„Vybrané aktuální problémy účetního a daňového světa“

14. 06. 2024

14.6.2024  proběhl tradiční seminář „Vybrané aktuální problémy účetního a daňového světa“, kterým provázel Ing. Václav Dvořák, MBA – daňový poradce a certifikovaný účetní, s přednáškovou činností má dlouholeté zkušenosti a spojuje teorii s praxí, účetnictví s daněmi.

Obsah semináře:

Seminář se bude věnovat vybraným a aktuálním problémům účetního a daňového světa. Lektor k nim dodá základní podklady, přičemž bude čerpat ze svého předchozího školení u KDP. Seminář bude dále postaven na otázkách, které si k rozboru a diskusi přinesou jeho účastníci. Bude se tedy jednat o výrazně diskusní seminář bez hranic.