Fakturace, doklady

31. 05. 2022

Obsah semináře:

• podklady pro fakturaci

• provádění fakturace na základě uzavřených smluvních vztahů

• lhůty vystavování účetních dokladů – jaké existují lhůty

• saldokonto přijatých a vydaných faktur

• záloha a závdavek

• faktura v cizí měně a měnová doložka, faktury v cizím jazyce

• druhy účetních dokladů a vzor pokladního dokladu výdajového,

• bankovní výpisy v listinné podobě, v elektronické podobě

• ostatní interní účetní doklady

• oběh účetních dokladů a podpisové vzory, doporučené postupy

• náležitosti a podmínky elektronické fakturace

• členění faktur, náležitosti faktur, příklady faktur

• vystavování a účtování faktur

• opravné doklady, reklamace, přefakturace

 

Lektorka: Ing. Barbora Sekaninová, zkušená lektorka podvojného účetnictví, daňová specialistka

Termín: úterý 31. května, 8:00 – 13:00 hod.

Místo: u Vás doma / v kanceláři prostřednictvím MS TEAMS (odkaz Vám do e-mailu zašleme den před konáním semináře)

 

Pro firmy, které již mají vyřízenou podporu De minimis je registrace možná nejpozději do úterý 24. května 2022.
Pro firmy, které podporu De minimis vyřízenou nemají, je pro vyřízení potřebné administrativy registrace možná nejpozději do čtvrtka 12. května 2022.
Kapacita kurzu je omezena!

 

Podmínky, které je nutné splnit: