Digi na Pelhřimovsku

06. 02. 2024

Rádi bychom Vás informovali o možnosti se zapojit do našeho nového projektu "Digi na Pelhřimovsku".

Projekt má za cíl podpořit systémový rozvoj dalšího profesního vzdělávání zaměstnanců v oblasti digitálních dovedností a průmyslu 4.0 .

Proškolíme Vám ZDARMA Vaše zaměstnance v těchto oblastech:

Rozvoj digitálních dovedností v oblasti IT – vzdělávání, které obsahuje výhradně získání přenositelných digitálních kompetencí a IT dovedností, tj. například vzdělávání, které výhradně (či z významné části) spočívá v získání dovedností nezbytných k obsluze, tvorbě či správě softwaru, PC a počítačových sítí.

Rozvoj digitálních dovedností v oblasti Průmyslu 4.0, – vzdělávání, které souvisí s konceptem Průmyslu 4.0, robotizací a digitalizací práce a využíváním autonomních systémů a umělé inteligence. Zpravidla se jedná o vzdělávání zaměřené na získání specifických či nepřenositelných digitálních kompetencí, jako např. schopnost obsluhovat či programovat výrobní stroje přímo ve výrobě. Rovněž se do této kategorie řadí takové vzdělávání, kde digitální dovednosti nejsou nutně primárním cílem vzdělávání, ale osvojení si digitálních kompetencí je důležitým prostředkem pro využívání, ovládání a správu digitálních nástrojů potřebných pro výkon povolání (např. účetnictví s využitím výpočetní techniky atd.).
Dále Vám na každou zapojenou osobu poskytneme mzdový příspěvek. Minimální počet odučených hodin na jednu osobu pro jednotlivé aktivity je 16 h a maximálně 80 h.

Doba realizace: 1.1.2024 - 30.9.2025.

Cílová skupina tohoto projektu jsou zaměstnanci našich členských firem, zejména MSP (malé střední podniky) včetně OSVČ. Účast velkých podniků je limitována, musíme dodržet převažující poměr reálně vykázaných výdajů ve prospěch MSP, a to v maximální míře 20 % pro velký podnik.

V případě zájmu nebo doplnění informací nás neváhejte kontaktovat.