Daň z příjmů právnických osob za rok 2018, Daň z příjmů fyzických osob za rok 2018

24. 01. 2019

Dne 24. 1. 2019 se v nových prostorách Okresní hospodářské komory Pelhřimov uskutečnil dvoj-seminář na téma: "Daň z příjmu právních osob za rok 2018 a daň z příjmu fyzických osob za rok 2018".

Předmětem dopoledního semináře byla témata jako:

Poplatníci DPPO, předmět daně, základ daně, položky snižující základ daně a daňová ztráta, účetní a daňové odpisy, problematika dlouhodobého majetku, výdaje vynaložené na dosažení, zajištění a udržení příjmů – vybraná problematika § 24 a 25 (zaměstnanecké benefity, kniha jízd nebo výdajový paušál, obvyklé ceny, bezúročné půjčky a další), úpravy základu daně – zvýšení, snížení dle § 23, daňové přiznání k dani z příjmů právnických osob – nejčastější chyby (výsledek hospodaření z účetnictví, opravné položky, rezervy, odčitatelné položky, slev, daňová ztráta, dodatečné daňové přiznání), účetní závěrka 2018 – změny v rozvaze.


Předmětem odpoledního semináře byla témata jako:

Kdo a kdy musí podávat přiznání k dani z příjmů fyzických osob za rok 2018, platné typy formulářů a obsah jednotlivých řádků, zdanitelné příjmy fyzických osob podle jednotlivých oddílů daňového přiznání dle § 6 až 10, solidární zvýšení daně, uplatňování nezdanitelných částek, částky upravující základ daně, slevy na dani, rozdělení na spolupracující osoby, rozdělení na účastníky společnosti bez právní osobnosti, přenos údajů z daňové evidence do daňového přiznání, přenos údajů z účetnictví do daňového přiznání, využití paušálních výdajů podle legislativy 2016 nebo 2017, daňově uznatelné výdaje, stručné informace o změnách – porovnání 2018 -2019, novinky pro rok 2019 dle aktuální legislativy.

Lektorkou byla Květoslava Novotná.