Podnikatelský koktejl 2018

21. 06. 2018

Rok se s rokem sešel a Okresní hospodářská komora Pelhřimov má za sebou další ročník Podnikatelského koktejlu. Tento rok se vše odehrálo 21. června 2018, zástupci významných firem a úspěšní podnikatelé měli možnost se opět setkat. Koktejl se uskutečnil v nově otevřené Humpolecké 8SMIČCE – zóně pro umění, kde si hosté mohli vychutnat příjemný podvečer v prostředí se současným a moderním uměním.


Celá akce byla odstartována krátkým seminářem na téma „Kvalita života v našem regionu záleží hlavně na nás“, kde hovořil pan Martin Plachý, předseda Okresní hospodářské komory a paní Marcela Straková, výkonná ředitelka Nadačního fondu 8smička, pod jejíž záštitou celá tato akce probíhala. Představil se také pan Zdeněk Martínek, jednatel společnosti První pozice, který krátce pohovořil o realizaci projektu „Osvěta průmyslu 4.0“.


Poté následovalo oficiální zahájení Podnikatelského koktejlu 2018, kde zazněly zdravice nejen z úst pana Plachého a paní Strakové, ale také ze strany vzácných hostů, kterými byli paní Jana Fischerová, náměstkyně hejtmana pro Kraj Vysočina a pan Jiří Kučera, starosta města Humpolce.


Hosté byli také pozváni na dvě komentované prohlídky napříč galerií, kde byla k vidění úžasná výstava, která nese název „Pocta suknu v kontextu umění“. 

Vše probíhalo za doprovodu příjemné hudby a nechybělo ani vynikající občerstvení ve formě různých druhů slaných a sladkých kanapek.