Vybrané kapitoly pro účetní

31. 05. 2018

Jarní seminář přinesl výběr několika různorodých kapitol. V první části lektor probral důležité kapitoly z daňového řádu, které by měla dobrá účetní znát. Jednalo se např. o vztahy mezi poplatníkem a správcem daně, vzájemná práva a povinnosti. Další část přinesla rekapitulaci informací v oblasti sociálního a zdravotního pojištění. Dále se lektor dotkl problematiky dotací a osvobozených příjmů. Poslední část byla věnována výpočtu cestovních náhrad, zejména na řešených příkladech.