ON-LINE seminář "Sociální podnikání v Kraji Vysočina"

05. 05. 2021

Zajímá Vás, jak může zadavatel podpořit účast sociálních podniků ve veřejných zakázkách nebo jaké sociální podniky působí na území Kraje Vysočina? Jaké jsou novinky na poli sociálního podnikání a jaké možnosti podpory se chystají na programovací období 2021+? Odpovědi na tyto a další otázky získáte na semináři, který pro Vás připravil Kraj Vysočina.
 

Termín: středa 5. 5. 2021 od  13:00 hod., on-line

 

Program:

·       Úvodní slovo

              Mgr. Hana Hajnová, náměstkyně hejtmana

·       Jak může zadavatel podpořit účast sociálních podniků ve veřejných zakázkách

              Mgr. Monika Dobrovodská, Expert pro odpovědné veřejné zadávání MPSV ČR

·       Možnosti podpory sociálního podnikání v OP Zaměstnanost plus 2021 – 2027

              Mgr. Terézia Nežiková, Vedoucí odd. projektů sociálního podnikání MPSV ČR

·          Podnikání pro lidi a planetu – souvislosti environmentálního sociálního podnikání a sociálního zemědělství

              Markéta Vinkelhoferová, Tematická síť pro sociální ekonomiku, Fair & Bio pražírna

·       Projekt CERUSI – podpora sociálních inovací ve venkovských oblastech

              Zdeněk Hanzal, Regionální rozvojová agentura jižních Čech

·       Dobrá praxe – příklady aktivit sociálních podniků v Kraji Vysočina

              Háta, o.p.s. - Mgr. Iveta Vrbová, MBA

              SEMITAM s.r.o. - Mgr. Martina Kadlecová

              PtL, s.r.o. - PhDr. Ing. Vít Skála, Ph.D.

              AKROBRAB s.r.o. - Bc. Miroslav Krajcigr DiS.

              FOVY s.r.o. - Mgr. Anna Šimonová

              Vrátka, z.s. - Irena Rybníčková

              Village Woman – Mgr. Marcela Severová

              Záchranná stanice Pavlov, o.p.s. - Ing. Zbyšek Karafiát, Ph.D.

·       Diskuse, různé

        

V případě Vašeho zájmu o účast prosím kontaktujte Ing. Lenku Matouškovou (e-mail: Matouskova.L@kr-vysocina.cz, tel. 724 650 278), od které včas obdržíte odkaz pro přihlášení do on-line prostředí a nezbytné organizační pokyny.