PRŮMKATHON 2021

02. 12. 2021

TROUFNEŠ SI ZA 24 HODIN VYMYSLET A REALIZOVAT ŘEŠENÍ JEDNÉ ZE 4 VÝZEV?

PRAVIDLA SOUTĚŽE

Přihlášení:
- Pouze do jedné výzvy; lze jich řešit více, ale pouze v jedné výzvě
- Jedna škola může přihlásit více týmů v každé kategorii
- Každý tým musí být zapsán u jedné výzvy
- Týmy jsou tříčlenné
- Výzvu lze před potvrzením změnit
Autor zůstává autorem, je povinen firmám poskytnout dané řešení s časovou garancí
Po celou dobu akce (čtvrtek od 12:00 - pátek 12:00) se účastníci musí pohybovat pouze v areálu školy
Pokud u nějaké výzvy bude přihlášen pouze jeden tým, mají organizátoři právo tuto výzvu odstranit ze soutěže

REGISTRACE

FORMA - Hackathon proběhne hybridní formou, lze se zúčastnit online i offline

VÝZVY

IT kategorie:

Strojírenská kategorie:

ČASOVÁ OSA

1.den (čtvrtek 9. 12. 2021)
10:00 Oficiální zahájení + hlavní prezentace (seznámení s akcí + partneři)
11:00 Seznámení s výzvami (mentoři)
12:00 Hacking - start
19:00 Potvrzení výzvy

2.den (pátek 10. 12. 2021)
08:00 Workshop (pitch) (Martin Lahučký)
12:00 Hacking - konec
12:10 až 13:20 Prezentace
13:30 Zasedání poroty
17:00 Vyhlášení + ukončení akce

MÍSTO KONÁNÍ AKCE - Růžová 34, 393 01 Pelhřimov

CENY

IT Kategorie

Strojírenská kategorie

OBČERSTVENÍ V PRŮBĚHU AKCE - Jídlo a pití je pro účastníky zajištěno

ODPOČINEK - Pokud je spánek zvažován, prostory pro spánek zajištěny, je však potřeba si s sebou vzít karimatku a spacák

DALŠÍ OPATŘENÍ

Při vstupu do školy bude probíhat kontrola a vstup bude povolen pouze osobám, které předloží jedno z následujících osvědčení: