Dvojseminář "Daně od 2020 (mimo DPH), DPH od 2020"

04. 02. 2020

Program semináře:

Daně od 2020 (mimo DPH)

Na tomto semináři lektor připomene vybrané novinky účinné od roku 2019, které jsou významné pro uzávěrku roku 2019. Dalším bodem programu budou metodické pokyny, které v průběhu roku 2019 vydala finanční správa. Zajímavý bude jistě průřez vybranou judikaturou a koordinačními výbory týkající se daňové oblasti. Hlavním bodem semináře budou novely jak zákona o daních z příjmů, tak i ostatních zákonů významných pro práci účetních (mimo DPH). V průběhu semináře bude prostor pro diskusi ke všem novinkám.

DPH od 2020, různé k DPH:

Na druhém semináři lektor připomene vybrané novinky účinné od dubna 2019, kterých bylo mimořádně mnoho. Dalším bodem programu budou metodické pokyny, které k těmto novinkám vydala finanční správa. Zajímavý bude jistě průřez vybranou judikaturou a koordinačními výbory. Hlavním bodem semináře bude novela zákona o DPH. V průběhu semináře bude prostor pro diskusi.

Lektor: Ing. Václav Dvořák – daňový poradce a certifikovaný účetní

Termín: Úterý 4. 2. 2020, 9:00 – 16:00

Místo konání: Velký zasedací sál Městského úřadu v Pelhřimově, Pražská 2460

Cena pro členy: 2000,- včetně DPH za osobu

Cena pro ostatní: 2400,- včetně DPH za osobu

V ceně je zahrnuto občerstvení a studijní materiály.

Registrovat se

Dvojseminář "Daně od 2020 (mimo DPH), DPH od 2020"

Vyplňte název firmy, váš email, telefon a počet a jména osob.