„Efektivní cesta k prvnímu zaměstnání na Vysočině – projekt na podporu zaměstnanosti mladých lidí“

18. 03. 2024

Rádi bychom Vás informovali  o možnosti zapojení do projektu  „Efektivní cesta k prvnímu zaměstnání na Vysočině – projekt na podporu zaměstnanosti mladých lidí“.

Projekt je určen pro žáky a studenty posledních ročníků odborných učilišť a středních škol. Projekt si klade za cíl zvýšit orientaci mladých lidí na trhu práce a zprostředkovat jejich kontakt se zaměstnavatelskou sférou.

Registrační číslo: CZ.03.01.01/00/23_052/0002658

Datum zahájení realizace projektu: 1. 10. 2023

Datum ukončení realizace projektu: 30. 9. 2025