Inspirativní debata s Patricií Čekanovou

18. 11. 2022

Ve středu 9. listopadu 2022 se uskutečnila, jako již tradičně v Dub Gallery, inspirativní debata s Patricií Čekanovou, prezidentkou Asociace komunitní energetiky.

Debata o budoucnosti komunitní energetiky, která by měla doznat velkých změn, přinesla náhled na zajímavé vize a zároveň možné řešení současných problémů na poli energetiky. Hlavním cílem inspirativní debaty bylo představit tento typ sdílení energie a jeho výhody či organizace a fungování energetických družstev a sdílení zkušeností komunitní energetiky ze zahraničí.

V průběhu debaty se rozproudila velmi zajímavá diskuze o způsobech přístupu ke komunitní energetice v rámci možných potencionálních uživatelů.