Vzděláváním k rozvoji Pelhřimovska

09. 10. 2023

eu
Vzděláváním k rozvoji Pelhřimovska /Číslo projektu: CZ.03.1.52/0.0/0.0/19_110/0011083/

V období let 2020 až 30.6.2023 jsme v rámci tohoto projektu podpořili zvýšení odborné úrovně znalostí, dovedností a kompetencí 326 zaměstnanců z 24 členských firem Okresní hospodářské komory Pelhřimov. 191 osob prošlo školením ve více jak 40 hodin tzv bagatelní podporou. V soouvislosti s těmito aktivitami bylo vyčerpáno 5 025 058,- Kč.
 

Tento projekt byl financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím operačního programu Zaměstnanost. 

Plakát