Zdravotní pojištění ve mzdové účtárně - změny v roce 2018 a 1. 1. 2019

20. 11. 2018

Dne 20. 11. 2018 měly nové prostory Okresní hospodářské komory Pelhřimov premiéru při příležitosti konání semináře na téma Zdravotního pojištění v roce 2018. Lektor Ing. Antonín Daněk, specialista ve zdravotním pojištění, přítomné seznámil se změnami, které souvisí s právními úpravami s dopady do placení zdravotního pojištění zaměstnavateli, samoplátci včetně plateb pojistného státem, aktualitami s ohledem na vývoj legislativy a s postupy zaměstnavatele v návaznosti na přijaté změny. Lektor vše ukázal na praktických příkladech.