Daňové novely 2019 - dvojseminář

06. 02. 2019

Ve středu 6. 2. 2019 proběhl ve velkém zasedacím sále na Městském úřadě Pelhřimov plánovaný dvojseminář: „Daňové novely v roce 2019“, který organizovala Okresní hospodářská komora Pelhřimov.

Lektorem nebyl nikdo jiný, než Ing. Václav Dvořák, který dorazil až z Příbrami. Na semináři probral novely zákona o daních z příjmů, zákona o DPH a dalších zákonů důležitých pro práci účetních, které budou účinné pro rok 2019. V rámci semináře účastníkům připomněl některé pasáže novel z roku 2018, které jsou důležité pro závěrku roku 2018. Probral rovněž metodiku finanční správy vydanou v průběhu roku 2018 a také některé významné daňové judikáty. V průběhu semináře byl i prostor k diskusi na jakékoliv účetní a daňové téma.