Inspirativní debata s Jaroslavem Maximiliánem Kašparů

11. 12. 2018

V úterý 11. 12. 2018 nás svou návštěvou v rámci Inspirativních debat poctil pan prof. Jaroslav Maxmilián Kašparů, který je nejen pedagogem, ale také řeckokatolickým knězem, který se 44 let věnoval oboru psychiatrie.

Debata se jako vždy uskutečnila v prostorách Dub Gallery v 17.00 hod. První z témat, kterému se pan Kašparů věnoval bylo „Jsou vztahy a stavy bludný kruh?“, kdy popisoval vzájemnou provázanost mezi těmito aspekty, a jak zde velice rychle může vzniknout začarovaný kruh. Zmínil, že vypracoval schéma podle, kterých diagnostikuje dnešní „choroby“ ve vztazích, které jsou nedílnou součástí života každého z nás a budujeme si je již v prenatálním období. Druhým tématem, které následovalo, bylo „Kam pluje lodní kapitán, kam směřujeme?“, kdy pan profesor kladl důraz na to, jak je důležité mít vytyčená pravidla „námořního provozu“ a že každý musí znát jméno přístavu, kam plout, tedy mít pevně stanovené cíle, kterých chceme dosáhnout. Podotkl, že v dnešním světě lidem chybí dostatečná motivace si cíle jako takové vytyčit a jít cestou k jejich dosažení.

Hosté Inspirativní debaty měli možnost, při této příležitosti, zakoupení publikace s názvem „Nahoru a našišato“, která je druhým dílem vzpomínek Maxe Kašparů za poslední desetiletí, které strávil se svými klienty v psychiatrické ordinaci.