Seminář s Gen. Ing. Andorem Šándorem

12. 02. 2020

Ve středu 12. února 2020 se uskutečnila přednáška na téma „Jak bezpečný je svět, ve kterém žijeme?“, kterou vedl uznávaný bývalý náčelník vojenské zpravodajské služby a bezpečnostní poradce pan Gen. Ing. Andor Šándor. Během setkání nastolil různá aktuální témata, která byla věnována především problematice bezpečnosti, ať už v rámci České republiky či zahraničí, nebo hrozbě terorismu. Ve druhé části pak proběhla diskuse, při které se generál Šándor snažil zodpovědět každý dotaz v sále, který doplnil svými postřehy. Zájemci si na konci celé akce mohli zakoupit jeho knižní publikaci „Jak přežít nejen teroristický útok“, kterou autor na místě osobně podepsal.

Tisková zpráva Andor Šándor