Celní novinky v roce 2019

08. 01. 2019

Dne 8. 1. 2019, proběhl v prostorách Okresní hospodářské komory Pelhřimov seminář "Celní novinky v roce 2019". 

Seminář byl určen pro zástupce firem obchodujících přes hranice Evropské unie, kteří chtěli získat aktuální přehled o vývoji celní legislativy, obchodně-politických opatření a mezinárodních dohod týkajících se obchodu se zbožím. Účastníci semináře obdrrželi základní informace o změnách očekávaných v roce 2019 a jim byl dán prostor k diskusi o praktických problémech z každodenní praxe dovozu a vývozu zboží. Seminář byl zaměřen zejména na tyto oblasti:

•           Implementace celního kodexu Unie a jeho praktické dopady

•           Aktuální novely celních předpisů a obchodně-politických opatření

•           Novinky v oblasti preferenčních dohod a Všeobecného systému preferencí

•           Brexit

•           Diskuse, odpovědi na dotazy účastníků

Lektor: Ivona Klabouchová – specialista zejména na problematiku celního tarifu, preferenčního obchodu a původu zboží, lektorka v systému vzdělávání celní správy i v kurzech pro obchodní veřejnost.