Kompenzační programy COVID - 2021 a COVID - Nepokryté náklady

19. 04. 2021

29. března 2021 byla vyhlášena nejnovější kompenzační výzva COVID - 2021, která by měla nahradit dosavadní kompenzační programy mimo Antivirus a kompenzační bonus pro OSVČ. COVID - 2021 je alternativou k programu COVID - Nepokryté náklady. Firmy si mohou vybrat jednu z těchto dvou kompenzací, která je pro ně výhodnější. 

 

COVID 2021 je určen pro podnikatele a OSVČ, kterým v rámci jeho podnikatelské činnosti poklesly tržby za rozhodné období alespoň o 50%. Cílem je zmírnění negativních dopadů omezení spojených s opatřeními v boji proti pandemii nemoci COVID-19 na podnikatelské subjekty v České republice, spočívajících především v razantním poklesu tržeb. 

Program COVID - 2021 je možné kombinovat s programem Antivirus, který bude i s programem pro OSVČ pokračovat.

Příjem žádostí programu COVID 2021 bude otevřen od 12. dubna 2021 od 9:00 do 31. května 2021 do 16:00.

 

COVID - Nepokryté náklady je určen na uhrazení části nepokrytých fixních nákladů podnikatelům ve ztrátě, kterým v rámci jeho podnikatelské činnosti poklesly tržby za rozhodné období alespoň o 50%. Program je plošně zaměřený na firmy bez ohledu na sektor, vlastníka či počet zaměstnanců a pomůže s úhradou části nákladů/výdajů, které nejsou pokryty výnosy/příjmy.

Program COVID - Nepokryté náklady lze kombinovat s Antivirem a dalšími sektorovými programy (například COVID - Kultura, COVID - - Ubytování), přičemž výše těchto podpor sníží ztrátu, a tedy i základ pro výpočet dotace.

Příjem žádostí programu COVID - Nepokryté náklady bude otevřen od 19. dubna 2021 od 9:00 do 19. července 2021.

 

Bližší srovnání obou programů naleznete zde.

Nejaktuálnější informace ke koronavirovým opatřením i kompenzacím naleznete na COVID Portál nebo na Ministerstvo průmyslu a obchodu.