Zdravotní pojištění 2021 - změny a situace řešené zaměstnavatelem v době krize

10. 12. 2020

Program semináře:
 

- změny ve zdravotním pojištění a v souvisejících právních předpisech v průběhu roku 2020 a k 1.1.2021
 

- výjimky, kdy se zdravotní pojištění neplatí
 

- minimální vyměřovací základ
 

- nižší příjmy zaměstnanců v důsledku pandemie, dopočty a doplatky do zákonného minima
 

- nařízená karanténa a postupy zaměstnavatele ve zdravotním pojištění
 

- skončení pracovního poměru a přečerpaná dovolená
 

- zaměstnávání osob ze zahraničí
 

- postupy OSVČ ve zdravotním pojištění


Účastníci obdrží pracovní materiál a budou mít možnost individuálních konzultací po skončení semináře.
 

Lektor: Ing. Antonín Daněk – odborník na problematiku zdravotního pojištění

Termín: čtvrtek 10. prosince 2020

Místo: Zasedací místnost Okresní hospodářské komory Pelhřimov, Dr. Tyrše 2176, Pelhřimov
 

Cena pro členy OHK Pelhřimov: 1200,- bez DPH, 1452,- s DPH za osobu

Cena ostatní: 1600,- bez DPH, 1936,- s DPH za osobu

V ceně je zahrnuto občerstvení a studijní materiály.

Úhradu za seminář proveďte bankovním převodem na účet vedený u WSPK, č. ú.:  6300002929/7940, variabilní symbol: 20201012.

Následně Vám bude zaslán daňový doklad.

V případě, že se přihlášený účastník z jakéhokoliv důvodu nemůže zúčastnit, je povinen odhlásit se alespoň 2 pracovní dny předem. Pokud tak nebude učiněno, nárokuje si OHK Pelhřimov účastnický poplatek v plné výši.

 

Registrovat se

Zdravotní pojištění 2021 - změny a situace řešené zaměstnavatelem v době krize

Vyplňte název firmy, váš email, telefon a počet a jména osob.