ON-LINE seminář "Účtování v cizí měně"

14. 12. 2021

Zdokonalte a prohlubte si své znalosti v oblasti účtování. V rámci projektů Vzděláváním k rozvoji jsme pro naše členské firmy připravili kurzy zdarma.

Zájemci se mohou registrovat přes registrační formulář na konci této stránky nebo prostřednictvím e-mailu projekty@hkpe.cz. Pro vyřízení potřebné administrativy k přidělení podpory De minimis jsou registrace možné nejpozději do 3.12.2021! Kapacita kurzu je omezena! 

Obsah semináře:

•       kursy pro přepočet cizí měny (v účetnictví a u DPH) – řešení kursových rozdílů – dopad na daň z příjmů, kursové rozdíly při úhradě dluhů a inkasu pohledávky,

•       záloha v cizí měně a její vyúčtování – kursové rozdíly,

•       základní kapitál a cizí měna – vznik společnosti, zvyšování základního kapitálu,

•       finanční leasing v cizí měně – kursové rozdíly,

•       opravné položky k pohledávkám v cizí měně,

•       cestovní náhrady a přepočtové kursy,

•       závěrkové přepočty cizí měny – vyúčtování kursových rozdílů,

•       vnitřní směrnice účetní jednotky o přepočtu cizích měn a vzniku kursových rozdílů.

 

Lektorka: Kateřina Porubanová, DiS., specialistka a zkušená lektorka účetnictví, mezd a daní

Termín: úterý 21. prosince 2021, 8:00 – 16:30 hod.

Místo: u Vás doma / v kanceláři prostřednictvím MS TEAMS (odkaz Vám do e-mailu zašleme den před konáním semináře)

 

Podmínky, které je nutné splnit:

Účastník musí být zaměstnanec firmy, která je členem OHK Pelhřimov.
V době školení nesmí být na nemocenské, ošetřování, dovolené nebo na něj nesmí být čerpán Antivirus či podobné kompenzační programy.
Účastník musí splnit minimálně 70% docházky v probíhajícím kurzu.