Finanční řízení pro nefinanční manažery

27. 04. 2022

Náplní semináře je vysvětlení ekonomických pojmů lidem, kteří nemají ekonomické vzdělání, ale chtějí se orientovat např. v ekonomických výkazech.

Obsah semináře:

 

Lektor: Ing. Pavel Dittrich, zkušený ekonom a lektor

Termín: středa 27. dubna a čtvrtek 28. dubna, 7:30 – 16:00, přestávka 11:30 – 12:00

Místo: u Vás doma / v kanceláři prostřednictvím MS TEAMS (odkaz Vám do e-mailu zašleme den před konáním semináře)

 

Pro firmy, které již mají vyřízenou podporu De minimis je registrace možná nejpozději do čtvrtka 21. dubna 2022. 

Pro firmy, které podporu De minimis vyřízenou nemají, je pro vyřízení potřebné administrativy registrace možná nejpozději do pondělí 11. dubna 2022. 

Kapacita kurzu je omezena!

 

Podmínky, které je nutné splnit: