Elektronická evidence tržeb - EET

24. 11. 2016

Lektorský tým Hospodářské komory ČR přijel seznámit podnikatele s novým Zákonem č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb, kterým se zavádí povinnost online evidence plateb v hotovosti, platební kartou nebo jiným obdobným způsobem.

Přednášející aplikovali jednotlivá ustanovení nového zákona na příkladech z praxe. Seminář byl určen pro účetní, ekonomy, daňové poradce a všechny podnikatele, kteří budou podléhat režimu vedení elektronické evidence tržeb. Proběhla široká diskuze na toto téma, která se prolínala takřka celým programem.

V závěru vystoupil předseda Digitální a kreativní sekce pan Zděněk Martínek se svým příspěvkem zaměřeným na vybrané pasáře týkající se problematiky EET a E-shopů.