Inspirativní debata s Vítězslavem Schrekem

14. 06. 2022

Žijeme a podnikáme na Vysočině. Počet obyvatel Kraje Vysočina neustále klesá, průměrný věk jeho obyvatel naopak stoupá. Co s tím plánuje Kraj Vysočina udělat, zeptali jsme se. Ekonomická úroveň Kraje Vysočina, měřeno průměrnou mzdou, hrubým domácím produktem, mírou nezaměstnanosti, patří k průměru České republiky.

V úterý 14. června 2022 se uskutečnila další z našich komorových Inspirativních debat. Tentokrát jsme v Dub gallery v Pelhřimově přivítali pana Vítězslava Schreka, hejtmana Kraje Vysočina, s kterým naši členové diskutovali o budoucnosti Kraje Vysočina, o potřebách podnikatelů, o možnostech rozvoje našeho regionu a příležitostech, energetice nebo likvidaci odpadů.