Faktura od A do Z - dvojseminář

20. 06. 2019

Fakturace od A do Z - dvojseminář

Cílem semináře je seznámit účastníky s problematikou fakturování a se změnami v roce 2018. Seminář je určen pro fakturanty, administrativní pracovníky, pracovníky skladového hospodářství, vedoucí pracovníky, podnikatele, účetní, sekretářky, asistentky.

Program semináře:

Kdy: 20. června 2019, od 9.00 do 16.00 hod.
Kde: místo konání semináře bude upřesněno

Lektor: Květoslava Novotná

Cena pro členy OHK Pelhřimov: 1700,- vč. DPH za osobu
Cena ostatní: 2100,- vč. DPH za osobu

V ceně je zahrnuto občerstvení a studijní materiály.

 

 

V případě úhrady bankovním převodem částku převeďte na účet vedený u WSPK, č. ú.:  6300002929/7940, variabilní symbol: 20062019.

Potvrzení o provedené platbě předložte před zahájením semináře. Daňový doklad obdržíte u prezence nebo vám bude zaslán emailem.

V případě, že se přihlášený účastník z jakéhokoliv důvodu nemůže zúčastnit, je povinen odhlásit se alespoň 2 pracovní dny předem. Pokud tak nebude učiněno, nárokuje si OHK Pelhřimov účastnický poplatek v plné výši.

Přihlášky zasílejte na e-mailovou adresu: info@hkpe.cz nejpozději do 17.6.2019