Digitální a kreativní sekce je dobrovolným poradním orgánem představenstva OHK PE, který je platformou pro komunikaci obdobně odborně zaměřených subjektů v okrese Pelhřimov.

Ve své kompetenci bude mít možnost navrhovat způsoby podpory podnikání firem, jejichž obor spadá pod odbornost sekce. Má možnost podávat návrhy řešení problémů ve svém oboru nebo příbuzných oborech podnikání. Další aktivitou sekce je příprava odborných stanovisek dle zadání představenstva OHK PE, zastupování OHK PE v pracovních skupinách a výborech.