Webinář "Novela zákoníku práce"

29. 10. 2020

Obsah webináře:

Parlamentem České republiky byla schválena zásadní novela zákoníku práce a některých dalších souvisejících zákonů. Zákon byl vyhlášen pod č. 285/2020 Sb. S dělenou účinností, a to k 30. 7. 2020 a k 1. 1. 2021 zavádí některé velmi podstatné věcné změny, především koncepční změnu dovolené, na něž je třeba se v dostatečném časovém předstihu připravit.

Lektor bude prezentovat nejdůležitějších věcné změny zásadních institutů zákoníku práce a souvisejících právních předpisů, mezi něž patří:

 

Seminář je zaměřen na praktické potřeby personalistů, mzdových účetních, vedoucích a dalších zaměstnanců podniků, škol, veřejných institucí a úřadů, územních samosprávných celků a všech, kteří se zajímají o problematiku pracovního práva a plní úkoly v této oblasti.

Kdy: Ve čtvrtek 29. října 2020 od 9:00 do 13:00 hod.

Kde: u Vás doma / v kanceláři, prostřednictvím MS Teams bude vytvořena pozvánka s přistupem, kterou každý účastník obdrží e-mailem

Lektor: Mgr. Tomáš Fabík - specialista v oblasti práva
 

Cena pro členy OHK Pelhřimov: 1 200,- bez DPH, 1 452,- s DPH / osoba

Cena ostatní: 1 600,- bez DPH, 1 936,- s DPH / osoba

Úhradu za seminář proveďte bankovním převodem na účet vedený u WSPK, č. ú.:  6300002929/7940, variabilní symbol: 20201029.

Následně Vám bude zaslán daňový doklad.

V případě, že se přihlášený účastník z jakéhokoliv důvodu nemůže zúčastnit, je povinen odhlásit se alespoň 2 pracovní dny předem. Pokud tak nebude učiněno, nárokuje si OHK Pelhřimov účastnický poplatek v plné výši.

Registrovat se

Webinář "Novela zákoníku práce"

Vyplňte název firmy, váš email, telefon a počet a jména osob.