Akademie pro manažery

18. 11. 2021

Zdokonalte a prohlubte si své znalosti v oblasti managementu a komunikace. V rámci projektu Vzděláváním k rozvoji Vysočiny II jsme pro naše členské firmy připravili kurzy zdarma.

Zaměříme se na témata, která Vám pomohou rozvíjet manažerské znalosti a dovednosti. Pomůžeme Vám získat ucelenou a přehlednou představu o roli manažerů při vedení lidí, osvojíte si techniky manažerské práce a naučíte se nejen řešit různé manažerské situace, ale i správně a efektivně komunikovat. Kurz je vhodný pro manažery všech úrovní, team leadery, mistry a pracovníky, kteří se na výkon pozice připravují.

Rozsah kurzu je 32 hodin, výuka bude probíhat ve 4 dnech po 8 hodinách. Přesné termíny a informace k obsahu naleznete níže. Zájemci se mohou registrovat přes registrační formulář na konci této stránky nebo prostřednictvím e-mailu projekty@hkpe.cz. Pro vyřízení potřebné administrativy k přidělení podpory De minimis jsou registrace možné nejpozději do 28.10.2021! Kapacita kurzu je omezena! 

 

18.11.2021, 8:00 – 16:30 hod. – Úvod do řízení provozu firmy, manažerská komunikace

 

19.11.2021, 8:00 – 16:30 hod. – Základy řízení – procesů, lidí, sebe

 

29.11.2021, 8:00 – 16:30 hod. – Vedení lidí, psychologie působení na lidi

 

30.11.2021, 8:00 – 16:30 hod. – „Kuchařka pro manažera“ aneb praktické rady pro vstup do světa manažerů

 

Místo konání: zasedací místnost OHK Pelhřimov, Dr. Tyrše 2176, 393 01 Pelhřimov (v případě nepříznivých epidemiologických podmínek Vás budeme včas informovat o změně)

Podmínky, které je nutné splnit: