Etika a etiketa při práci s lidmi

06. 10. 2016

Lektorka seznámila účastníky semináře se základními pojmy v oblasti etiky a etikety, přičemž vše bylo doplněno praktickými ukázkami, tj. jak správně jednat s lidmi, jak se připravit na pracovní jednání, jak dobře navazovat nové pracovní kontakty nebo jak správně pracovat se zaměstnanci a zaměstnankyněmi. Seminář byl vhodný pro personalisty, obchodní zástupce, manažery, OSVČ a pro všechny, kdo v rámci pracovního rozvoje chtějí upevnit své etické jednání a chovat se dle firemní, pracovní i osobnostní etikety. Součástí kurzu byl také praktický návod, jak v rámci firmy vytvořit etický kodex, který se dlouhodobě ukazuje být kvalitním nástrojem pro zlepšování osobních vztahů na pracovišti a je také spolehlivou cestou k rozvoji firemní kultury.