"Zkušenosti s novelizací zákoníku práce a další chystané změny pro rok 2024"

17. 01. 2024

V úterý 16.1. 2024 se uskutečnil seminář  "Zkušenosti s novelizací zákoníku práce a další chystané změny pro rok 2024"

Program semináře:

•             Úvodní shrnutí změn pracovněprávních předpisů

•             Schválené znění transpoziční novelizace zákoníku práce

•             Informační povinnost zaměstnance o pracovních podmínkách

•             Zásadní změny v dohodách o pracích konaných mimo pracovních poměr

•             Rozvrhování pracovní doby, překážky v práci, příplatky a dovolená u dohod

•             Zvláštní pracovní podmínky při péči o jiné osoby

•             Flexibilní rozvrhování pracovní doby

•             Nastavení podmínek práce na dálku a homeworkingu

•             Elektronické sjednávání smluv se zaměstnancem

•             Elektronické doručování písemností Odměňování, minimální a zaručená mzda

•             Změny v agenturním zaměstnávání

•             Navrhované odvody pojistného z DPP, povinnosti zaměstnavatele

•             Další legislativní novinky v pracovním právu

•             Řešení modelových situací z praxe

•             Další aktuální informace, diskuze, odpovědi na dotazy

Lektor: Prof. JUDr. Petr HŮRKA, Ph.D. Univerzitní profesor, lektor a konzultant na pracovní právo a právo sociálního zabezpečení,  člen Legislativní rady vlády, dříve působil jako náměstek pro legislativu a pracovněprávní vztahy, řídil práce na klíčových novelizacích pracovněprávních předpisů.