Návštěva Velvyslance USA na Vysočině

15. 04. 2019

Velvyslanec Stephen B. King zavítal i k nám na Vysočinu! Návstěvou poctil humpoleckou Galerii 8smička - zóna pro umění, kde se setkal s ženami podnikatelkami z Vysočiny a diskutoval s nimi o podnikatelských aktivitách na Vysočině. 

Setkání předcházela návštěva společnosti Hranipex Czech Republic k.s., kde se setkal se starostou města Humpolec panem Karlem Kratochvílem. 

Na organizaci této akce se podílelo Velvyslanectví USA v ČR, Krajská hospodářská komora Kraje Vysočina prostřednictvím Okresní hospodářské komory Pelhřimov a Galerie 8smička - zóna pro umění.