Seminář "Celní předpisy v roce 2020"

14. 01. 2020

V úterý 14. 1. 2020 se uskutečnil seminář, který byl určen zejména pro společnosti obchodující se zbožím přes hranice Evropské unie a pro celní specialisty. Cílem bylo poskytnout aktuální přehled o vývoji celní legislativy, preferenčního obchodu, obchodně-politických opatření a o změnách týkajících se mezinárodního obchodu. Účastníci semináře získali informace o změnách očekávaných v roce 2020, poté byl dán prostor k diskusi o praktických problémech z každodenní praxe dovozu a vývozu zboží.