EGYPT - novinka pro import zboží do Egypta

01. 10. 2021

EGYPT - ACID NUMBER - pro import zboží do Egypta od 1. 10. 2021 platí nová legislativa, která zavádí v rámci řízení rizik předběžnou registraci v jejich el. celním systému Advance Cargo Information system/ACI.

Tento nový elektronický celní systém, který je spravován na veřejném webovém serveru NAFEZA, vyžaduje po dovozcích nahrání všech potřebných dokumentů na stanovený portál minimálně 48h před vysláním nákladu z domovského přístavu/letiště/či jiné platformy. Elektronický systém umožní egyptským úřadům monitorovat zboží a aplikovat systém řízení rizik.

Při registraci do sytému ACI získají dovozci jedinečné předběžné registrační číslo, které budou muset uvádět na dopravních dokladech včetně Certifikátu o původu zboží.

ACID NUMBER je možné uvádět v kolonce č. 5 určené pro poznámky nebo případně v kolonce č. 6 určené pro popis zboží. Další info ZDE.