Dvojseminář "Daně od 2020 (mimo DPH), DPH od 2020"

04. 02. 2020

Minulý týden se uskutečnil dvojseminář „Daně od 2020, DPH od 2020“, který vedl zkušený lektor, daňový poradce a certifikovaný účetní, pan Ing. Václav Dvořák. Na semináři se účastníci dozvěděli novinky týkající se daní, sporné oblasti, vybrané novinky účinné od roku 2019, které jsou významné pro uzávěrku roku 2019 a měli též i dostatek prostoru, aby kladli nejrůznější otázky, jež je zajímali. Hlavním tématem byly novely jak zákona o daních z příjmů, tak i ostatních zákonů významných pro práci účetních. V druhé části semináře lektor přítomné seznámil s novelou zákona o DPH, která nabude v platnost 2020.