Manažerská akademie 2023

23. 02. 2023

JIŽ OBSAZENO!

Zaměříme se na témata, která Vám pomohou rozvíjet manažerské znalosti a dovednosti. Pomůžeme Vám získat ucelenou a přehlednou představu o roli manažerů při vedení lidí, osvojíte si techniky manažerské práce a naučíte se nejen řešit různé manažerské situace, ale i správně a efektivně komunikovat.

Kurz je vhodný pro manažery všech úrovní, team leadery, mistry a pracovníky, kteří se na výkon pozice připravují.

1. den, 22.2.2023 8:00 – 16:30 hod. – Role vedoucího a vedení týmu

Čtyři role vedoucího a jejich zastoupení, kompetence vedoucího
Orientace na úkol, na atmosféru, procesy a potenciál členů
Diverzita týmu – rozdílnost lidí v pracovním týmu, psychologická typologie
Vznik a využití synergického efektu v týmu
Role v týmu a jejich vliv na efektivitu
Čtyři fáze projektového týmu
Specifika a odlišnosti vedení týmu v různých fázích spolupráce

2. den, 1.3.2023 8:00 – 16:30 hod. – Praktická manažerská komunikace

Z čeho se skládá efektivní komunikace
Srozumitelné sdělování a předávání informací
Komunikační styly a obrana proti manipulaci
Dovednost naslouchat a snížit riziko nedorozumění
Argumentace a přesvědčování
Konflikty na pracovišti a typy konfliktů
Vznik a vývoj konfliktu
Přístup ke konfliktu a strategie jeho řešení
Schopnost dojít k dohodě či kompromisu

3. den, 8.3.2023 8:00 – 16:30 hod. – Vedení pracovní porady a techniky řešení problému

Porada a její efektivní řízení
Týmová komunikace a práce se společnými informacemi
Facilitace jako způsob řízení pracovní porady
Role na poradě a práce se skupinou
Technické a organizační předpoklady porady
Kroky procesu řešitelské porady
Techniky týmového řešení problému
Základní principy a možnosti  rozhodování ve skupině

4. den, 15.3.2023 8:00 – 16:30 hod. – Motivace zaměstnanců a hodnocení

Podstata motivace a stimulace
Teorie situačního vedení a její aplikace v praxi
Zpětná vazba jako nástroj rozvoje
Dovednost sdělení ocenění a kritiky
Vedení manažerských rozhovorů
Hodnotící rozhovor
Vstupní, disciplinární a propouštěcí rozhovor
Koučující přístup a jeho základní principy

5. den, 22.3.2023 8:00 – 16:30 hod. – Osobní řízení, time management a zvládnutí stresu

Rovnováha mezi pracovním a osobním životem

Co ovlivňuje naše řízení času

Dimenze důležitosti, naléhavosti a práce s prioritami

Jak se vypořádat s dalšími „zloději času“

 Podstata stresu, jeho příčiny a reakce organismu

 Akutní stres a možnosti jeho zvládnutí

 Jak předcházet dlouhodobému stresu

 Psychické vyhoření

 Metody práce

Metody se opírají o interaktivní styl učení, zapojují účastníky do programu a akcentují přenos nových dovedností do konkrétní pracovní praxe. Kromě praktických cvičení na modelových situacích rámovaných krátkými shrnujícími vstupy budeme využívat i společné moderované diskuse a osobnostních dotazníků včetně interpretace. Budeme pracovat také s videoukázkami a metodickými filmy. Důležitou součástí kurzu je i diskuse nad konkrétními situacemi na pracovišti, sdílení zkušeností a vzájemná inspirace účastníků navzájem.

 

Lektorka: Ing. Magdalena Černá, lektorská a konzultační činnost v oblasti Vedení lidí a motivace, Firemní kultura a vnitrofiremní komunikace, Time management a stress management, Facilitace a vedení porady, Koučink, Komunikace, Zvládání konfliktu, Vyjednávání a argumentace, Vedení a řízení změn, Hodnocení zaměstnanců a jejich motivace, Kreativní řešení problémů aj., Facilitace změnových projektů a obtížných skupinových jednání, Týmové a individuální koučování, Supervize pracovního týmu, Konzultační činnost v oblasti personalistiky a řízení změny, Design a realizace assessment a development centre.

Místo konání: školící místnost OHK Pelhřimov, Dr. Tyrše 2176, 393 01 Pelhřimov