Seminář "Vybrané kapitoly pro účetní"

02. 06. 2020

Lektor Ing. Václav Dvořák, MBA na semináři probral některé koronavirové podpory státu a s tím související různá opatření včetně legislativy. Dále se rozsáhleji zabýval metodickými postupy při uzavírání DE a PÚ, včetně zpracování DAP, které se mu osvědčily v praxi. Tématem byly rovněž mezinárodní obchody, a to z pohledu DPH i daně z příjmů. Jedním z témat byla také podrobná práce s pohledávkami při uzavírání účetnictví.