Povinně zveřejňované informace dle § 5 zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů, najdete na webu HK PE dle jednotlivých agend.

Důvod a způsob založení: zákon č. 301/1992 sb., o Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky, ve znění pozdějších předpisů: ZDE