Velká novela zákoníku práce 2023

19. 09. 2023

V úterý 19.9.2023 proběhl seminář "Velká novela zákoníku práce 2023".

Seminář se zaměřil na stávající právní úpravu i připravovanou novelu zákoníku práce. Vysvětlil jednotlivé změny, které novelizace přináší.

Lektor JUDr. Adam VALÍČEK kladl důraz na individuální přístup, kdy bylo možné v průběhu celého semináře pokládat dotazy.

Obsah: