GDPR a jeho aplikace v praxi

05. 04. 2018

GDPR neboli obecné nařízení o ochraně osobních údajů je za dveřmi, a proto by měly být všechny firmy již alespoň rámcově seznámeny s tím, co nového přináší a v jakém rozsahu se té či oné firmy GDPR dotkne. Detailněji jsme si přiblížili právní úpravu v GDPR, co by firmy z pohledu GDPR měly řešit a pomocí praktických příkladů si ukázali, jak některé věci v praxi aplikovat. Cílem tohoto seminářebylo poskytnout posluchačům komplexní právní přehled o problematice nařízení GDPR doplněný rovněž  o praktické příklady a ukázky, včetně aktuálních doporučení.