Nemocenské pojištění a pojistné na sociální zabezpečení v roce 2016 a 2017

19. 01. 2017

Účelem semináře bylo podrobně objasnit změny, které v těchto oblastech nastanou od 1.1.2017, a upozornit na nejčastější chyby a nejasnosti vyplývající ze současné právní úpravy. Seminář byl určený pro mzdové účetní, personalisty a všechny ostatní, kteří zpracovávají mzdy zaměstnanců, pro osoby samostatně výdělečně činné a osoby, které pro ně zpracovávají účetnictví, jakož i pro ostatní zájemce o tuto problematiku.