Kompenzační programy COVID - 2021 a COVID - Nepokryté náklady

28. 06. 2021

Od 28. června do 13. září budou moct podnikatelé žádat o podporu z druhé výzvy plošného programu COVID – Nepokryté náklady. Žádosti se budou, stejně jako dosud, podávat prostřednictvím informačního systému AIS MPO. V aktuální 1. výzvě ze stejného titulu lze žádosti podávat do 19. července.

Nadále platí, že všichni podnikatelé bez ohledu na sektor, mohou žádat o 60 % nepokrytých nákladů za rozhodné období, respektive 40 % nepokrytých nákladů pro podnikatele s majetkovou účastí státu nebo samosprávy. Pokud podnikatelé žádali o podporu z programu COVID – Nepokryté náklady v první výzvě, není nutná nová registrace, budou využita data o identifikaci žadatele a podání žádosti se tak usnadní.

O dotaci mohou žádat všichni podnikatelé, kterým v rozhodném období poklesl obrat alespoň o 50 % oproti stejnému období roku 2019. U 2. výzvy je rozhodným obdobím, tedy dobou, za kterou je možné podporu čerpat, letošní 1. duben až 31. květen. Pokud žadatel splňuje podmínku obratu pouze za duben, může podat žádost pouze za tuto dobu.

Za oba dva měsíce může jeden žadatel dostat podporu v celkové maximální výši 25 milionů Kč. Pokud je rozhodným obdobím pouze duben, maximální výše dotace na jednoho žadatele je 15 milionů Kč.

Více informací naleznete ZDE.


29. března 2021 byla vyhlášena nejnovější kompenzační výzva COVID - 2021, která by měla nahradit dosavadní kompenzační programy mimo Antivirus a kompenzační bonus pro OSVČ. COVID - 2021 je alternativou k programu COVID - Nepokryté náklady. Firmy si mohou vybrat jednu z těchto dvou kompenzací, která je pro ně výhodnější. 

 

COVID 2021 je určen pro podnikatele a OSVČ, kterým v rámci jeho podnikatelské činnosti poklesly tržby za rozhodné období alespoň o 50%. Cílem je zmírnění negativních dopadů omezení spojených s opatřeními v boji proti pandemii nemoci COVID-19 na podnikatelské subjekty v České republice, spočívajících především v razantním poklesu tržeb. 

Program COVID - 2021 je možné kombinovat s programem Antivirus, který bude i s programem pro OSVČ pokračovat.

Příjem žádostí programu COVID 2021 bude otevřen od 12. dubna 2021 od 9:00 do 31. května 2021 do 16:00.

 

COVID - Nepokryté náklady je určen na uhrazení části nepokrytých fixních nákladů podnikatelům ve ztrátě, kterým v rámci jeho podnikatelské činnosti poklesly tržby za rozhodné období alespoň o 50%. Program je plošně zaměřený na firmy bez ohledu na sektor, vlastníka či počet zaměstnanců a pomůže s úhradou části nákladů/výdajů, které nejsou pokryty výnosy/příjmy.

Program COVID - Nepokryté náklady lze kombinovat s Antivirem a dalšími sektorovými programy (například COVID - Kultura, COVID - - Ubytování), přičemž výše těchto podpor sníží ztrátu, a tedy i základ pro výpočet dotace.

Příjem žádostí programu COVID - Nepokryté náklady bude otevřen od 19. dubna 2021 od 9:00 do 19. července 2021.

 

Bližší srovnání obou programů naleznete zde.

Nejaktuálnější informace ke koronavirovým opatřením i kompenzacím naleznete na COVID Portál nebo na Ministerstvo průmyslu a obchodu.