Inspirativní debata s Vratislavem Ludvíkem

19. 10. 2022

Ve středu 19. října 2022 jsme na naší inspirativní debatě přivítali pana Vratislava Ludvíka, předního českého experta z oblasti energetiky, ropného průmyslu a plynárenství v evropském kontextu. Dozvěděli jsme se zajímavé souvislosti v oblasti energetiky a plynárenství v kontextu aspektů minulosti, tak abychom pochopili vliv minulosti na současnou situaci. Již v šedesátých letech minulého století byly uzavřeny největší kontrakty o dodávkách zemního plynu mezi Ruskem a evropskými zeměmi Německem, Francií, Itálií, Rakouskem a samozřejmě také tehdejším Československem. S panem Ludvíkem jsme hovořili o závislosti na ruském plynu a o tom, zda je zemní plyn surovinou budoucnosti. Debata se uskutečnila v prostorách Dub gallery, kde právě probíhala výstava DVOJ – SMYSLNÝ Veronika  & Denisa – fotografie.