ON-LINE seminář "Hmotný a nehmotný majetek"

19. 10. 2022

Obsah semináře:

• výklad aktuálních předpisů,

• vymezení odpisovatele,

• způsoby pořízení dlouhodobého majetku,

• zařazení, vyřazení, převody uvnitř účetní jednotky,

• technické zhodnocení, modernizace, rekonstrukce,

• dopady do výsledku hospodaření,

• zařazování a vyřazování majetku,

• účtování pořízení zásob – způsob A nebo B,

• naskladnění, převody mezi sklady, vyskladnění, prodej zásob,

• inventarizační rozdíly,

• účtování nedokončené výroby,

• přirozené úbytky zásob, likvidace nespotřebovaných zásob,

• nejčastěji se objevující chyby a jejich řešení,

• vnitropodnikové směrnice.

 

Lektor: Ing. Miloš Lehejček, zkušený lektor financí, účetnictví a ekonomiky

Termín: středa 19. října, 8:00 – 16:30, přestávka 11:30 – 12:00 hod.

Místo: u Vás doma / v kanceláři prostřednictvím MS TEAMS (odkaz Vám do e-mailu zašleme den před konáním semináře)

 

Registrace je možná nejpozději do pátku 7. října 2022.