oznámeno do 72 hodin.
Zavádí se nová povinnost posouzení vlivu na ochranu osobních údajů.

Více informací naleznete zde

V předvečer 29. sněmu byly uděleny Merkurovy medaile, které jsou čestným oceněním aktivních manažerů či podnikatelů, angažujících se v komorovém životě. Jedna z nich byla udělena i bývalému předsedovi Okresní hospodářské komory Pelhřimov. Martin Plachý, st. si zlatou Merkurovu medaili osobně přebral od  prezidenta Hospodářské komory,Vladimíra Dlouhého.

 


 

Hospodářská komora ČR opět  spustila úspěšný přeshraniční výměnný program , jehož cílem je umožnit novým a začínajícím podnikatelům získat nové zkušenosti a znalosti od zkušených podnikatelů, kteří provozují menší podniky v jiných účastnických zemích. Tímto si Vám dovolujeme nabídnout volná místa ve výše uvedeném programu na období 2017 – leden 2018.

Program je zaměřený na 2 skupiny možných účastníků:

1.      Začínající podnikatelé s nápadem či rozjetým podnikáním mají možnost vyjet do zahraničí a učit se od zkušených podnikatelů z oboru. Může se jednat o studenty, zaměstnance či podnikatele s max. 3letou historií podnikání. Věk zde nehraje roli, pouze chuť učit se novým věcem a ochota vyjet na cca 3 měsíce do zahraničí (finanční příspěvek až 1.100 € na měsíc).

2.      Zkušení podnikatelé v Česku (ředitelé a jednatelé MSP, OSVČ) přijmou a věnují se zahraničnímu začínajícímu podnikateli. Sdílejí s ním své zkušenosti, ověřují jeho nový projekt, získají kontakty a třeba položí základy budoucí spolupráci.

 

Program Vám přinese řadu výhod. Níže naleznete důvody, proč se do programu Erasmus pro mladé podnikatele zapojit.

10 důvodů, proč se zapojit:

1.      Získání kontaktů.

2.      Ověření podnikatelského záměru.

3.      Až 1 100 € na měsíc/pobyt v zahraničí.

4.      1 – 3 měsíce intenzivní spolupráce.

5.      Navázání spolupráce se zahraničím.

6.      Získání nového úhlu pohledu na Váš business.

7.      Sdílení a výměna zkušeností.

8.      Zlepšení jazykových znalostí.

9.      Možnost získání investora.

10. Poznání nové země a její kultury.

 

Členům HK ČR jsou volná místa přednostně nabídnuty.

 

Pro více informací kontaktujte paní Andreu Hujovou na tel.: 724 613 973 nebo e-mailu hujova.andrea@komora.cz .

Leták 1 a Leták 2

 

Když se řekne „fortel“, většinou si představíme kvalitně odvedenou práci, na níž je vidět, že ten, kdo ji vykonal, jí rozumí a je pro něj i koníčkem. A přesně to byla také myšlenka veletrhu firem a pracovních příležitostí FORTEL 2017, který se konal v areálu bývalé obuvnické továrny v Třebíči-Borovině.

Na veletrhu, jehož pořadatelem byla Krajská hospodářská komora Kraje Vysočina (KHK KV), jejíž součástí je Okresní hospodářská komora Pelhřimov, a partnery Kraj Vysočina, Borovina živá dodnes, město Třebíč, Úřad práce ČR, Střední průmyslová škola Třebíč, TTS energo, s. r. o., a EKOBIOENERGO, z. s., jenž je zřizovatelem Ekotechnického centra Alternátor, se prezentovaly firmy a střední školy z celého Kraje Vysočina.

„Osobně si myslím, že jednou z nejdůležitějších věcí v životě je setkávání a vzájemná komunikace. A právě to by měl FORTEL splnit. Žáci, kteří sem přijdou, se setkají se zástupci firem a středních škol. Dozvědí se, jaké obory mohou studovat zde v Třebíči i v kraji, a zároveň také uvidí, jaké máme v kraji firmy. Jedná se o firmy opravdu špičkové, lze říct hi-tech. Vysočina tak nabízí řadu možností k práci a navíc i naplnění života v podobě kultury, sportu nebo čistého životního prostředí. Chceme ukázat, že Vysočina i Třebíč jsou krásné, a tak není potřeba podléhat lákavým možnostem třeba v Praze či zahraničí. A osobně chci Kraji Vysočina a městu Třebíč poděkovat za podporu tohoto veletrhu a rozvíjející se spolupráci,” sdělil předseda KHK KV Ing. Richard Horký při slavnostním zahájení.

Za Kraj Vysočina se zahájení zúčastnil první náměstek hejtmana Mgr. Pavel Franěk a náměstek hejtmana Mgr. Pavel Pacal.

„Kraj Vysočina dlouhodobě podporuje rozvoj podnikatelského prostředí. Jsme si vědomi toho, že bez podnikatelů by kraj neprosperoval, a tak vítáme takové akce, jako je právě FORTEL,“ uvedl Pavel Pacal, na kterého navázal starosta Třebíče Ing. Pavel Janata.

„Oceňuji aktivitu KHK KV i OHK Třebíč, že firmám daly příležitost prezentovat to nejlepší, co umějí, a představit pracovní příležitosti, které v celém regionu nabízejí,“ řekl Janata a pokračoval příkladem z praxe. „Doba je taková, že pracovních příležitostí začíná být více než uchazečů o práci. Došlo to dokonce tak daleko, že to pociťujeme i my na městském úřadě. Zaměstnanci odcházejí do důchodu, ale i do soukromých firem a vzniklá místa se nedaří příliš dobře zaplňovat.“

Také firmy z Pelhřimovska se akce zúčastnily. Návštěvníci FORTELU mohli tak zavítat do stánku společnosti Agrostroj Pelhřimov, a.s. a Dřevozpracující družstvo Lukavec.

 

 

O kvalitní pracovníky je opravdu velký zájem, a to nejen o špičkové odborníky, ale i o ty, kteří rozumějí řemeslu. I to byl důvod, proč se na veletrhu prezentovali například také kováři nebo proč si příchozí mohli zkusit postavit zeď z malých cihliček. Šikovnost, tedy onen fortel, se mezi firmami zkrátka cení. A mnozí žáci tak třeba zjistili, že by je práce rukama bavila víc než sezení v kanceláři.

„Opravdu potřebujeme i šikovné řemeslníky, kterých je na pracovním trhu značný nedostatek. Podle průzkumu, který loni představila KHK KV, naprostá většina deváťáků míří na obory s maturitou. Mnozí si ale neuvědomují, že dobrý řemeslník si často vydělá mnohem více než středoškolák,“ sdělil Richard Horký.

Součástí veletrhu byl i minifestival regionálních kapel, řemeslný jarmark či dřevorubecká show. Rozhodně se nenudily ani děti, protože po celé dva dny se mohly dosyta vyřádit na atrakcích připravených například firmou E.ON, která zde mimo jiné prezentovala i elektromobilitu v podobě známých automobilů Tesla. V sobotu byl veletrh FORTEL plynule vystřídán velkým dětským dnem, který uspořádal Dům dětí a mládeže Třebíč ve spolupráci s Ekotechnickým centrem Alternátor.

Krásné počasí po oba dny i atraktivní program přilákaly na akci celkem 3900 návštěvníků, přičemž 1500 jich do Boroviny zavítalo v pátek a 2400 v sobotu. Areál, který prochází revitalizací, tak opět ožil velkou akcí, která beze zbytku naplnila zdejší motto „Borovina živá dodnes“.

Organizátoři děkují všem, kteří se na akci podíleli a pomohli ji připravit.

 

Jedná se o první ročník investičního fóra, které pořádá Československo-čínská komora ve spolupráci s čínskou společností Fondesy Consulting. Tato akce je pod záštitou prezidenta republiky Ing. Miloše Zemana a hejtmana Olomouckého kraje Ing. Ladislava Oklešťka a Okresní hospodářská komora Olomouc je partnerem akce. Tato akce se uskuteční 10.června 2017 v Olomouci.

 

Na fóru bude možnost seznámit se s podnikatelskými zkušenostmi v Číně včetně možností vývozu českého potravinářského zboží a dalších produktů do první české prodejny v bezcelní zóně v Šanghaji. Hlavním cílem fóra je zprostředkovat českým a slovenským podnikatelům osobní kontakt (za účasti tlumočníků) se zástupci čínských společností a pomoci jim navázat konkrétní diskusi o spolupráci prostřednictvím wokshopu a matchmakingu během odpolední části programu. Očekává se účast velmi zajímavých hostů a institucí.

 

Jedná se o první akci takového rozsahu v Olomouci, na kterou budou navazovat další aktivity, včetně budoucí potenciální návštěvy Číny (hrazené ze strany čínských partnerů – v jednání).

Pozvánka na ITF CZ

Detailnější informace a možnosti přihlašování na fórum naleznete v pozvánce v příloze a také na webových stránkách Okresní hospodářské komory Olomouc, případně na webu organizátora akce - http://www.czcn.eu/

 

Richard Horký zvolen novým předsedou představenstva Krajské hospodářské komory Kraje Vysočina.

 

Ve čtvrtek 4. 5. 2017 se v Hotelu Gustav Mahler v Jihlavě uskutečnila Členská schůze Krajské hospodářské komory Kraje Vysočina.  Delegáti zvolili na další tři roky nové vedení. Předsedou představenstva se stal Richard Horký, který zároveň působí jako předseda představenstva OHK Třebíč. Ve svém vystoupení před delegáty potvrdil své rozhodnutí pokračovat v nastoleném trendu především ve spolupráci s krajskou samosprávou a ještě více tuto spolupráci prohlubovat.  Do představenstva byli zvoleni zástupci členských okresních hospodářských komor pan Martin Plachý a David Štursa za OHK Pelhřimov, pan Jaroslav Huňáček a Rostislav Dvořák za OHK Jihlava, paní Ludmila Dočkalová a pan Aleš Kadlec za OHK Havlíčkův Brod, pan Richard Horký a Petr Šmejkal za OHK Třebíč a pan Jiří Novotný a Jaroslav Miklík za OHK Žďár nad Sázavou.

 

 

 

V měsíci březnu byl vyhlášen grantový program Fondu Vysočiny Inovační vouchery 2017. Cílem programu je podpora spolupráce mezi podnikatelským a vědecko-výzkumným sektorem v oblasti inovací.

Malé, střední i velké podniky mohou získat podporu ve výši 50 až 200 tis. Kč na spolupráci s vědecko-výzkumným sektorem, jejímž výstupem bude produktová, procesní nebo marketingová inovace. Žádosti o dotaci lze podávat v termínu od 1. do 21. května 2017.

Více informací o vyhlášeném programu je k dispozici  zde

Úřad práce ČR zahájil dne 20. 3. 2017 v 10 hodin příjem žádostí do projektu POVEZ II formou kolové výzvy s alokací 1 mld. Kč.

Projekt Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců II (dále jen POVEZ II) se zabývá problematikou adaptability pracovní síly v podnicích na neustále se měnící situaci na trhu. Pro zvýšení konkurenceschopnosti a rozšíření činnosti musí zaměstnavatelé disponovat kvalifikovanou pracovní silou. Projekt POVEZ II proto řeší jednak problém nesouladu mezi dovednostmi a kvalifikačními předpoklady nabízenými a požadovanými, tedy nedostatečnou flexibilitu pracovní síly (včetně flexibility profesní), a dále problém neochoty zaměstnavatelů investovat do vzdělávání vlastních zaměstnanců.

Z monitoringu ÚP ČR přitom vyplývá, že zaměstnavatelé často nejsou spokojeni s kvalifikací nových zaměstnanců a nezřídka je přeškolují. S oživením ekonomiky a vyšší poptávkou po pracovní síle lze tedy při strnulém systému počátečního vzdělávání očekávat prohloubení tohoto problému, který pomáhá řešit právě předkládaný projekt.

Cílovou skupinou projektu jsou zaměstnavatelé ve smyslu § 7 Zákoníku práce, a to prostřednictvím svých zaměstnanců či potenciálně nových zaměstnanců. Cílovou skupinou jsou rovněž fyzické osoby – OSVČ a nestátní neziskové organizace.

Bližší informace naleznete zde

Pro více informací nás kontaktujte, pomůžeme získat dotace i Vaší firmě.

Individuální kariérové poradenství, skupinové workshopy a aktivní pomoc při umístění na trhu práce a zapracování - to vše bude cílové skupině, tj. uchazečům a zájemcům o zaměstnání do věku 25 let a studentům posledních ročníků středních, vyšších odborných a vysokých škol, nabízet kontaktní místo Job Point pro mladé, které od února 2017 funguje v prostorách Okresní hospodářské komory Pelhřimov    na adrese sídla OHK, tj. Třída legií 1115 (v budově Máje). Mezi témata připravovaných workshopů budou patřit například flexibilní formy zaměstnání nebo mapování kompetencí a mnoho dalšího.

Job Point pro mladé bude své služby nabízet v pravidelných konzultačních hodinách, vždy ve STŘEDU od 9 do 15 hodin, případně       po předchozí domluvě i v jiných časech. Více informací naleznete na www.hkpe.cz, na emailové adrese projekty@hkpe.cz                   nebo na telefonu 725912112.

Pelhrimov_letak_NaSpravneMisto

Těšíme se na Vaši návštěvu!

Vítejte u dotazníkového šetření, jehož cílem je zjistit připravenost podniků na trend Průmysl 4.0.

Ti, kteří se s tímto trendem ještě nesetkali, si mohou níže přečíst velmi stručnou charakteristiku tohoto trendu.

Průmysl 4.0 je možné charakterizovat jako další fázi digitalizace průmyslu, která transformuje výrobu ze samostatných automatizovaných jednotek na plně integrovaná automatizovaná a průběžně optimalizovaná výrobní prostředí.

V rámci Průmyslu 4.0 vznikne nový druh továren tzv. „smart factory“ (inteligentní továrny), které budou schopny autonomní výměny informací, vyvolání potřebných akcí v reakci na momentální podmínky a vzájemné nezávislé kontroly. Tyto činnosti budou probíhat pomocí kyberneticko-fyzických-systémů – CPS (Cyber-Physical Systems), které vzniknou díky vzájemnému propojení senzorů, strojů a IT systémů. CPS budou vzájemně reagovat a analyzovat data, aby mohly předpovídat případné chyby či poruchy, konfigurovat samy sebe a v reálném čase se přizpůsobovat změněným podmínkám. V inteligentních továrnách budou vznikat „smart products“ (chytré produkty), které budou jednoznačně identifikovatelné a lokalizovatelné a zároveň budou znát nejen svou historii a aktuální stav, ale také alternativní cesty, jež vedou ke vzniku finálního produktu.

V případě, že byste se chtěli dozvědět více informací o trendu Průmysl 4.0 nebo měli jakýkoliv dotaz, mě prosím kontaktujte na xkopj34@vse.cz

Průzkum obsahuje: 25 otázek, prohlášení o zachování soukromí.

Tento průzkum je anonymní.
Záznam odpovědí průzkumu neobsahuje žádné identifikační údaje o vás s výjimkou otázek obsažených v průzkumu, které se na údaje explicitně dotazují. Pokud pro přístup k průzkumu používáte přístupový kód, můžete být klidná(ý), přístupový kód není k odpovědi přiřazen. Je uložen v oddělené části databáze a je pouze označen, zda jste průzkum vyplnil(a) či ne. Přístupový kód nelze s odpovědí žádným způsobem spárovat.

Tento odkaz rozklikněte a přejdete na dotazníkové šetření: http://prumysl40.weben.cz/

instrukce

Byla vydána příručka, která vám přehledně a srozumitelně představí nový Zákon o zadávání veřejných zakázek.

Veřejné zakázky 2016

Příručka Veřejné zakázky 2016

 

„Na správné místo“ je název nového projektu, který od 1. února 2017 realizuje Okresní hospodářská komora Pelhřimov. Cílem projektu je zvýšit zaměstnanost nezaměstnaných osob, zvýšit pro ekonomicky neaktivní osoby orientaci v požadavcích trhu práce a také zvýšit motivaci a rozmanité kompetence k uplatnění se na trhu práce.

Cílovou skupinou jsou uchazeči a zájemci o zaměstnání mladší 25 let a jedná se tedy o projekt zaměřený na mladé lidi a absolventy různých škol a profesí. Tomu odpovídají i klíčové aktivity projektu, kterých je celkem šest a budou realizovány v průběhu dvou let. Jedná se o motivační aktivity s názvem Firemní dny, workshopy s personalisty, kurzy finanční gramotnosti, rozvoj IT kompetencí, exkurze ve firmách i zřízení kontaktního místa s názvem Job Point pro mladé. Zde se mladým uchazečům o zaměstnání dostane individuálního motivačního poradenství,  či se budou moci zúčastnit skupinových workshopů na různá témata.

Nabízené služby: (klíčové aktivity)

Firemní dny
Budou realizovány motivační aktivity zaměřené na zvýšení orientace v požadavcích trhu práce a aktivity ke zvýšení osobní motivace cílové skupiny k vyhledání zaměstnání. Firemní dny formou soustředění zaměstnavatelů na jedno místo a organizace setkání s cílovou skupinou.
Workshopy s personalisty
Aktivita zaměřená na zvýšení orientace v požadavcích trhu práce a ke zvýšení motivace účastníka k vyhledání zaměstnání a k zařazení do dalších aktivit projektu. Cílová skupina získá přehled o odborných asociálních požadavcích zaměstnavatelů (např. umět jednat s lidmi, nést odpovědnost, komunikace, loajalita, sebereflexe, flexibilita, respektování autorit atd.). Předpokládá se zapojení především žáků z posledních ročníků škol, ale v menší míře i zájemců a neaktivních osob.
Finanční gramotnost
Realizace za účelem rozvoje základních kompetencí cílové skupiny a snazšího uplatnění na trhu práce. Současně se zvýší motivace účastníka k vyhledání zaměstnání a pomůže zamezit demotivaci k uplatnění na trhu práce v důsledku upadnutí do "dluhové pasti" (nejrozšířenější důvod ekonomické neaktivity).
Rozvoj IT kompetencí
Realizace za účelem rozvoje základních kompetencí cílové skupiny a snazšího uplatnění na trhu práce. V době přicházející digitalizace (4. průmyslová revoluce) získá účastník kompetence, které mu umožní lepší uplatnění na trhu práce.
Job Point pro mladé
Zaměřeno na poradenskou a informační činnost a motivující účastníka k vyhledání zaměstnání, aktivní pomoc při umístění účastníka projektu na trhu práce a jeho zapracování.
Poradce poskytuje veškeré individuální služby pro cílovou skupinu a organizuje skupinové workshopy. Dále se zabývá vyhledáním vhodného pracovního uplatnění na trhu práce pro cílovou skupinu a domlouvá se zaměstnavateli konkrétní podmínky pro proces zapracování mladého zájemce o práci.
Exkurze ve firmách
Aktivita zaměřená na zvýšení orientace v požadavcích trhu práce a ke zvýšení motivace účastníka k vyhledání zaměstnání a k zařazení do dalších aktivit projektu.
Realizace exkurzí v místě u zaměstnavatele (možnost prohlédnout hlavní provozy, konkrétní pracovní prostředí a zázemí). Získání povědomí o firmách z daného oboru a regionu.

Na správné místo_leták

Na správné místo představení

Projekt je podpořen Operačním programem Zaměstnanost z evropských dotačních fondů.

Tak jako každý rok i letos Hospodářská komora České republiky pro Vás připravila aktualizované vydání souhrnné příručky určené živnostníkům, malým a středním podnikům s názvem Příručka pro podnikání.

dozvíte se, jaký je rozdíl mezi OSVČ a obchodní společností
• zjistíte, kolik stojí zahájení vlastní podnikatelské činnosti i jak nejlépe podnikání ukončit
• získáte přehled o finančních a daňových souvislostech podnikání
• jste-li zaměstnavatelé, oceníte přehled pracovněprávní problematiky včetně vzoru pracovní smlouvy a vzor typické rámcové kupní smlouvy
• naleznete zde vzor a podrobný komentář ke smlouvě o dílo, což je v praxi řemeslníků nejčastěji používaný smluvní typ 

Příručka pro podnikání 2017

 

V jeden čas na jednom místě máte příležitost konzultovat své záměry či jen načerpat informace o dotačních titulech z nejžádanějších operačních programů a jiných zdrojů dotací v České republice. Zástupci organizací administrujících příslušné dotační tituly na Vás budou připraveni u jednotlivých konzultačních stolků.

Soubory ke stažení:

Veletrh dotačních příležitostí [PDF, 408.01 kB]

Vysoká škola polytechnická Jihlava nabízí firmám vzájemnou spolupráci.

Vysoká škola polytechnická Jihlava (VŠPJ) má zájem na oboustranně výhodné dlouhodobé i jednorázové spolupráci s firmami, která podpoří plnění hlavního poslání vysoké školy.

Možné oblasti spolupráce:
• nabídka praxí pro studenty VŠPJ,
• realizace společných projektů,
• návrhy na témata bakalářských/magisterských prací studentů,
• finanční podpora konkrétních aktivit VŠPJ (vydávání odborných časopisů, dar, příspěvek či dotace do Fondu pro rozvoj lidských zdrojů VŠPJ, atd.), věcné dary (software, hardware, učební pomůcky, atd.), cílená finanční podpora studentů,
• partnerství s námi (pozice partnera či hlavního partnera VŠPJ).

VŠPJ nabízí také služby v oblasti celoživotního vzdělávání, ECDL testování, služby Empirického centra Vysočiny, pronájem prostor, pronájem reklamních ploch, stravovací služby a ubytovací služby.

Více informací: https://www.vspj.cz/firmy-praxe-spoluprace/spoluprace-s-vspj

Soubory ke stažení:

Leták nabídka VSPJ [PDF, 1.31 MB]

Představenstvo Okresní hospodářské komory Pelhřimov na svém jednání představenstva schválilo vytvoření Digitální a kreativní sekce. Jejím předsedou se stal pan Zdeněk Martínek, jednatel společnosti První pozice s.r.o.

Digitální a kreativní sekce je dobrovolným poradním orgánem představenstva OHK PE, který je platformou pro komunikaci obdobně odborně zaměřených subjektů v okrese Pelhřimov. Ve své kompetenci bude mít možnost navrhovat způsoby podpory podnikání firem, jejichž obor spadá pod odbornost sekce. Má možnost podávat návrhy řešení problémů ve svém oboru nebo příbuzných oborech podnikání. Další aktivitou sekce je příprava odborných stanovisek dle zadání představenstva OHK PE, zastupování OHK PE v pracovních skupinách a výborech a dále spolupráce s obdobnými odbornými týmy ostatních podnikatelských uskupení.

Potýká se také Vaše společnost s dlouhodobým nedostatkem pracovníků? Nabízíme Vám řešení prostřednictvím projektu Režim Ukrajina!

Hospodářská komora České republiky (HK ČR) navazuje na spolupráci s příslušnými ministerstvy ohledně rekrutování pracovních sil z Ukrajiny. HK ČR se již od loňského roku významně podílí na Pilotním projektu Ukrajina, který je zaměřen na zaměstnávání vysoce kvalifikovaných pracovníků z Ukrajiny, a nyní se HK ČR zapojila do Koncepce navýšení kapacity Ministerstva zahraničních věcí České republiky a Ministerstva vnitra České republiky za účelem vyřízení vyššího množství žádostí o zaměstnanecké karty (Režim Ukrajina). Tento postup byl vytvořen za účelem dosažení časových úspor při přijímání a vyřizování žádostí o zaměstnanecké karty pro ukrajinské občany, kteří budou na území ČR vykonávat kvalifikovanou práci.

http://www.komora.cz/pro-podnikani/zamestnanci-ukrajina/zarazeni-do-rezimu-ukrajina-3.aspx

V případě jakýchkoliv dotazů ohledně pilotního projektu nás kontaktujte, telefon: 565 322 004 nebo na e-mailové adrese: info@hkpe.cz.

Společnost MHA, s.r.o. již po čtvrté v řadě postoupila do krajského kola soutěže Vodafone Firma roku a poprvé se jim podařilo zvítězit v kategorii FIRMA ROKU 2016 Kraje Vysočina! Navíc již po třetí byli oceněni titulem ODPOVĚDNÁ FIRMA ROKU 2016 Kraje Vysočina.Blahopřejeme!

Slavnostní vyhlášení výsledků proběhlo 12. října ve fabrika hotelu, který si soutěž pro slavnostní předávání vybrala již podruhé. Tato soutěž patří svým všeoborovým a regionálním zásahem k největším podnikatelským kláním v České republice.

Do odborné poroty zasedl také předseda naší OHK Pelhřimov - Martin Plachý.

Vítězové jedenáctého ročníku podnikatelských soutěží postupují do celorepublikového finále, kde budou reprezentovat.

Zapojte se do vzájemné spolupráce s Vysokou školou polytechnickou Jihlava. V úterý 8. 11. 2016 se na půdě VŠPJ uskutečnil veletrh pracovních příležitostí Den firem JOBStart 2016.

Firmám škola nabídla účast na této akci jako příležitost pro zahájení či rozvoj vzájemné spolupráce.

Cílem Dne firem JOBStart 2016 je zprostředkovat zástupcům firem a institucí jejich prezentaci a umožnit přímý kontakt se studenty.

Studentům účast na těchto dnech pomáhá uvědomit si, jaké znalosti a dovednosti je potřeba rozvíjet pro úspěšné uplatnění na trhu práce a jak nastartovat svou kariéru.

V rámci Dne firem je možnost využít pro prezentaci vyhrazené místo (včetně připojení k internetu, parkování a občerstvení), kde si zástupci firem mohou umístit propagační materiály a věnovat se zájemcům z řad našich studentů i absolventů.

Zástupci firem měli možnost zrealizovat krátkou čtvrthodinovou přednášku na téma spojené s výběrem zaměstnanců do své organizace.

Fotografie z minulých ročníků naleznete zde: http://www.vspj.cz/firmy-praxe-spoluprace/den-firem-jobstart/historie-jobstartu.

V případě, že Vás nabídka partnerství či spolupráce s jedinou veřejnou vysokou školou se sídlem v Kraji Vysočina zaujala, kontaktujte nás na emailové adrese spoluprace@vspj.cz nebo na kontaktech níže:

Miloslav Vytasil, vedoucí kanceláře rektora

tel.: 567 141 106, 775 766 384

e-mail: miloslav.vytasil@vspj.cz

Kraj Vysočina vyhlašuje druhý ročník soutěže Cena hejtmana Kraje Vysočina za společenskou odpovědnost

cena-hejtmana

Záměrem Kraje Vysočina je ocenit snahy organizací, které do svých provozních činností integrují zájmy sociální, environmentální, etické, lidskoprávní a také zájmy zákazníků.

Cenu hejtmana Kraje Vysočina za společenskou odpovědnost uděluje Kraj Vysočina ve spolupráci se Sdružením pro oceňování kvality subjektům působícím v Kraji Vysočina. Podporu má i od Krajské hospodářské komory Kraje Vysočina, CZESHA – Unie školských asociací ČR, KOUS Vysočina, z. s., a Vysočina Education, p.o.

Schválené Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro udělení Ceny hejtmana Kraje Vysočina za společenskou odpovědnost najdete na www.kr-vysocina.cz/odpovednost.

Uzávěrka přihlášek je stanovena k 31. 1. 2017. Hodnoceny jsou zejména výsledky dosažené v roce 2016. Hlásit se je možné prostřednictvím přihlášky a dotazníku, které naleznete v přílohách tohoto článku nebo na webových stránkách www.kr-vysocina.cz/odpovednost.


Cena bude udělována v následujících kategoriích a podkategoriích:
a) soukromý sektor:
a1) zaměstnavatelé a jiné soukromé osoby vyvíjející ekonomickou aktivitu do 250 zaměstnanců včetně,
a2) zaměstnavatelé nad 250 zaměstnanců,
b) veřejný sektor:
b1) obce,
b2) ostatní.

V každé kategorii, respektive podkategorii budou oceněny nejvýše tři organizace v pořadí 1., 2. a 3. místo. Udělení Ceny na 1., 2. a 3. místě se osvědčuje listinou (diplomem). Udělení Ceny je spojeno s předáním upomínkového předmětu. Všem zúčastněným bude vyjádřeno poděkování za přínos v oblasti společenské odpovědnosti organizací. Poděkování bude spojeno s prezentací na medializovaném výsledkovém listě a s předáním děkovné listiny (diplomu).


Konzultovat záležitosti týkající se způsobu vyplnění dotazníků je možné na těchto kontaktních spojeních:
- Bc. Petra Spáčilová, specialistka pro CSR, Česká společnost pro jakost, Národní středisko podpory kvality,
tel.: 221 082 237, 602 635 769, e-mail: spacilova@csq.cz,
- Jana Činčárová, úřednice na úseku výchovy a vzdělávání, Krajský úřad Kraje Vysočina, tel.: 564 602 151,
e-mail: cincarova.j@kr-vysocina.cz.

Soubory ke stažení:

Inzerce [PDF, 531 kB]

CSO dotazník veřejný sektor ostatní [PDF, 802.16 kB]

CSO dotazník firmy [PDF, 831.29 kB]

CSO dotazník veřejný sektor obce [PDF, 645.74 kB]

Největší vědecký festival v České republice - za hranice známého 1. - 13. 11. 2016

tyden-vedy-a-techniky

http://www.tydenvedy.cz/index.html

Zástupci okresních komor Kraje Vysočina zasedali dne 11. října tentokrát v okrese Třebíč, kde navštívili hned několik míst. Jedno z nich bylo Ekotechnické centrum Alternátor, kde si hosté mimo jiné prohlédli i výstavu stavebnice Merkur. Právě takovéto pomůcky dětem pomáhají rozvíjet technické dovednosti, invenční myšlení a pomáhá zvyšovat zájem o technické obory.

Po návštěvě Alternátoru se celá skupina přesunula na jihovýchod okresu, kde navštívila Jadernou elektrárnu Dukovany. Zde ji přivítal ředitel elektrárny Miloš Štěpanovský, který všem zúčastněným zdůraznil nutnost výstavby pátého bloku Jaderné elektrárny Dukovany, která je jedním z nejdůležitějších zaměstnavatelů nejen na Třebíčsku, ale v rámci celého Kraje Vysočina.

Dále se členové Krajské hospodářské komory Kraje Vysočina přemístili na zámek v Dukovanech, kde jednali také o dalších vnitrokomorových záležitostech.

Praha, 22. srpna 2016 – Strojírenští kovodělníci, lisaři umělých hmot, řidiči nákladních automobilů, obkladači, svářeči v ochranné atmosféře, ale třeba i švadleny. Hospodářská komora ČR přijala od firem už 11 žádostí o obsazení prvních 65 pracovních míst zaměstnanci z Ukrajiny.

„Za prvních čtrnáct dní jsme úspěšně zpracovali osm žádostí na 41 uchazečů. U ostatních žádostí čekáme na doručení chybějících podkladových materiálů,“ potvrdil prezident Hospodářské komory ČR Vladimír Dlouhý s tím, že dle počtu přijatých telefonátů od zaměstnavatelů v posledních dnech Hospodářská komora ČR očekává v následujících měsících stovky dalších žádostí firem zapojit se do projektu zaměstnávání nízko a středně kvalifikovaných zaměstnanců z Ukrajiny. Projekt na urychlení vyřizování žádostí o zaměstnanecké karty schválila na konci července vláda ČR.

Jedním z prvních zájemců byla i společnost Abydos působící v Hazlově u Chebu. Firma zaměstnávající 200 pracovníků se zabývá opracováváním odlitků a povrchovými úpravami materiálů. V současnosti se marně snaží obsadit 12 míst pro strojírenské kovodělníky. „Věříme, že nám projekt umožní plynulý chod produkce a plnění zakázek, které bychom museli kvůli nedostatku pracovních sil začít odmítat,“ vysvětlila jednatelka společnosti Olga Kupec důvod, proč se do projektu zapojila.

Zaměstnavatelé, kteří potřebují obsadit volná místa ve výrobě, si s předem vytipovanými ukrajinskými pracovníky musí nejprve zajistit požadované dokumenty potřebné k podání žádosti na Hospodářské komoře ČR. Žádost o zařazení do projektu mohou zaměstnavatelé podat prostřednictvím datové schránky, poštou nebo jednoduše poslat emailovou zprávou.

Zaměstnavatelé musí nejprve neobsazené pracovní místo nabídnout prostřednictvím Úřadu práce občanům ČR. Až tehdy, jakmile nebude volné pracovní místo ani po 30 dnech obsazené, bude pozice zařazena do centrální evidence volných míst pro zaměstnaneckou kartu, a tudíž jej bude možné nabídnout i uchazečům z Ukrajiny.

Více informací naleznete na webu Hospodářské komory http://www.komora.cz/pro-podnikani/zamestnanci-ukrajina/zarazeni-do-rezimu-ukrajina-3.aspx

V rámci projektu může být vyhověno až 5000 žádostem ročně.

Zaměstnavatelé, kteří potřebují obsadit tisíce volných míst ve výrobě středně a nízko kvalifikovanými pracovníky z Ukrajiny, již mohou předkládat své žádosti Hospodářské komoře. Ta podnikatelům výrazně usnadňuje a zjednodušuje administrativní proces vyřizování žádostí. Rychlejší přijímání a vyřizování žádostí Ukrajinců o zaměstnanecké karty odsouhlasila vláda minulý týden.

„Vláda po dlouhodobém naléhání vyhověla Hospodářské komoře a dalším zaměstnavatelským svazům, jež od začátku požadovaly urychlení a zjednodušení vydávání zaměstnaneckých karet nízko a středně kvalifikovaným Ukrajincům, po kterých je obrovská poptávka průřezově ve všech oborech,“ upozornil prezident Hospodářské komory ČR Vladimír Dlouhý s tím, že v české ekonomice chybí více než 130 tisíc nástrojářů, obráběčů, svářečů, techniků, mechaniků a dalších zaměstnanců.
Zaměstnavatelé s předem vytipovanými ukrajinskými pracovníky si zajistí požadované dokumenty potřebné k podání žádosti na Hospodářské komoře ČR. Žádost o zařazení do projektu mohou zaměstnavatelé podat prostřednictvím datové schránky, poštou nebo jednoduše poslat emailovou zprávou.
Zaměstnavatelé musí nejprve neobsazené pracovní místo nabídnout prostřednictvím Úřadu práce občanům ČR. „Až tehdy, jakmile nebude volné pracovní místo ani po 30 dnech obsazené, bude pozice zařazena do centrální evidence volných míst pro zaměstnaneckou kartu, a tudíž jej bude možné nabídnout i uchazečům z Ukrajiny. Proto zde neobstojí argumenty odborářů, že by Ukrajinci měli brát místa Čechům,“ dodává Dlouhý.
Více informací naleznete na webu Hospodářské komory http://www.komora.cz/pro-podnikani/zamestnanci-ukrajina/zarazeni-do-rezimu-ukrajina-3.aspx. V rámci projektu může být vyhověno až 5000 žádostem ročně.

První přednáška se snídaní se uskutečnila dne 4. 8. 2016. Byli jste u toho?

O takzvané čtvrté průmyslové revoluci toho bylo napsáno mnoho. Co si ale pod pojmem Průmysl 4.0 konkrétně představit? Jaké jsou rozdíly mezi Českem a Německem, které je pro tuzemsko v zavádění průmyslu 4.0 nejdůležitějším zdrojem inspirace? A mají se lidé obávat, že jim roboti budou brát pracovní místa? I těmto otázkám se věnovala včerejší debata, kterou pořádal EurActiv ve spolupráci s EU Office České spořitelny. Této debaty se zúčastnil zástupce OHK Pelhřimov, Martin Plachý.