Setkání kariérových poradců základních škol Pelhřimovska

07. 04. 2022

Ve čtvrtek 7. dubna se u nás na komoře uskutečnilo první společné setkání kariérových poradců základních a středních škol Pelhřimovska, jehož cílem bylo vytvoření platformy pro odborníky z oblasti kariérového poradenství a další zájemce o tuto oblast zaměřenou na podporu kvality a dostupnosti kariérového poradenství a kariérového rozvoje, vzájemného sdílení zkušeností a předání příkladů dobré praxe.

Představili jsme kariérovým poradcům, kdo jsme, co děláme a umíme nabídnout v rámci spolupráce firem a škol. 

Pan Zdeněk Sadecký, vedoucí odboru školství, kultury a tělovýchovy MÚ Pelhřimov přítomné informoval o ukotvení stávající role kariérového poradce ve školském systému a představil závěry z návrhu koncepce Integrovaného systému kariérového poradenství tzv. desatero kariérového poradenství.

Zkušenosti z oblasti kariérového poradenství ze zahraničí konkrétně ze Švýcarska nám předal pan Josef Musil - FARMA POŘÍČÍ, s.r.o., který tam 14 let působil zpočátku jako kuchař později jako šéfkuchař a rád by předal své zúročené zkušenosti našim učňům a učitelům odborného výcviku.

Zástupkyně Vysočina Education paní Dolejská ve své prezentaci informovala o aktivitách projektu C4PE a I KAP II v souvislosti s podporou kariérového poradenství na Vysočině.

Paní Eva Havlíčková zase předala informace o projektu MAPII na území Pelhřimovska  o workshopech na téma osobního rozvoje, komunikace, sebepoznání, seberozvoje a programech dlouhodobé primární prevence.

Poté jsme se přesunuli na Vyšší odbornou školu a Střední školu hotelovou SČMSD v Pelhřimově, kde nás přívítal pan ředitel Libor Capák a paní Floriánová, zástupkyně ředitele školy pro praktickou výuku a představili nám svou školu. Exkurze ve škole obsáhla také ukázku praktického vyučování zakončenou společným obědem připraveným žáky školy.

Všem zapojeným subjektům tak chceme vyjádřit své díky za účast a podnětné připomínky k současné situaci v rámci kariérového rozvoje na našich školách.