Seminář "Vybrané kapitoly pro účetní"

02. 06. 2020

Obsah semináře:
Lektor na semináři probere některé koronavirové podpory státu a s tím související různá opatření včetně legislativy. Dále se bude rozsáhleji zabývat metodickými postupy při uzavírání DE a PÚ, včetně zpracování DAP, které se mu osvědčily v praxi. Tématem budou rovněž mezinárodní obchody, a to z pohledu DPH i daně z příjmů. Jedním z témat bude podrobná práce s pohledávkami při uzavírání účetnictví. Určitě bude čas na jakékoliv dotazy účastníků semináře.

Kdy: V úterý 2. června 2020 od 9.00 do 13.00 hod.

Kde: Zasedací místnost Okresní hospodářské komory Pelhřimov, Dr. Tyrše 2176, Pelhřimov

Lektor: Ing. Václav Dvořák, MBA – daňový poradce a certifikovaný účetní, s přednáškovou činností má dlouholeté zkušenosti a spojuje teorii s praxí, účetnictví s daněmi

Cena pro členy OHK Pelhřimov: 1 200,- bez DPH, 1 452,- s DPH / osoba
Cena ostatní: 1 600,- bez DPH, 1 936,- s DPH / osoba

V ceně je zahrnuto občerstvení a studijní materiály.

Registrovat se

Seminář "Vybrané kapitoly pro účetní"

Vyplňte název firmy, váš email, telefon a počet a jména osob.