Webinář "Daně 2020 v příkladech"

04. 11. 2020

Vzhledem k aktuálním bezpečnostním opatřením se místo semináře uskuteční webinář.

Obsah webináře:

Na tradičním podzimním semináři procvičí lektor s účastníky na praktických příkladech daňové a účetní příklady. Tématem budou novinky roku 2020, starší problematické situace, legislativní zmatky v době epidemie a příprava na závěrky. Diskuse se dotkne také nejnovějších legislativních počinů v daňové oblasti. Účastníci semináře si mohou přinést k probrání jakékoliv vlastní téma, diskuse je vždy vítána.

 

Kdy: Ve středu 4. listopadu 2020 od 9.00 do 13.00 hod.

Kde: u Vás doma / v kanceláři, aplikace bude upřesněna před konáním semináře. 

Lektor: Ing. Václav Dvořák, MBA – daňový poradce a certifikovaný účetní, s přednáškovou činností má dlouholeté zkušenosti a spojuje teorii s praxí, účetnictví s daněmi

Cena pro členy OHK Pelhřimov: 1 200,- bez DPH, 1 452,- s DPH / osoba

Cena ostatní: 1 600,- bez DPH, 1 936,- s DPH / osoba

V ceně jsou zahrnuty studijní materiály.

Úhradu za seminář proveďte bankovním převodem na účet vedený u WSPK, č. ú.:  6300002929/7940, variabilní symbol: 20201104.

Následně Vám bude zaslán daňový doklad.

V případě, že se přihlášený účastník z jakéhokoliv důvodu nemůže zúčastnit, je povinen odhlásit se alespoň 2 pracovní dny předem. Pokud tak nebude učiněno, nárokuje si OHK Pelhřimov účastnický poplatek v plné výši.

Registrovat se

Webinář "Daně 2020 v příkladech"

Vyplňte název firmy, váš email, telefon a počet a jména osob.