Inovační vouchery 2022

13. 10. 2022

Kraj Vysočina i v tomto roce vyhlásil program na podporu inovačních aktivit firem Inovační vouchery 2022.

I letos je k dispozici 3,5 mil. Kč na nákup znalosti od vědecko-výzkumné instituce (měření, testování, návrhy funkčních vzorků nebo prototypů, design atd.) nebo expertní organizace související s digitalizací výrobního procesu. Novinkou pro letošní rok je výrazné prodloužení termínu pro příjem žádostí a také možnost podat dvě žádosti o dotaci. Nově nebudou žádosti hodnoceny dle specifických kritérií, ale v případě splnění formálních náležitostí budou navrhovány orgánům kraje k podpoře v pořadí jejich přijetí, až do okamžiku vyčerpání celkové alokace programu.

 

Žádost o dotaci ve výši 30 až 200 tisíc korun je možné podávat v termínu od 14. 3. 2022 do 13. 10. 2022. Minimální spoluúčast žadatele je stanovena na 30% hodnoty projektu. U projektů realizovaných v progresivních odvětvích definovaných v Krajské příloze Národní RIS3 strategie 2021+ za Kraj Vysočina je spoluúčast snížena na 20%. Nově může žadatel podat dvě žádosti o podporu.

 

Výzva programu Inovační vouchery 2022, včetně formuláře pro podání žádosti, povinných příloh žádosti a dalších dokumentů je k dispozici na webových stránkách Fondu, kde jsou nově k dispozici také návody pro žadatele.