Informace k testování a ochraně zaměstnanců

25. 10. 2021

Od 1. července je povinné i testování po příjezdu ze zahraničí. Povinný test před návratem do práce po dovolené se bude vztahovat jen na cizinu, stejnou podmínku pro dovolenkáře v ČR odmítla Legislativní rada vlády. Pracovníka bez testu zaměstnavatelé nebudou smět vpustit na pracoviště, výjimku budou mít naočkovaní. U ostatních se typ testu případně až samoizolace budou řídit covidovou rizikovostí státu, ze kterého člověk přijede.

 

Používání ochranného prostředku dýchacích cest na pracovišti, kterou jsme převzali z webu Ministerstva zdravotnictví ČR, vám uspřesňujeme některé informace, která nám .

Nadále (i po platnosti nového MO, a to od 25. 10. 2021) platí pro všechny osoby zákaz pohybu a pobytu bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa), kterým je respirátor nebo obdobný prostředek, který brání šíření kapének, ve všech ostatních v bodu 1 mimořádného opatření neuvedených vnitřních prostorech, tj. např. i pracoviště, kde dochází na stejném místě a ve stejný čas k přítomnosti alespoň 2 osob vzdálených od sebe méně než 1,5 metru. Tato povinnost se nevztahuje na osoby v době výkonu práce na pracovišti nebo v době výkonu jiné obdobné činnosti po dobu, kdy tuto činnost vykonávají na jednom místě bez přítomnosti jiné osoby než spolupracovníka.

Pozn.: Jedná se o textovou chybu ze strany MZ ČR. Platí, že povinnost se nevztahuje na osoby v době výkonu práce na pracovišti nebo v době výkonu jiné obdobné činnosti po dobu, kdy tuto činnost vykonávají na jednom místě bez přítomnosti jiné osoby.

Ne zcela jasná může být také informace v samotném závěru:

Dále je zaměstnavateli dána možnost, aby bez ohledu na ustanovení čl. I bodu 1 písm. b), a to zejména minimální vzdálenost 1,5 metru, stanovil v návaznosti na hodnocení rizik specifický postup používání ochranných prostředků dýchacích cest pro své pracoviště. V daném případě, pokud se nejedná o rizikový faktor, který je běžnou součástí práce, tak ochranný prostředek dýchacích cest není klasifikován jako osobní ochranný pracovní prostředek.

Pozn.: Dle vyjádření MZ ČR se má na mysli, že zaměstnavatel má možnost zhodnotit rizika na pracovišti a stanovit individuální postup používání ochranných prostředků dýchacích cest pro své pracoviště. Zjednodušeně řečeno, zaměstnavatel může v určitých případech, kdy je výkon práce spojen např. vysokou fyzickou námahou či na pracovištích se zvýšenou teplotou, přizpůsobit používání ochranných prostředků dýchacích cest. V této záležitosti se pokusíme zajistit další informace

 

Aktuální informací rovněž je, že celý příští týden bude dle domluvy mezi ministrem průmyslu a obchodu a ministrem zdravotnictví považován za „přechodný“, čímž firmám vznikne prostor pro pořízení dostatečného počtu ochranných prostředků dýchacích cest. V příštím týdnu tedy firmám nehrozí žádné sankce při nesplnění povinností vyplývajících z Mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví o nošení ochranných prostředků dýchacích cest s účinností od 25. října. V „ostrém“ režimu se tak ocitneme od 1. listopadu 2021.

 

Aktuální informace k testování zaměstnanců ve firmách naleznete na:

Hospodářská komora ČR

Ministerstvo průmyslu a obchodu

Ministerstvo zdravotnictví

 

Také představujeme firmy, jejichž testy lze použít ve spolupráci s pojišťovnami, a které se na nás s nabídkou testů či respirátorů obrátili.

IQS Group s.r.o. - Veronika Motalíková, +420 775 350 443, veronika.motalikova@smartcovid.cz (www.smartcovid.cz)

I.T.A. – Intertact s.r.o. - https://www.ita-intertact.com/

Abbott – Mgr. Alena Bergr, +420 739 003 774, +420 296 328 328, objednavky@abbott.comvíce informací zde

SPUR a.s. – Petr Jumar, +420 770 157 657, +420 577 601 643, petr.jumar@spur.cz (www.spur.cz)

CHIRONAX-DIZ s.r.o. – více informací zde

4BIZ B2B - více informací zde

Nantong Diagnos Biotechnology Co., Ltd. - více informací zde