Fakturace, doklady

31. 05. 2022

V úterý 31. května 2022 se konal seminář na téma Fakturace, doklady“.

Obsah semináře:

• podklady pro fakturaci

• provádění fakturace na základě uzavřených smluvních vztahů

• lhůty vystavování účetních dokladů – jaké existují lhůty

• saldokonto přijatých a vydaných faktur

• záloha a závdavek

• faktura v cizí měně a měnová doložka, faktury v cizím jazyce

• druhy účetních dokladů a vzor pokladního dokladu výdajového,

• bankovní výpisy v listinné podobě, v elektronické podobě

• ostatní interní účetní doklady

• oběh účetních dokladů a podpisové vzory, doporučené postupy

• náležitosti a podmínky elektronické fakturace

• členění faktur, náležitosti faktur, příklady faktur

• vystavování a účtování faktur

• opravné doklady, reklamace, přefakturace